Monday, 8 April 2013

Benny and Joon – Benny a Joon (1993)

And my Halloween costume problem is settled.
A o mojom Halloweenskom kostýme je rozhodnuté.

When my friend Barbora shared on unnamed social network this video I knew I needed to see the film.
Young Johnny Depp in the role of an eccentric impersonator of Buster Keaton and Charlie Chaplin? Yes, please! What's more the theme song is truly infectious – I dare you: Watch it and then try not to sing it in your head all day. Since I've decided to go chronologically (Children's Hour, Harold and Maude, Hair, Beetlejuice, The War of the Roses) after several weeks I got to Benny and Joon last Friday.
Benny and Joon is a story about two orphaned siblings, who live together because Joon is mentally ill and needs constant care of her brother Benny. He is beginning to feel exhausted as he can't lead a fulfilling life and start dating Julianne Moore (forgive me but her character's name doesn't seem to me quite as important as the protagonists' names) without worrying what would Joon do in his absence. One evening Joon suggests to play cards with Benny's friends and they agree since one generally shouldn't argue with loony tunes. She losses the game and so she has to take in the cousin of Benny's friend, who is strange and difficult to live with. That's how Sam moves in with Benny and Joon. He is weird but also eager to help in household:
Apart from ironing toasts and making mashed potatoes skills he is a talented entertainer with a good heart:
Positives: The first one for me is Johnny Depp, whose performance is outstanding. He is the one you'll remember even after you forget everything else about the film. According to Imdb he did all the Buster Keaton and Charlie Chaplin imitations by himself and though I'm not familiar with their work very much I must admire Johnny's skill. Another fairly uncommon idea is the character of a mentally ill girl. Some miss the direct specification of her disorder but in my opinion the film is quite alright without it since the viewers who have any mental disorder themselves can identify with Joon and, therefore, the film has general appeal. I liked Mary Stuart Masterson's portrayal of handicapped girl and it was also nice seeing Julianne Moore so early in her career.
Negatives: Benny and Joon is a romantic comedy so the ending is quite predictable (though I don't know whether that's a minus, I like happy endings).
So: I myself am not a fan of this genre but I can assure you that Benny and Joon is not only watchable but also enjoyable for pretty much everybody, though ladies will, understandably, like it a little bit more because:  
When googling this flick I've found Melissa's blog. As a fan of Johnny Depp she decided to chronologically watch all his films and give us her opinions. Moreover, she always picks one scene in every film and draws it only with cats instead of people! This is her drawing for Benny and Joon:
How cool is that! 
Also I'm watching The Cats next week:-D

Keď som si na nemenovanej sociálnej sieti pozrela hudobné video, ktoré tam zdieľala kamarátka Barbora, vedela som, že si ten film jednoducho musím pozrieť.
Mladý Johnny Depp v role excentrického imitátora Bustera Keatona a Charlieho Chaplina? Tak to teda hej! Navyše tá pieseň z filmu je neuveriteľne návyková – vyzývam vás: pozrite si video a potom si ju skúste nespievať celý deň. Keďže som sa rozhodla si prechádzajúce filmy pozrieť v poradí ich vydania (Dětská hodinka, Harold a Maude, Vlasy, Beetlejuice, Vojna Roseovcov), na Benny a Joon prišiel rad teraz.

Benny a Joon je príbeh dvoch osirelých súrodencov, ktorí bývajú spolu, pretože Joon je mentálne narušená a potrebuje neustály dohľad svojho brata Bennyho. Jeho to však už začína vyčerpávať, lebo nemôže žiť spokojným životom a randiť s Julianne Moore (meno jej postavy sa mi momentálne nezdá vôbec dôležité) bez toho, aby sa strachoval čo urobí Joon v jeho neprítomnosti. Jedného večera Joon navrhne Bennyho kamarátom, že sa s nimi zahrá karty a oni súhlasia, pretože 9 z 10 psychiatrov neodporúča hádať sa s mentálne narušenými. Joon prehrá, a tak musí prichýliť bratranca Bennyho kamarátka, ktorý je čudný a ťažko sa s ním žije. Takto Sam skončí v dome Bennyho a Joon. Je síce divný, ale má chuť pomáhať v domácnosti:

Okrem jeho neprekonateľných kulinárskych schopností je to aj talentovaný zabávač so zlatým srdcom:
Plusy: Prvým plusom pre mňa je Johnny Depp, lebo jeho výkon je vynikajúci. On je asi jediný, ktorého si budete pamätať aj keď všetko ostatné z filmu už zabudnete. Podľa Imdb robil všetky imitácie Bustera Keatona a Charlieho Chaplina sám a aj keď veľmi nepoznám tvorbu týchto dvoch hercov, musím obdivovať Johnnyho šikovnosť. Ďalší celkom nezvyčajný motív je mentálne narušená protagonistka filmu. Niektorým chýba konkrétne pomenovanie jej poruchy, ale podľa mojho názoru to vôbec neprekáža a dokonca diváci, ktorí sami nejakou poruchou trpia sa môžu s Joon identifikovať, a týmto film získava všeobecnejší rozmer. Páčilo sa mi ako Mary Stuart Masterson zahrala handikepované dievča a bolo pekné vidieť aj Julianne Moore viac-menej na začiatku jej kariéry.
Mínusy: Benny a Joon je romantická komédia, a teda záver je predvídateľný (aj keď neviem, či je to skutočné mínus – napríklad ja mám rada happyendy).
Takže: Ja osobne nie som fanúšik tohto žánru, ale môžem vás uistiť, že tento film nie je iba pozerateľný, ale aj príjemný asi pre každého, aj keď slečny si ho, pochopiteľne, užijú trochu viac, pretože:
Keď som si vygúglila tento film, našla som Melissin blog. Ako správny fanúšik Johnnyho Deppa sa rozhodla, že si pozrie všetky jeho filmy v chronologickom poradí a podelí sa so svojimi názormi. Navyše si vždy vyberie jednu scénu z každého filmu a nakreslí ju s mačkami namiesto ľudí! Toto nakreslila k Benny a Joon: 
Nie je to skvelé?!
Mimochodom nabudúci týžeň si pozriem Mačky:-D


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.