Monday, 29 July 2013

Bananas/Banány (1971)

When asked why he named the film "Bananas",  Woody Allen answered: "Because there are no bananas in it."
Keď sa Woodyho Allena pýtali, prečo film nazval Banány, odpovedal: „Pretože tam nie sú žiadne banány.“Monday, 22 July 2013

The Avengers (2012)

This time I watched the film you would never guess I would. Action films are not my cup of tea and I'm probably not the target audience. But I'd decided I should have gotten out of my favorite genres and you might like to read a review in which I'm not constantly raving about Audrey Hepburn and nagging you to love her just like I do.

Tentoraz som si pozrela film, ktorý by ste odo mňa asi vôbec nečakali. Akčné filmy nie sú môj štýl a ja nie som ich typický cieľový divák. Ale aj tak som sa rozhodla, že sa tento týždeň vyhnem svojim obľúbeným žánrom a možno aj vy si radi prečítate recenziu, v ktorej sa nerozplývam nad Audrey Hepburn a nebuzerujem vás, aby ste ju tak nekriticky obdivovali ako ja.

Monday, 15 July 2013

Dirk Gently's Holistic Detective Agency (1987)

 “The light works," he said, indicating the window, "the gravity works," he said, dropping a pencil on the floor. "Anything else we have to take our chances with.”
Světlo funguje,“ ukázal na okno, „přitažlivost funguje,“ pokračoval a pustil tužku na zem. „A všechno ostatní musíme risknout.“

Monday, 1 July 2013

The Great Gatsby (1925, 1974, 2013)


Just so you know, a shopaholic is a person, who doesn't do any sports ever, yet buys two sport jackets anyway. Because they were pretty and cheap.
Keby vás zaujímalo, nákupný maniak je osoba, ktorá zásadne nešportuje, ale aj tak kúpi si dve športové bundy. Pretože boli pekné a lacné.