Monday, 1 April 2013

The War of the Roses – Vojna Roseovcov 1989''At 15 I became an evolutionist; and it all became clear. We came from mud. And after 3.8 billion years of evolution, at our core is still mud. Nobody can be a divorce lawyer and doubt that.'' Gavin (Danny DeVitto)

''V pätnástich rokoch, keď som začal vyznávať teóriu evolúcie, som všetko pochopil. Pochádzame z bahna. A po 3.8 miliardách rokov sme v jadre stále bahno. Žiaden rozvodový právnik o tom nemôže pochybovať.'' Gavin (Danny DeVitto)
This is my most favourite film. I know I said it about Hair too, along with many many others, but tell me why shouldn't there be as many best things as we want?
Nevermind. The protagonists Oliver (Michael Douglas) and Barbara Rose (Kathleen Turner) are the sexiest couple on screen despite or because they keep attempting murdering each other for good half of the film. DannyDeVitto (the director) is Gavin, their divorce lawyer and friend, who tries to knock some sense into them. Fortunately, it's too late. Fortunately for us, viewers. Of course I wouldn't like to go through the divorce like this one but TheWar of the Roses is a film and what fun would it be to watch civilized people, huh?
From the very beginning we get engaged in the romantic story of Oliver and Barbara, witness their first encounter, the Christmas in their first house, their first car and so on. One can notice the gradual signals of rut and stereotype that eventually leads to the famous words:
Positives: Shortly: everything. When I was watching this for the first time I couldn't imagine how would they top the hijinks they've already done by the first half of the film but they kept surprising me in every following scene. I usually hate when characters are mean to each other and I keep asking “why can't you all just get along?” like a dummy, but this film fascinates me with all those insanities the two spouses do to each other. Observe:
Moreover, Danny DeVitto as the lawyer Gavin retells their story, completes it with cynical comments and hilarious punchlines and he looks like a human teddy bear! There were also some special details on characters' faces and camera tricks to imitate their point of view.
Negatives: None. I'm sure a professional would find something but I didn't.
So: As I've mentioned it is one of my favourite film and I'm going to rewatch it many many times in the future. I recommend it to everybody who likes black comedies and who knows that they shouldn't be taken too seriously. Watch it and admire the destructive creativity of two evil masterminds.

Toto je môj najobľúbenejší film. Viem, že som to povedala aj o Vlasoch a ešte aj všelijakých ďalších filmoch, no ale povedzte: prečo by nemalo tých najlepších vecí čo najviac?
Nevadí, poďme k veci. Oliver (Michael Douglas) a Barbara Rose (Kathleen Turner) sú najsexi pár na obrazovke napriek tomu alebo práve preto, že sa dobrú polovicu filmu pokúšajú zabiť jeden druhého. DannyDeVitto (režisér) hrá Gavina, ich rozvodového právnika a priateľa, ktorý sa im snaží vtĺcť do hláv trochu rozumu. Našťastie, je už príliš neskoro. Našťastie pre nás, divákov. Samozrejme, že by som nechcela prechádzať sama takýmto hrôzostrašným rozvodom, ale VojnaRoseovcov je film a aká by to už len bola zábava pozerať sa na civilizovaných ľudí?
Od úplného začiatku je divák vtiahnutý do deja – romantického príbehu Olivera a Barbary – vidí ich prvé stretnutie, Vianoce v prvom spoločnom dome, prvé auto a podobne. Postupne sa však začnú objavovať náznaky manželského stereotypu, ktoré vedú k slávnym slovám:
Mala by si si nájsť „zatraceně“ dobrého právnika.

Najlepšieho, akého mi tvoje peniaze kúpia.

Plusy: V skratke: všetko. Keď som tento film videla po prvýkrát, nevedela som si predstaviť, čím by ešte mohli protagonisti prekonať tie šialenstvá, ktoré už zatiaľ stihli povyvádzať, ale oni ma dokázali prekvapiť v každej ďalšej scéne! Obyčajne neznášam, keď si postavy robia zle a stále sa ako také teľa pýtam: „prečo nemôžete byť kamaráti?“, ale pri tomto filme je to iné: tu ma úplne fascinujú veci, ktoré si robia títo manželia bez mihnutia oka. Názorná ukážka:
Ja by som ťa nikdy takto neponížila.

Ty na to nemáš vybavenie, pusa.

Navyše Danny DeVitto ako právnik Gavin, ktorý nám rozpráva ich príbeh, ho aj dopĺňa cynickými komentármi s brilantnými pointami a ešte k tomu vyzerá ako ľudský medvedík!
Mínusy: Žiadne. Som si istá, že profesionál by niečo našiel, ale ja nie.
Takže: Ako som už spomínala, tento film je môj obľúbený a pozriem si to ešte veľa veľa krát. Odporúčam ho každému, kto má rád čierne komédie a kto vie, že by sa nemali brať príliš vážne. Sledujte a obdivujte ničivú kreativitu dvoch šialených géniov.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.