Monday, 25 November 2013

Carpe Jugulum (1998) - Terry Pratchett

"Oh we're always alright. You remember that. We happen to other people."
 „Ale božíčku, my jsme přece pořád v pořádku. Nám se nikdy nic nestane. Na to nezapomínej. To my se přece stáváme těm ostatním, víš?“

Monday, 18 November 2013

Pippi Longstocking (1969 – 70) Pipi Dlhá Pančucha

Since I learn Swedish I decided to watch some Swedish film. I browsed IMDB list and guess what? All the films are about bad, worse or terrible people or terrible things happening to people. Don’t you believe me? Let’s have a look.
Okay number 1 is the story about Princess Diana, so I understand the absence of happy-end, but the rest WHY YOU NO LIKE LAUGH?!
But then I found a treasure.
I always enjoy returning to my childhood and to all the things I used to love,many of which I still have soft spot for. I still love Duck Tales – the theme song is unbeatable. All the singers today (like Rihanna and... eh... I don’t even know who else there is actually) can walk home because Duck Tales theme is the best, it’s as simple as that.
Anyway, one of the childhood loves was Pippi Longstocking. I had a nice book and I dreamed about having a horse and monkey and living in Villa Villekula and being as eccentric as Pippi. She was my feminist role-model. She was strong physically and mentally resistant too, as she didn't mind anybody thinking anything about her. She was independent and responsible enough to do all the household chores by herself.
Laundry. In the rain.
Watering the flowers. In the rain.
However, another thing one notices when watching an older film is how much has changed since it was new. I’m not talking only about CG effects, which are pretty hilarious though.
I don’t really watch stories for children anymore, but I don’t think they contain little girls flashing their panties in every other scene. I’m wondering have we become overly sensitive to stuff? Is Pippi a paradise series for pedophiles?

Anyway I watched a few episodes in Swedish (not that I understood much) but it gave me warm fuzzies. Not only it makes Sweden look like it has Mediterranean climate (what a stinky lie), but it has an important message about respecting oneself in the first place, which is something that even much older people struggle.

PS: If someone similar to Pippi existed, it would be Bjork. Just look, she's dancing with a mailbox!


Keďže sa už učím tú švédčinu, rozhodla som sa kuknúť si voľačo zo Švédska. Tak som preskúmala zoznam filmov na IMDB a hádajte čo? Všetky filmy sú o zlých, ešte horších alebo úplne príšerných ľuďoch alebo o tom ako sa ľuďom dejú príšerné veci. Neveríte mi? Aha!
Veľmi veľmi zbežný preklad:
2. Iba boh odpustí – pašerák drog hľadá vraha svojho brata.
3. Muži, ktorí nenávidia ženy – hackerka a novinár pátrajú po ženách, ktoré zmizli pred 40 rokmi.
4. Antikrist – smútiaci pár sa utiahne do hôr, kde im príroda pripraví ďalšie strastiplné chvíle.
5. Žena v čiernom – mladá právnička nájde v bohom zabudnutej dedinke pomstychtivého ducha.
6. Melanchólia – dve sestry na nenávidia a na Zem sa rúti asteroid (ale Skarsgard má dobré vlasy).
7. Nech vojde ten pravý – malý šikanovaný chlapec sa zoznámi s malou pomstychtivou upírkou.
Dobre, číslo 1 je film o princeznej Diane takže pochopím absenciu happy-endu, ale čo sa ostatného týka PREČO SA SAKRA NECHCETE SMIAŤ?!
Ale potom som našla skutočný poklad.
Vždy sa rada vraciam do detstva a ku všetkým veciam ktoré som mala tak rada a pre ktoré mám ešte stále slabosť. Napríklad pre Káčerovo – znelka je neprekonateľná. Všetci dnešný speváci  (ako napríklad Rihanna a… eh… ani neviem kto ešte) sa môžu zbaliť a ísť domov, pretože Káčerovo je úplne naj a basta.
No a jednou z mojich detských lások bola Pipi Dlhá Pančucha. Mala som peknú knižku a snívala som o tom, že mám koňa a opicu a bývam vo Vile Vilôčke a že som taká bláznivá ako Pipi. Bola môj feministický vzor. Bola silná nie len fyzicky, ale aj duševne, lebo jej vôbec nevadilo, čo si o nej kto myslí. Bola nezávislá a zodpovedná a robila všetky domáce práce sama.
Pipi perie v daždi.
Pipi polieva kvety. V daždi.
Zaujímavé, že pri pozeraní starších vecí si človek všimne ako veľa sa odvtedy zmenilo. Nehovorím iba o špeciálnych efektoch, ktoré boli dosť podarené.
Akosi už nesledujem dnešné detské príbehy, ale asi v nich nezvyknú ukazovať dievčatká a ich nohavičky v každej druhej scéne, nie? Sme dnes precitlivelí? Je Pipi raj pre pedofilov?
Videla som zopár častí 13 dielneho seriálu vo švédčine, niežeby som veľa rozumela, ale srdce mi to zahrialo. Okrem toho, že v ňom Švédsko vyzerá ako krajina so stredomorskou klímou (aké veľké tučné klamstvo), seriál nesie aj dôležité ponaučenie o rešpekte k sebe samému, čo je niečo s čím majú problémy aj oveľa starší ľudia ako Pipi. 

PS: Ak Pipi by niekedy existovala v reálnom svete, tak by to bola Bjork. Bože môj, veď tancuje s poštovou schránkou!Monday, 4 November 2013

The Best of Buffy: Season 4 2/3: Hush and Who are you?/Ticho a Kto si??

I don't want to sound too cocky but I think I might have conquested and conquered nominative and accusative of adjectives and articles in German. Also in my Swedish classes we are currently dealing with animal vocabulary and next week we are going to move to imperatives. Important stuff. One never knows when one's gonna need it. With an economic situation like this maybe I'm gonna become a dominatrix to pay the bill or something. But enough about my fascinating life that's so full of crazy adventures.
Nechcem znieť nejako namyslene, ale myslím, že som si už asi možnože podrobila nominatív a akuzatív nemeckých prídavných mien a členov. Na hodinách švédčiny sa momentálne zaoberáme zvieratkami a nabudúci týždeň pôjdeme na rozkazovací spôsob. Samé dôležité veci. Človek nikdy nevie, kedy sa mu to zíde. Možno vplyvom tejto ekonomickej situácie skončím ako domina, aby som mala z čoho žiť. Ale dosť o mojom fascinujúcom súkromnom živote plnom bláznivých dobrodružstiev.