Monday, 6 May 2013

Green Mansions – Zelené údolie (1959)
As a big Audrey's fan I plan to watch all her films but when I found out that she made film with Anthony Perkins I got excited like a little girl (at first I wanted to write “like a schoolgirl on Justin Bieber's concert“, but then I found it cruel). I loved Anthony in Psycho, Alfred Hitchcock's cult horror and I'm going to write about it in the summer after I get all my duties off my back. Green Mansions was based on a book and directed by Mel Ferrer, Audrey's first husband (she had two and BTW she was his fourth wife – he had five – I had to tell you). Audrey and her husband also made War and peace together, which I'll watch one day too.
Watching Green Mansions felt a little like déjà vu because last week I watched The African Queen and they were both filmed in Africa and, despite all the flaws, the scenery was very impressive.
Sorry for the low-quality picture I haven't found any better. 
Green Mansions begins as a story of Abel (Anthony), who runs from the new regime in his country. He is captured by a primitive African tribe capable of pretty much eating him (good job for being absolutely unbiased at all). One of the tribe members tell him that the beautiful forest standing nearby is cursed and, naturally, Abel enters it immediately to meet Rima (Audrey).
Positives: Since some part of the film was shot in Africa there is a good deal of moments with dreamy scenery. The cursed forest resembles the pictures of Eden, as it is quite enchanting with all the strange trees, birds and other animals. I enjoyed watching Audrey as enigmatic Rima, who flickers between an orphaned girl and an ethereal spirit of the wood. Anthony's role was a romantic hero that saves the day, which is quite cliché but his actions aren't unrealistic. As for the tribe – its members, their costumes and village looked believable enough to me and I'd like to know if some of them were real natives, but, sadly, I haven't found much info about the film. Nevertheless, the biggest star is undoubtedly this little fellow:
Negatives: Beside the obscure reason of the tribe's hostility towards Abel and Rima I think that some of the scenes and lines were a little too sentimental. Maybe it's only me, maybe you'll like it (I tolerate it only when Harry's going to the Forbidden Forest to meet Voldemort). Sentimentality is an usual part of romantic/dramatic/adventurous most films in general.
So: This film is the right choice for fans of Audrey Hepburn, Anthony Perkins, Green Mansions - the book or adventurous films set in nature. For the rest this might be the film one can do without.
Did you know that Anthony's wife died ten years after him on one of the planes on the 9th of September 2001.Ako veľký fanúšik Audrey Hepburn si prirodzene plánujem pozrieť všetky jej filmy, ale keď som zistila, že natočila film s Anthony Perkinsom, bola som nadšená ako malé dieťa ( najprv som chcela napísať „ako školáčka na koncerte Justina Biebera“, ale prišlo mi to kruté). Do Anthonyho sa zamilovala, keď som videla Psycho, kultový horror Alfreda Hitchcocka, o ktorom vám ešte napíšem, predpokladám až niekedy v lete, keď sa zbavím školy. Zelené údolie/kráľovstvo (poslovenčený český názov, slovenský, pokiaľ viem, neexistuje) je nakrútené na motívy rovnomennej knihy a režíroval ho Mel Ferrer, Audrin prvý manžel (mala dvoch a mimochodom ona bola jeho štvrtá žena z piatich – s týmto som sa nemohla nepodeliť). Audrey s manželom pracovali spolu aj na filme Vojna a mier, ktorý si tiež jedného dňa pozriem. Pri Sledovaní Zeleného údolia som cítila déjà vu, pretože minulý týždeň som videla Africkú kráľovnú a oba filmy sa odohrávali a boli nakrúcané v Afrike a napriek rôznym nedostatkom musím povedať, že krajina bola pôsobivá.
Je mi ľúto, ale obrázok v lepšej kvalite som nenašla.
Zelené údolie začína ako príbeh Ábela (Anthony), ktorý uteká pred novým režimom v jeho krajine. Padne do zajatia primitívneho afrického kmeňa schopného ho hádam aj zjesť (ešteže nie sme plní predsudkov). Jeden z členov kmeňa mu povie, že ten prekrásny blízky les je prekliaty a, samozrejme, Abel tam okamžite uteká a stretáva sa s Rimou (Audrey).
Plusy: Kedže istá časť filmu bola natočená v Afrike, môžeme vidieť celkom dosť momentov krásnej scenérie. Prekliaty les pripomína biblický raj a je naozaj čarovný so všetkými svojimi zvláštnymi stromami, vtákmi a ostatnými zvieratami. Rada som sledovala Audrey v role záhadnej Rimy: úbohej siroty alebo éterickej lesnej víly? Anthonyho postava je romantický hrdina, ktorý niekoľkokrát zachráni situáciu, čo je možno trošku klišé, jeho činy však nie sú úplne nerealistické. Čo sa týka kmeňa – jeho členovia, ich kostýmy a dedina vyzerali pre moje oko laika celkom dôveryhodne a rada by som vedela, či naozaj niektorí z nich neboli skutoční domorodci, ale film nie je až taký slávny, a preto som o ňom nenašla veľa informácií. No aby som nezabudla, najväčšou hviezdou bol nepochybne Rimin maličký kamoš:
Mínusy: Okrem, pre mňa, nepochopiteľného dôvodu na nepriateľsvo zo strany domorodého kmeňa ku Ábelovi a Rime si ešte myslím, že podaktoré scény a repliky boli príliš sentimentálne. Môžno to každému tak nepríde, možno iba ja som na sentimentalitu precitlivelá (tolerujem ju iba keď ide Harry za Voldemortom do Zakázaného lesa). Bohužiaľ, je to bežná taktika v romatických dramatických dobrodružných skoro všetkých filmoch vo všeobecnosti.

Takže: Tento film je správnou voľbou pre fanúšikov Audrey Hepburn, Anthonyho Perkinsa, Zeleného údolia – knihy alebo dobrodružných filmov odohrávajúcich sa v divočine. Väčšina divákov sa bez neho však zaobíde.
Vedeli ste, že Anthonyho žena zomrela desať rokov po ňom na palube jedného z lietadiel 9. septembra 2001.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.