Monday, 4 November 2013

The Best of Buffy: Season 4 2/3: Hush and Who are you?/Ticho a Kto si??

I don't want to sound too cocky but I think I might have conquested and conquered nominative and accusative of adjectives and articles in German. Also in my Swedish classes we are currently dealing with animal vocabulary and next week we are going to move to imperatives. Important stuff. One never knows when one's gonna need it. With an economic situation like this maybe I'm gonna become a dominatrix to pay the bill or something. But enough about my fascinating life that's so full of crazy adventures.
Nechcem znieť nejako namyslene, ale myslím, že som si už asi možnože podrobila nominatív a akuzatív nemeckých prídavných mien a členov. Na hodinách švédčiny sa momentálne zaoberáme zvieratkami a nabudúci týždeň pôjdeme na rozkazovací spôsob. Samé dôležité veci. Človek nikdy nevie, kedy sa mu to zíde. Možno vplyvom tejto ekonomickej situácie skončím ako domina, aby som mala z čoho žiť. Ale dosť o mojom fascinujúcom súkromnom živote plnom bláznivých dobrodružstiev.  
I'm gonna introduce you to the scariest Buffy episode I've seen so far. It would give you goosebumps no matter how many horrors you've seen in your life. If you haven't seen it I'm pretty sure you don't believe me. I understand: Buffy – what kind of name is that? But I swear that I've seen whole fourth season and no episode comes near Hush.
In the first moment we can see our protagonists in a class where their teacher talks about communication. Later we see them having problems with their relationships and they also complain about missunderstandings and whatnot. Also, Buffy fells asleep during the class and has a strange dream. On the series dreams have a prophetic function – they are not as strange and memorable as Twin Peaks dreams but they're cool enough. So in Buffy's dream she sees a little girl singing an odd song:

Can't even shout, can't even cry
The Gentlemen are coming by
Looking in windows, knocking on doors
They need to take seven and they might take yours
Can't call to mom, can't say a word
You're gonna die screaming but you won't be heard.

How awesome is that!
She confides in Giles, her mentor, but he has no idea what it means. At night magic happens (I'm not sure how to call the things that happen on this show) and we can see this:
Is someone stealing people's bad breath?
In the morning guys wake up and find out they can't talk. Buffy thinks she's sick, Willow thinks she's deaf and Xander thinks Spike did it, who reacts like this:
Buffy is still people's favourite series despite being old and long time over because its hilarious conversations, which are usually full of amazing jokes. However, this episode is different. As nobody can talk, the two thirds of it are basically a silent film. Before they were awkward and tried to hide behind babbling but now with the babbling made impossible the characters start to communicate their real attitudes and feelings with actions.
Apart from that they obviously need to stop the monsters responsible for this. There is some pretty intense nightime chasing and escape from floating Gentlemen:
during some creepy music while their victims can't scream or call for help.
BTW Willow meets her new romantic interest in this episode.


Another one of these everything-is-strange-and-wrong-but-mostly-strange episodes is Who are you. There is a character that was introduced in previous season but I find this episode to be the best moment to introduce her. There is another vampire slayer – Faith. While Buffy is a good girl, who fights evil and tries to make the world a better place, Faith is a provocative and dangerous girl, who seems to have no conscience about her mistakes. Also, she's fun.
So this crazy Faith is pissed at Buffy because she's a villain now and every villain is pissed at her because Buffy's the protagonist. Faith has been a bad bad girl lately and there are guys from The Slayer Council on her tail wanting to put her in a prison because she misbehaved big time. So she finds a way to kill two birds with one stone. She gets revenge on Buffy and avoids prison using a magic device on Buffy that exchanges their bodies.
Buffy is now in Faith's body and she's being deported to prison, while Faith enjoys Buffy's life, which full of freedom, friends and relative normalcy. See, Faith has been a renegade loner and she never lead a normal life nor she had any experience with belonging anywhere. At first she has blast:
Faith always loved mocking Buffy about being a good girl, so when she takes her body, naturally she must have some fun with it. Therefore, she teases our poor Spike, who doesn't know anything about the body exchange.
Spike: You know why I really hate you, Summers?
Faith (in Buffy’s body):‘Cause I’m a stuck-up tight-ass with no sense of fun?
Spike: Well, yeah, that covers a lot of it.
At the end we see the two girls meet and fight this out. While Faith has done some terrible things in her past and seemed to be indifferent about them, now we're learning she mightn't be completely okay abour the mess she's made. Notice that this is Faith in Buffy's body hitting and screaming at her own face.
Faith's meltdown is a sight to remember.
The episode end with Buffy discovering the extent of mess Faith made and Faith leaving the town as a stowaway in a wagon of a freighttrain or something looking like this:


Once again, one of amazingly not only written, but also delivered episodes because one has to give credit to both actresses for imitating the character of each other so well.
BTW Willow has a witchgasm in this episode. You just need to see it.

PS: In slightly related news - Tilda Swinton and Tom Hiddleston are a match made in heaven.

Dnes vám predstavím najstrašidelnejšiu časť z Buffy, akú som zatiaľ videla. Budete mať z nej zimomriavky a nezáleží na tom, koľko hororov ste už videli. Ak ste ju nevideli, je mi jasné, že neveríte, že niečo s menom Buffy by mohlo byť strašidelné – ja viem, čo je to za meno? Ale prisahám, že za prvé štyri série sa žiadna iná časť k Tichu ani len nepriblížila.

Na začiatku vidíme hlavných hrdinov v triede, kde učiteľka rozpráva o komunikácií. Neskôr ich sledujeme ako sa trápia s problémami vo vzťahoch a sťažujú sa na rôzne nedorozumenia atď. Buffy na hodine zaspí a sníva sa jej čudný sen. V tomto seriále majú sny priam prorockú funkciu – nie sú až také divné a pozoruhodné ako tie v Twin Peaks, ale sú dosť dobré. Takže v Buffynom sne je dievčatko, ktoré spieva zvláštnu pieseň:

Kričať ani plakať nevieš
a Páni prichádzajú
pozerajú do okien, na dvere klopajú
potrebujú sedem a možno vezmú tvoje
nezavoláš mamu, slova nepovieš
zomrieš s krikom, ale nik ťa nezačuje.

Odhliadnuc od môjho amatérskeho prekladu, nie je to úplne úžasné?
Buffy sa zverí Gilesovi, svojmu mentororvi, ale ani on nemá ani poňatia, čo to znamená. V noci sa stanú akési čary (Neviem ako mám volať tie veci, čo sa v Buffy) a vidíme toto:
Kto kradne ľuďom zlý dych?
Ráno sa postavy zobudia a zistia, že nemôžu hovoriť. Buffy si myslí, že ochorela, Willow že ohluchla a Xander zase že za to môže Spike, ktorý na obvinenie zareaguje takto:
Buffy je stále populárna aj napriek tomu, že je to starý seriál, čo už dávno skončil, práve vďaka zábavným debatám hlavných postáv, sú naprasknutie plné skvelých vtipov, bystrých postrehov a podarených reakcií. Táto časť je však iná. Keďže nik nemôže hovoriť, dve tretinu sú vlastne nemý film. Predtým boli všetci akýsi neistí a pokúšali sa skryť sa za blábolenie, ale teraz sa to nedá a postavy dávajú najavo svoje skutočné postroje a pocity činmi.
Okrem toho samozrejme potrebujú zastaviť príšery, ktorú sú za túto neplechu zodpovedné. Vidíme napínavé nočné naháňačky a úteky pred vznášajúcicmi sa Pánmi:
počas ktorých hrá desivá hudba, zatiaľ čo úbohé obete nemôžu kričať ani volať o pomoc.
Mimochodom Willow stretne svoju novú lásku.


Ďalšia zo série čudných a zlých, ale hlavne čudných častí je Kto si? Je tu postava, ktorá sa v seriáli objavila už v predchádzajúcej sérii, ale myslím, že táto časť je najlepšia chvíľa, aby som vám ju predstavila. V hre je ďalšia premožiteľka upírov – Faith. Zatiaľ čo Buffy je dobré dievča, ktoré bojuje so zlom a snaží sa urobiť svet lepším miestom pre život, Faith je vyzívavá a nebezpečná a vyzerá to akoby nemala žiadne výčitky svedomia kvôli akýmkoľvek minulým chybám. A je s ňou sranda.
Nie je to šialené ako ťa vraždenie upírov úplne vyhladuje a vzruší?
Takže táto bláznivá Faith sa na Buffy hnevá, pretože je to zloduch a každý zloduch sa na Buffy musí hnevať, lebo je protagonistka. Faith bola zlé zlé dievča a chlapíci z Rady premožiteľov upírov ju chcú poslať do väzenia, pretože toho velľmi veľa navystrájala. No ona nájde spôsob ako zabiť dve muchy jednou ranou. Pomstí sa Buffy a vyhne sa väzeniu s použitím magického zariadenia, pomocou ktorého si s Buffy vymení telo.
Buffy v tele Faith a idú ju odviezť do väzenia, zatiaľčo Faith si užíva Buffyn život, ktorý je plný slodoby, priateoľv a relatívnej normálnosti. Faith bola vždy osamelý jazdec, jej život nebol nikdy normálny a ona nemala kde získať pocit spolupatričnosti. Najprv je jej veselo:
To sa nerobí, lebo je to zlé! To sa nerobí, lebo je to neslušné! Pretože je to zlé! Pretože je to zlé! 
Nemôžeš to spraviť! Je to zlé! Nakopem ti riť! Zabijem ťa!
Faith sa vždy rada smiala Buffy, že je dobré dievča, takže keď si vezme jej telo, prirodzene sa s ním musí trochu pobaviť. Preto naťahuje chudáka Spikea, ktoý o výmene tiel vôbec netuší:

Spike: Vieš, prečo ťa vlastne tak neznášam, Summers?
Faith (v Buffynom tele):Lebo som namyslelá baba s tyčou v zadku?
Spike: No, áno. Vlastne si to celkom vystihla.
Mohla by som ťa stlačiť až by si vystrekol ako horúce šampanské a prosil ma, nech to zabolí ešte viac. 
Ale vieš prečo to nespravím? Pretože je to zlé.
Na konci vidíme ako sa dve dievčence stretnú a riešia problémy bitkou. Aj keď Faith urobila v minulosti naozaj príšerné veci a zdalo sa, že je jej to úplne ľahostajné, teraz zisťujeme, že jej to všetko nemusí byť úplne jedno. Všimnime si, že toto je Faith v Buffynom tele ako bije a kričí na svoju vlastnú tvár.

Si nula! Nechutná! Vraždiaca suka!
Jej zrútenie je silný moment.
Na konci Buffy vidíme ako zisťuje rozsah škôd po vyčínaní Faith a potom aj samotnú Faith, utekajúcu z mesta ako čierny pasažier nákladného vlaku:


Zase jedna z nielen brilantne napísaných, ale aj zahraných častí, pretože treba naozaj obom herečkám uznať, že imitáciu tej druhej zvládli skvele.
Mimochodom, v tejto časti má willow čarodejný orgazmus. No to musíte vidieť.
PS: Na podobnú nôtu - Tilda Swinton a Tom Hiddlestone sú odpoveď sny, ktoré ste sa ani neodvažovali snívať.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.