Sunday, 18 August 2013

Monday, 5 August 2013

Woman on the Verge of a Nervous Breakdown/Žena na pokraji nervového zrútenia (2008)


I wandered through to my kitchen and contemplated putting my head in the oven. Instead, I poured myself a large glass of Sauvignon and spent the rest of the night cross-examining myself, every question beginning with the question words why, why, why and all ending with the same inevitable answer: because you're a horse's ass.

Domotala som sa do kuchyne a chviľu som zvažovala, že strčím hlavu do trúby. Namiesto toho som si naliala pohár vína a celý večer strávila vypočúvaním samej seba, pýtajúc sa dookola prečo, prečo, prečo a vždy som si aj odpovedala: lebo si proste blbec, no.