Monday, 14 October 2013

The Graduate/Absolvent (1967)

It's like I was playing some kind of game, but the rules don't make any sense to me. They're being made up by all the wrong people. I mean no one makes them up. They seem to make themselves up.

Je to, jako kdybych hrál nějakou hru, ale její pravidla mi nedávají nejmenší smysl. Všechna je vymýšlejí nesprávní lidé. Ne, vlastně je nevymýšlí nikdo, vypadá to, že se vymýšlejí sama.