Monday, 20 May 2013

Apology/Ospravedlnenie


I'm very sorry I don't have much time for my blog these days. My state exams are drawing nearer and the amount of gibberish to learn is magically growing bigger every passing day. There's so much I'd love to do and even staring at a bug on the wall seems to be a more exciting way to spend my time than studying – let alone the real exciting stuff like watching films, TV shows and reading books (or, Heavens forbid, having a life).
Dear friends, this is what hell is like.
And this is how my desk is like these days:

As you can see poor Hobbit and Pratchett are buried under all those piles of notebooks, notes, outlines, outlines of outlines and outlines of outlines of outlines. That's the reason I'm gonna publish my next post on Friday. Please hold your fingers crossed for me to find the time for writing it and not to lose my mind in the process of never-ending (and also not long enough) studying for my exams.
Bye for nowJe mi ľúto, že v posledné dni nemám na blog veľa času. Moje štátnice sa blížia a množstvo „ptákovin“ , ktoré sa treba naučiť sa množí ako začarované. Je toho tak veľa, čo by som chcela robiť a dokonca aj čučanie na chrobáka na stene je vzrušujúcejšie, a to ani nehovorím o tých skutočne vzrušujúcich veciach, ako obľúbený film, seriálik, či kniha (alebo, nedajbože, život).
Milí priatelia, takto vyzerá peklo.
A takto vyzerá môj stôl:
Ako si môžete všimnúť, úbohý Hobit a Pratchett sú zahrabaní pod všetkými tými kopami zošitov, poznámok, výcucov, výcucov z výcucov a výcucov z výcucov z výcucov. Preto svoj ďalší príspevok pridám až v piatok. Prosím, držte mi palce, aby som si našla čas a nezbláznila sa počas nekonečného (a zároveň nedostatočne dlhého) učenia na skúšky.
Doskakavenia, priatelia.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.