Friday, 8 March 2013

Children's hour / Detská hodinka (1961)


There are the links to other pages, which might interest you.
When my friend's mom offered to lend me this film on a DVD as a great fan of Audrey Hepburn I, naturally, plunged into it. I was slightly hesitant when I found out it was drama since I'm more a fan of comedy but the prospect of Audrey was irresistible. Moreover, some of my friends don't even know this amazing lady and I feel that I should educate the herds. I've already introduced my mother to the world of charming Audrey Hepburn and she might even stop boycotting technology as I set the picture of Audrey on her mobile phone and the ringtone is Moon river from Breakfast at Tiffany's (another Audrey's film).
Anyway, The Children's Hour is a film with Audrey, Shirley MacLaine, James Garner and a number of great child actresses. The film, based on the theatre play from 1930s depicts the impact of a rumour on one's whole life. Karen (Audrey) and Martha (Shirley) are the teachers (and principals) at a small school for girls. One of the students is very vindictive and after being punished for a lie she decides to spread the rumour about the teachers being in a lesbian relationship. Furthermore, she blackmails another fellow-student into lying along with her and after the intervention of her wealthy grandma all the parents take their girls home and the school is empty. And so the two innocent young women have to cope with being the social outcasts not only in their small town but in whole country as the matter made its way into many national newspapers.
Positives: as a great fan of Audrey I will always say that her performance was the best. For me she dominates every scene she's in with her classic charm and vintage clothes (I'm a sucker for vintage). The child actresses were very impressive and their hysterical scenes – and there were many – were incredible. The ruthless manipulation, blackmailing and tantrums stemming from their dilemmas were not an easy task for 10 year-olds but they did mighty good job. I'm not an actress so I can't give a professional analysis of the performances, but I was very satisfied and in the case of the little girls even amazed but I don't watch films starring children often so I can't compare. Unlike today, in 1960s the topic of homosexuality must have been somewhat scandalous and the other characters even avoid uttering the actual words, which prevents Karen and Martha from understanding what's wrong for quite a long time. Moreover, the camera-work, usually fairly conventional, employed a few tricks to demonstrate the emotional impact on the characters and many details on their faces gave them space to manifest their skills.
Negatives: In many old films I feel that the beginning is too slow and non-engaging. In this case the story sped up after the introductory 20 minutes, which I understand were necessary but the beginning is not my favourite part. For some people the downside might be the fact the film is black and white but then again it's an old and the film colourization was not that common in those times.
Conclusion: I liked the film and I probably will see it again in the future. Yet as a fan of comedies I will prefer other Audrey's films like How to steal a Million, Sabrina, Roman Holidays, My Fair Lady or the famous Breakfast at Tiffany's. Their reviews are planned too, one day.
Keď mi kamarátkina mama ponúkla, že mi požičia tento film na DVD, ako veľký fanúšik Audrey Hepburn som na naň prirodzene vrhla. Trošku som váhala, keď som zistila, že ide o drámu, lebo som skôr fanúšik komédií, ale vidina Audrey bola neodolateľná. Navyše niektorí moji kamaráti túto úžasnú dámu vôbec nepoznajú a ja cítim, že treba vzdelávať masy. Už som stihla zoznámiť so svetom Audrey moju mamu a tá možno dokonca prestane bojkotovať technológiu, lebo som jej nastavila Audrey ako pozadie na mobile a ako zvonenie má Moon river z Raňajok u Tiffanyho (ďalší Audreyin film).
Detská hodinka je film s Audrey, Shirley MacLaine, Jamesom Garnerom a množstvom skvelých detských herečiek. Film, mimochodom nakrútený na motívy divadelnej hry z tridsiatich rokov, zobrazuje dosah jednej klebety na celý život zúčastnených. Karen (Audrey) a Martha (Shirley) sú učiteľky (a riaditeľky) v malej dievčenskej škole. Jedna zo študentiek je veľmi pomstichtivá a po tom, čo ju potrestajú za klamstvo sa rozhodne rozšíriť klebetu, že učiteľky maú spolu lesbický pomer. Navyše vydiera svoju spolužiačku, aby klamala spolu s ňou a po zásahu bohatej starej mamy všetci rodičia zoberú svoje deti domov a škola zostane prázdna. A tak dve nevinné mladé ženy musia bojovať s tým, že sú spoločenskí vydedenci nielen v ich malom mestečku, ale v celej krajine, kedže celá záležitosť sa dostala do novín.
Plusy: Ako veľky fanúšik Audrey vždy hovorím, že jej výkon bol najlepší. Pre mňa osobne ona a jej jej klasický šarm a retro kostýmy (milujem retro) dominujú v každej scéne. Detské herečky boli veľmi pôsobivé a ich hysterické scény – a bolo ich dosť – boli úžasné. Bezcitná manipulácia, vydieranie a hysterické záchvaty spôsobené rôznymi dilemami nemohli byť pre nich ľahké, ale tie desaťročné žaby urobili skvelú prácu. Narozdiel od dnešnej doby, v šesťdesiatych rokoch téma homosexuality musela byť do istej miery škandalózna a ostatné postavy sa dokonca štítia vysloviť tieto slová, čo dlho bráni Karen a Marthe pochopiť, čo sa vlastne deje. Nie som herečka takže vám nemôžem poskytnúť profesionálnu analýzu hereckých výkonov, ale ja som bola spokojná a v prípade dievčatiek dokonca ohromená, ale obyčajne nesledujem filmy s deťmi, takže to veľmi nemôžem porovnať. Čo sa týka práce s kamerou, aj keď bola väčšinou tradičná, využilo sa aj zopár trikov na zdôraznenie citového prežívania na postavy a veľa detailov ich tvárí poskytlo hercom priestor sa ukázať.
Mínusy: Pri mnohých starých filmoch mám pocit, že sa pomaly rozbiehajú a že začiatok nie je pútavý. V tomto prípade sa príbeh rozbehol po 20 minútach a aj keď viem, že úvod je nevyhnutný, začiatok nie je moja najobľúbenejšia časť. Pre niektorých by mínusom mohol byť aj fakt, že film je čierno-biely, ale treba si uvedomiť je pomerne starý a farbenie filmov nebolo v tých časoch až také bežné ako dnes.

Takže: Film sa mi páčil a asi si ho niekedy v budúcnosti pozriem znova. Ale ako fanúšik komédií dávam skôr prednosť ďalším Audreynim filmom ako sú: Ako ukradnúť venušu (minule bežal v telke o pol štvrtej ráno, lebo večer musí ísť Šeherezáda, prirodzene), Sabrina, Prázdniny v Ríme (zvyknú ho dávať cez vianoce), My Fair Lady (to isté) alebo slávne Raňajky u Tiffanyho (aj ten občas dajú, dokonca aj v našich zemepisných šírkach).


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.