Sunday, 24 March 2013

Beetlejuice (1988)

I'm posting my new review a little bit earlier because of another duties I have, but the next one will be published on Monday again as always.
Teraz posielam článok trošku skôr, pretože tento mám isté výnimočné povinnosti, ale ďalší príspevok bude v pondelok ako obvykle.

Those were the days when Winona didn't shoplift for socks yet.
Keď Winona ešte nekradla ponožky.
Beetlejuice is one of the first films directed by Tim Burton and fortunately it already has a lot of quirky and morbid features that are so typical for him nowadays. I think that many of you have already seen Beetlejuice in your childhood since it's almost as famous as Edward Scissorhands. Well I've seen it on Thursday for the first time, which means I had a slightly better chance to understand the plot than my childhood me. But only slightly as I'm usually very very bad with following plots (when watching Poirot I'm watching costumes).
But there are worse things that can happen. Imagine you've just crashed your car into a lake, died and on top of it Kevin's mom moves into your very own house, which you cannot leave now.
Oops, wrong film. This is Mrs Deetz and she bought Barbara and Adam Maitland's house to reconstruct it according to her artistic views. However, the just deceased couple are not amused and being ghosts they suppose they are equipped to cope with the new owners.
Unsurprisingly it doesn't go well and after Mrs Deetz and her family find out that they are not home alone (wow, this is my day:-) they decide to be very practical about it. However, the dead Maitlands don't share their excitement about the plan for amusement park and frantically start looking for any way to get kick the Deetz off.
Positives: I was more than safisfied with the cast but my favourite was probably the character of Juno, the Maitlands' clerk and advisor for afterlife affairs and the voice of reason.
This is Beetlejuice, the crazy-ass ghost and bio-exorcist, whose office you don't even need to visit because he will come to you.

I liked the surrealistic setting of the afterlife office and the fact that even after you die you just have to take a card with your number on it and wait for your turn. Moreover, Winona as a teenage daughter of Deetz family is so exaggerated in her emo-ness (it that a word?) she becomes a perfect parody of emo lifestyle, which came later.
Negatives: Even though most jokes were fun I think I would enjoy it as a child a bit more. So if you have to babysit your annoying little sibling or cousin, who has a morbid streak this is the film you watch.
So: Despite that I liked Hair more for some reason (hair obsession?) I had fun watching Beetlejuice and I will watch it again. It's an adorable careless comedy that will brighten your day and beats 99% of all you see on TV (it may not sound like a much of an argument given to what is usually on, but it STILL IS a compliment, trust me). Kevin's mom Mrs Deetz taught me some valuable lessons:
and Beetlejuice is an infinite fashion inspiration not only for me.
What name are you going to call three times in a row to make them magically appear right in front of you?


Beetlejuice je jeden z prvých filmov, ktoré režíroval Tim Burton a už tam vidno čudáckosť a morbídnosť, ktorá je pre jeho tvorbu dnes typická. Väčšina z vás už asi v detstve videla Beetlejuice, kedže je to skoro taký známy film ako Nožnicoruký Edward. Ja som to videla prvýkrát vo štvrtok, takže som mala trošku väčšiu šancu pochopiť zápletku ako by malo moje detské ja. Ale iba trošku, lebo ja som naozaj zlá v orientácii v deji (keď sledujem Poirota, sledujem kostýmy).
No sú aj horšie veci, ktorá sa môžu človeku stať. Predstavte si, že skončíte autom v rybníku, zomriete, nemôžete odísť zo svojho domu a ešte sa vám tam nasťahuje Kevinova mama.
Pardon, to je iný film. Teraz je to pani Deetzová a kúpila dom Adama a Barbary Maitlandových, aby si ho prestavala podľa vlastných umeleckých predstáv. To sa pochopiteľne čerstvo zosnulým manželom nepáči a tí sa nazdávajú, že ako duchovia sú plne vybavení, aby Deetzovcov z domu odstrašili.
Samozrejme, že takýto amatérsky plán nemôže vyjsť a keď rodina Deetzových zistí, že nie sú sami doma (ale mi to dneska ide!) rozhodnú sa, že to vyriešia prakticky. Maitlandovci nezdieľajú ich nadšenie pre zábavný park a začnú zúfalo hľadať akýkoľvek spôsob, aby sa Deetzovcov zbavili.
Plusy: Bola som viac ako spokojná s obsadením, ale mojich favoritom bola postava Juno, úradníčka a poradkyňa pre posmrtné veci Maitlandovcov a zosobnenie rozumnosti a triezveho uvažovania.
Vedľajšou postavou (áno) je Beetlejuice, šialený duch a bio-exorcista, za ktorým nemusíte chodiť do kancelárie, pretože príde až k vám domov. 
Oceňujem surrealistické prostredie Úradu pre posmrtné záležitosti a fakt, že aj keď umrieme tak sa nevyhneme čakaniu s číslom na lístku, kým sa dostaneme na rad. Navyše, Winona ako pubertálna dcéra Deetzovcov je tak prehnaná, že sa stáva paródiu emo hnutia, ktoré prišlo hodne neskôr po natočení filmu.
Mínusy: Aj keď väčšina vtipov bola veľmi podarená, myslím, že by som si film užila najviac ako dieťa. Keď vám náhodou prischne strážiť otravného mladšieho súrodenca alebo bratranca, či sesternicu, ktorí majú morbídny potenciál, tento film je dobrá stratégia na prežitie.
Takže: Napriek tomu, že sa mi z nejakého dôvodu viac páčil muzikál Vlasy (vlasová obsesia?), užila som si Beetlejuicea a niekedy si ho pozriem znovu. Táto rozkošná bezstarostná komédia vás poteší na duši a v 99% prípadov je lepšia ako čokoľvek, čo práve ide v telke (čo asi neznie veľmi presvedčivo vzhľadom na to, čo dnes televízie bežne dávajú, no je to SKUTOČNÝ kompliment pre film, berte to tak). Kevinova mama Pani Deetzová mi poskytla jednu-dve cenné životné lekcie:
a samotný Beetlejuice je nekonečnou módnou inšpiráciou nie len pre mňa.
Aké meno zvoláte trikrát za sebou, aby sa dotyčný objavil priamo vo vašom dome? No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.