Sunday, 5 November 2017

Harry Potter and the world of irrationality

I'm well in the middle of the fourth book - Harry Potter and the Goblet of Fire and I already have enough questions to write a new blogpost. I'm more and more horrified by the Hogwarts School of Horrors, even though as a child I used to be completely smitten by it. Nevertheless, the irrational and cruel world of wizards seems to be still appealing and I would harass the ministry of magic into enrolling me if I knew their address.

Som práve uprostred štvrtej knihy - Harry Potter a Ohnivá čaša a už teraz mám dostatok otázok, aby som napísala nový príspevok na blog. Som čím ďalej, tým viac zdesená Rokfortom, a to som ako dieťa bola školou mágie úplne uchvátená. No akokoľvek iracionálny a krutý svet čarodejníkov je, stále som pripravená otravovať Ministerstvo mágie, aby ma tam zapísali, teda hneď ako objavím ich sídlo.

Monday, 23 October 2017

David Bowie (1948 - 2016)"I'm always amazed that people take what I say seriously. I don't even take what I am seriously."

"Vždy som prekvapený, keď ľudia berú moje reči vážne. Veď ja sám sa vôbec neberiem vážne."

Sunday, 24 September 2017

Twin Peaks Revival

Ben Horne: [holding a room key] Room 315. Wait a minute. I think that was the room where Agent Cooper was shot.
Beverly Page: Who's Agent Cooper?
Ben Horne: FBI. He was here, I don't know, maybe 25 years ago investigating the murder of Laura Palmer.
Beverly Page: Who's Laura Palmer?
Ben Horne: Oh, that, my dear, is a long story.

Ben Horne: [držiac kľúč] Izba 315. Tak moment. Myslím, že to je tá izba, kde agenta Coopera postrelili.
Beverly Page: Kto je Agent Cooper?
Ben Horne: FBI. Bol tu, asi tak pred 25 rokmi, aby vyšetril vraždu Laury Palmer.
Beverly Page: Kto je Laura Palmer?
Ben Horne: Oh, tak to je, moja milá, veľmi dlhý príbeh.

Sunday, 10 September 2017

My so-called life/Môj takzvaný život (1994 - 1995)

Angela: [voiceover] Love is when you look into someone's eyes and suddenly you go all the way inside, to their soul, and you both know instantly. I always imagined I'd fall in love nursing a blind soldier who was wounded in battle. Or maybe while rescuing someone in the middle of a blizzard, seconds before the avalanche hits. I thought at least by the age of 15 I'd have a love life, but I don't even have a like life!

Angela: [ako rozprávač] Láska je, keď sa pozriete do jeho očí a zrazu preniknete až dovnútra, až kdesi do jeho duše a obaja to hneď viete. Vždy som si predstavovala, že sa zaľúbim pri ošetrovaní slepého vojaka, ktorého zranili v boji. Alebo pri zachraňovaní niekoho v búrke, tesne predtým ako nás zmetie lavína. Myslela som si, že vo veku 15 rokov už budem mať ľúbostný život, ale to ja nemám ani zďaleka!