Sunday, 25 September 2016

The secret life of pets/ Tajný život maznáčikov (2016)

Chloe the cat: Katie is a dog person, and dog persons do inexplicable things, like get dogs instead of cats. Look Max I'm your friend, OK, and as your friend I've got to be honest with you I don't care about you or your problems!

Mačka menom Chloe: Katie má rada psov a takí ľudia robia nevysvetliteľné veci ako napríklad, že si obstarajú psa namiesto mačky. Pozri Max, som tvoja kamarátka, a ako tvoja kamarátka k tebe musím byť úprimná. Ty a tvoje problémy ma nezaujímajú!

Sunday, 4 September 2016

Finding Dory/Hľadá sa Dory (2016)

Dory: I remember it like it was yesterday. Of course, I don't really remember yesterday all that well.

Dory: Pamätám si to akoby to bolo včera. Teda, včerajšok si vlastne veľmi nepamätám.

Sunday, 21 August 2016

The Legend of Tarzan/ Legenda o Tarzanovi (2016)

The concept of a big white man and his loyal black sidekick saving the country of Congo should be quite insulting but somehow it's just too stupid you can't get mad.

Koncept veľkého bieleho muža a jeho verného čierneho kamaráta ako zachraňujú Kongo by mal byť urážlivý, ale je to proste celé také hlúpe, že sa nemôžete hnevať.

Sunday, 7 August 2016

Harry Potter and the Methods of Rationality (fanfiction) / Harry Potter a metódy racionality (od fanúšika)


Harry stepped back and shot the Slytherins his best lethal glare. "Now go away or I will just keep making your existence more and more surreal until you do." The expression of sheer bafflement on the Slytherin's face was a look of art. 

Harry urobil krok dozadu a zabodol do študentov Slizolínu smrtiaci pohľad. "A teraz choďte preč inak začnem robiť vaše životy viac a viac surealistické, kým ma neposlúchnete." Číry šok na slizolínskych tvárach bol pohľad, ktorý stál za to.

Sunday, 10 July 2016

Terry Pratchett: Jingo /Hrrr na ně!

'Why are our people going out there?' said Mr Boggis of the Thieves' Guild. 
'Because they are showing a brisk pioneering spirit and seeking wealth and... additional wealth in a new land,' said Lord Vetinari.
'What's in it for the Klatchians?' said Lord Downey.
'Oh, they've gone out there because they are a bunch of unprincipled opportunists always ready to grab something for nothing,' said Lord Vetinari.
'A masterly summation, if I may say so, my lord,' said Mr Burleigh, who felt he had some ground to make up. 

„A proč se tam vlastně naši lidé vydávají?“ zajímal se pan Tichokrad Bahno z Cechu zlodějů. 
„Protože oplývají nezdolným průkopnickým duchem a hledají v nové zemi bohatství a…. ještě nějaký ten majetek navíc.“ 
„A proč tam táhnou Klačané?“ 
„Hm, ti? Protože je to spolek bezpáteřních oportunistů, kteří vždycky koukají, jak by k něčemu přišli zadarmo,“ odpověděl lord Vetinari. 
„To bylo mistrovské vyjádření, když dovolíte, vaše lordstvo,“ ozval se pan Kruppkoff, který cítil, že se ocitá na poněkud pevnější půdě. 

Sunday, 26 June 2016

Oliver the musical (1968)


Dodger: Consider yourself... at home                      Cíť sa tu ako doma
Consider yourself... one of the family                      Ako člen našej rodiny
We've taken to you... so strong                                 Hneď si nám padol do oka
It's clear... we're... going to get along!                      Spolu nám bude dobre
Consider yourself... well in                                      Cíť sa tu s nami pohodlne
Consider yourself... part of the furniture                  Ako odveká súčasť rodiny
There isn't a lot... to spare                                         Nemáme toho veľa
Who cares? What... ever we've got we share!...       Nevadí... Podelíme sa!
Consider yourself... our mate                                   Cíť sa ako nás kamoš
We don't want to have... no fuss                               O starosti nestojíme
For after some consideration we can state...            Jednoducho povedané:
Consider yourself - one of us!                                  Cíť sa ako jeden z nás!

Sunday, 12 June 2016

Men at arms/Muži ve zbrani (1993)


This is Ankh-Morpork, Citie of One Thousand Surprises (according to the Guild of Merchants' guidebook). What more need be said? A sprawling place, home to a million people, greatest of cities on the Discworld, located on either side of the river Ankh, a waterway so muddy that it looks as if it is flowing upside down.
And visitors say: how does such a big city exist? What keeps it going? Since it's got a river you can chew, where does the drinking water come from? What is, in fact, the basis of its civic economy? How come it, against all probability, works?
Actually, visitors don't often say this. They usually say things like 'Which way to the, you know, the... er... you know, the young ladies, right?'
But if they started thinking with their brains for a little while, that's what they'd be thinking.

Toto je Ankh-Morpork, město tisíce překvapení (jak se praví v Průvodci městem Cechu obchodníků). Je třeba říkat ještě něco víc? Obrovské místo, domov skoro milionu lidí, největší z měst Zeměplochy, rozkládající se po obou stranách řeky Ankh, vodní cesty tak blátivé, že vypadá, jako by tekla dnem vzhůru. 
A návštěvníci říkají: Jak vůbec to velké město existuje? Co ho udržuje v chodu? Když má řeku, která se dá žvýkat, kde vlastně bere pitnou vodu? V čem leží základ jeho městské sociální politiky? Jak to, že proti všem zákonům pravděpodobnosti funguje? 
Návštěvníci to ale zase tak často neříkali. Obvykle říkali takové ty věci jako: Kudy bych se dostal, no víte, k… do… no tam… k těm mladým dámám, víte, co myslím? 
Ale kdyby v těch okamžicích alespoň chvíli mysleli mozkem, muselo by je něco takového napadnout.