Monday, 22 April 2013

Annie Hall (1977)

Before Napoleon Dynamite there was Woody Allen.
Predtým ako prišiel Napoleon Dynamite sme mali Woodyho Allena.

Another well-known name I haven't mentioned on my blog yet is Woody Allen. Incredibly neurotic and ever prattling director, actor and a living legend. You've probably seen some of his films, one of the new ones is Midnight in Paris. Today I'm gonna tell you about the oscar classic Annie Hall starring Woody and Diane Keaton, who became a trendsetter after the film was released. 
I've just bought a black vest myself - I'm that easily influenced (I also bought a pair of suspenders after I'd seen Benny and Joon).
The protagonist is Alvy Singer (Woody) and he is one of many similar characters probably inspired by Woody's own personality – I wonder if he could play any other type of character at all. The thing is that after you've seen him in several films you know exactly what to expect from a character played by Woody. I guess that making a film is his way of telling us what he thinks about this or that, while most of other writers and directors make films to tell a story (the defeat of evil or true love prevails and such). Because observe:
So, in a nutshell: Alvy is an awkward intellectual, who always complains and he's telling us the story about his relationship with free-spirited and sociable Annie.
Positives: The film has many modern elements such as flashbacks in which Alvy directly interacts with people from his past and occasionally converses with strangers in the street about their relationships or sex life. They, however, don't find it outraging as Woody's universe is not the same as ours where it would be unimaginable. I love the scenes when he's talking to the camera, to us – the audience and if I was a director myself I'd do it almost constantly. 
I adore his confusing ranting and all his philosophical epigrams (he and Oscar Wilde would be undoubtedly best friends, or mortal enemies, not sure). As I've mentioned before Alvy is a typical comic relief character that actually appears in most of his films only with different name. Nevertheless, if you love him Annie Hall is tremendous fun. Some of the scenes, like the one when Alvy sneezes off somebody's cocaine, are priceless:
According to Imdb the sneeze was an accident but it turned out to be hilarious so Woody decided to use the take after all. Also Christopher Walken, who you might've seen in Sleepy Hollow as the headless horseman, plays Annie's creepy brother. This guy is so scary I don't understand how come he wasn't lord Voldemort. Really, imagine it: Christoper Walken in Harry Potter. Wow!
Negatives: If you need blockbusters, tons of action, CGI effects or a plot thick as it can be, then let me tell you that Annie Hall contains none of the above. If you don't like the films of Woody Allen, which mostly remind stand-up comedy shows, this film is probably not for you.
So: I doubt there is a fan of Woody Allen, who hasn't seen this film yet. For those who don't know Woody or his work: I recommend Annie Hall if you have a soft spot for the loser/nerd protagonists and comedy that is based mostly on dialogs and epigrams:
Ďalšie veľmi známe meno, ktoré som ešte na mojom blogu nespomenula je Woody Allen. Maximálne neurotický a neustále bľabotajúci scenárista, režisér, herec a žijúca legenda. Asi ste už videli niektoré z jeho filmov, z tých novších spomeniem Polnoc v Paríži. Dnes vám porozprávam o oskarovej klasike Annie Hall s Woodym a Diane Keaton, ktorá sa po uvedení filmu stala módnou inšpiráciou. 
Práve som si kúpila čiernu vestu. Áno, som tak ľahko ovplyvniteľná, priznávam sa. (Keď som videla Benny a Joon kúpila som si zase traky).
Protagonista sa volá Alvy Singer (Woody) a je jednou z mnohých postáv pravdepodobne inšpirovaných samotnou Woodyho osobnosťou – zaujímalo by ma, či by vlastne dokázal zahrať aj postavu úplne iného typu. Je to tak, že keď ste ho už predtým videli v niekoľkých filmoch, viete presne, čo môžete očakávať od postáv, ktoré bude hrať. Myslím, že filmy sú pre neho spôsob na vyjadrenie toho, čo si myslí o tom, či onom narozdiel od väčšiny iných scenáristov a režisérov, ktorí robia filmy, aby povedali príbeh (porazenie zla alebo láska všetko prekoná a podobne). No veď pozrite:
Mám veľmi pesimistický pohľad na život. Podľa mňa sa život delí na veci strašné a veci mizerné.
Takže v skratke: Alvy je rozpačitý intelektuál, ktorý sa večne na čosi sťažuje a rozpráva nám príbeh o jeho vzťahu s voľnomyšlienkárskou a spoločenskou Annie Hall.

Plusy: Film má veľa moderných prvkov, napríklad flashbacky, v ktorých sa Alvy priamo zapája do diania a spomienok na jeho minulosť. Okrem toho občas zatiahne do rozhovoru cudzích ľudí na ulici a vypytuje sa ich na ich vzťahy alebo sexuálne záležitosti. Im sa to však nezdá ani trošku poburujúce, pretože Woodyho vesmír nie je ako ten náš, v ktorom by to bolo nemysliteľné. Milujem scény kedy rozpráva do kamery, nám - publiku a keby som bola režisérom ja, robila by som to skoro stále.
Nikdy by som sa nechcel stať členom klubu, ktorý by mal o niekoho takého ako ja.
Zbožňujem jeho popletené táranie a všetky jeho filozofické bonmoty (on a Oscar Wilde by boli určite najlepší kamaráti. Alebo nepriatelia na život a na smrť. Tak nejako.). Ako som už spomínala vyššie, Alvy je typická komediálna postava, ktorá sa objavuje ešte v ďalších Woodyho filmoch, iba s iným menom. No keď ho milujete, nie je čo riešiť a Annie Hall je neskutočná zábava. Niektoré scény, napríklad keď Alvy odkýchne na večierku kohosi dávku kokaínu, sú na nezaplatenie:  
Podľa Imdb bolo kýchnutie nehoda, ale bolo to také zábavné, že sa to Woody nakoniec rozhodol použiť. Vo filme hrá aj Christopher Walken, ktorého ste mohli vidieť napríklad v Ospalej diere ako bezhlavého jazdca, a tu hrá Annieho divného brata. Tento chlapík je taký desivý, že nerozumiem prečo ho neobsadili ako lorda Voldemorta. Vážne, len si to predstavte: Christopher Walken v Harry Potterovi. Wow!
Mínusy: Ak potrebujete blockbustery, akciu, počítačové triky alebo dramatickú zápletku, tak vám musím povedať, že v Annie Hall nič také nenájdete. Keď nemáte radi filmy Woodyho Allena, ktoré poväčšine pripomínajú vystúpenie komika na pódiu, tak tento film nie je pre vás.
So: Pochybujem, že existuje nejaký fanúšik Woodyho Allena, ktorý tento film ešte nevidel. A pre tých, ktorí nepoznajú Woodyho alebo jeho prácu: Odporúčam pozrieť si Annie Hall pokiaľ máte slabosť pre lúzerských a kockatých protagonistov a komiku založenú hlavne na dialógoch a bonmotoch.
Hej, nekritizuj masturbáciu! Je to predsa sex s niekým, koho milujem.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.