Monday, 23 December 2013

Mean Girls/Protivné hnusné baby (alebo voľačo také... ach tie slovenské preklady) (2004)
On Wednesdays we wear pink!
V stredu nosíme ružovú!

The gifts are ready, the gingerbread is baked (thanks Kika for the awesome recipe that even I could follow and succeed) and decorated (either I'm hopelessly talentless or I'm the next Jackson Pollock). You decide:
I hope nobody has a problem with Christmas bunnies or dragonflies.
In other words I've done my best and I, therefore, deserve a treat = nth rewatch of one my all-time favourites.
Yeah, I’m not gonna lie to you - this is predominantly girls’ stuff. However, it got beloved by the whole generation of guys, including me, who were teenagers when this film was in cinemas. If you don’t know this film, Mean Girls is a teenage comedy about fights for popularity among girls in an American high school. This description is true but it’s terribly unappealing. I even refused to see it when it was new exactly because it sounded like a complete waste of time and I gave it a try only a few years later. Then I got taken aback since it was so entertaining. Don’t get scared of the fact that the major character is played by Lindsay Lohan. She used to be awesome back in the days. No kidding.
Before you condemn this flick you need to know two more words. Tina Fey
Ha ha ha. I swear I didn’t realize how funny it is before inserting the picture here. 
Not sure if you know her. She’s very talented comedian, who wrote the script and then played Mrs./Ms. Norbury, the math teacher. She filled the film with all those funny lines that are still quoted even almost 10 years after the publishing. She is the main reason Mean Girls rule.
Another reason is the cast. As I said before Lindsay Lohan is brilliant. Well, in this film. Her character, Cady comes to high school for the first time as she has been homeschooled before because her family lived in Africa (her parents scientists blah-blah, now got jobs in US blah-blah) and according to Tina Fey Africa has no schools? Anyway, Cady starts the school now, for the first time in her life. Among the first friends she makes is Damien and Janis, the later played by Lizzy Caplan, weird goth with the right attitude.
Everybody should have their personal Janis.

Cady also meets the most popular girls called “Plastics”. Flawless Regina, evil high school queen, is played by Rachel McAdams, whose career got started by this flick and you've probably seen her in many many good films.
Regina for president!
Did you know her awesome hair was a wig?
Just like Amanda Seyfried. She’s excellent as dumb slutty Karen, a young woman of many talents. Unfortunately general knowledge isn't one of them.
Anyway, it film should compulsory because it teaches you so so much about life.
In reality Tina Fey is good friends with Amy Poehler, who plays Regina’s mother that longs for her lost youth.
By the way I love how fans adore Mean Girls’ quotes and they make all kind of crossover jokes like this one for example:

Or this:
Wow! This post’s gotten really big. Probably it’s time to finish now. I understand if somebody just doesn’t like films like this. Also I see that the story, setting and characters might seem completely unpleasant when you don’t know the film. However, this is a general problem with films, TV series or books. If you just briefly summarize the plot of anything, it mostly sounds boring and unoriginal. It is difficult to come up with something absolutely new. Maybe even impossible. So one shouldn’t pass judgments before seeing the execution, because that’s what makes it hit or shit. It doesn’t matter if you have the most original idea for a story if you can’t realize it. Realizing it is the tough part. Art is tough. That’s why van Gogh cut off his ear, right? It’s late and I’m starting to ramble. Enough.
The End.
PS: Merry Christmas or any other festival you have. Or just merry Monday, if you don't celebrate anything.Darčeky sú pripravené, medovníky napečené (ďakujem Kike za super recept, ktorý som bola dokonca aj ja schopná dotiahnuť do úspešného konca) a ozdobené (buď som beznádejne netalentovaná alebo som druhý Jackson Pollock - rozhodnite vy: 
Dúfam, že nik nemá problém s Vianočnými zajačikmi alebo vážkami.
Jednoducho, urobila som, čo bolo v mojich silách a teda si zaslúžim odmenu = enté sledovanie jedného z mojich najobľúbenejších filmov.
Nejdem vám klamať – toto je hlavne babská záležitosť. No obľúbila si ju celá generácia ľudí, vrátane mňa, ktorí boli v čase uvedenia puberťáci. Ak tento film nepoznáte, Mean Girls je tínedžerská komédia o bojoch o popularitu medzi dievčatami na jednej americkej strednej škole. Popis je to pravdivý, ale maximálne odpudivý. Dokonca som si film odmietla pozrieť, keď išiel v kinách, pretože to celé znelo ako strašná strata času a dala som mu šancu až po niekoľkých rokoch. Potom ma úplne zarazilo, aký je zábavný. Nenechajte sa vydesiť faktom, že v ňom hrá hlavnú úlohu Lindsay Lohan. Kedysi bola úžasná. Bez srandy.
Predtým ako sa rozhodnete zatratiť tento film, potrebujete počuť dve slová. Tina Fey
Ou ahoj, chcela si si kúpiť nejaké drogy?
Prisahám, že až teraz som si uvedomila, aké vtipné to je.
Nie som si istá, či ju poznáte. Je to veľmi talentovaná komička, ktorá napísala scenár a zahrala si slečnu/pani Norbury, učiteľku matematiky. Naplnila film všetkými tými skvelými replikami, ktoré sú ešte aj po skoro 10 rokoch citované fanúšikmi. Ona je hlavný dôvod, prečo sú Mean Girls klasika.
Ďalším dôvodom je obsadenie. Ako som povedala predtým, Lindsay je fakt skvelá. Teda, v tomto filme. Jej postava, Cady ide na strednú školu po prvý raz, pretože dovtedy ju doma učili rodičia-vedci, ktorí pracovali v Afrike (nová práca v USA atď.) a podľa Tiny Fey Afrika asi nemá školy…? No nič, Cady teraz ide do školy, po prvý krát v živote. Medzi jej prvých priateľov patria Damien a Janis, divná góthka/gótka/gotička s čarovným prístupom k životu. Hrá ju podarená hrá Lizzy Caplan.
Každý by mal mať svoju Janis.

Cady však stretne aj najpopulárnejšie dievčatá, ktoré prezývajú „plastiky“. Bezchybnú Reginu, diabolskú kráľovnú školy, hrá Rachel McAdams, ktorej kariéru tento film viac-menej odštartoval a asi ste ju odvtedy videli už v množstve dobrých filmov.
Ona sa pýtala: "Prečo si mi nezavolala naspäť?"
A ja na to: "Prečo si mnou taká posadnutá?"
Regina presidentkou!
Vedeli ste, že jej parádne vlasy bola parochňa?
To isté platí aj pre Amandu Seyfried. Hrá hlúpu Karen, mladú ženu mnohých talentov. Nanešťastie, všeobecný rozhľad medzi ne nepatrí.
Keď si z Afriky, tak prečo si biela?
Tento film by mal byť povinný. Naučí vás totiž toľko o živote.
To je jedno, ex-partneri sú pre kamarátky tabu. Veď to je akože pravidlo feminizmu!
V skutočnosti je Tina Fey kamarátka s Amy Poehler a tá zasa hrá Regininu mamu, ktorá túži po stratenej mladosti. 
Ja nie som ako obyčajná mama. Som cool mama.
Mimochodom teším sa, že fanúšikovia milujú hlášky z filmu a robia všelijaké prelínacie vtipy ako napríklad tento:
Alebo tento:

Alebo tento:Tri prstene elfským kráľom vonku pod nebom,
Sedem pánom trpaslíkov v sieňach z kameňa,
Deväť mužom z ľudí, ktorých osudom je skon,
Veľprsteň pre Pána tmy na tróne z plameňa, 
a nič pre Gretchen Wieners, čauko!
Wow! Tento príspevok sa nám ale natiahol. Asi je už čas skončiť. Rozumiem ak niekto jednoducho nemá rád takéto filmy. A je mi jasné, že príbeh, prostredie a postavy sa nezasvätenému oku, ktoré film ešte nevidelo, môžu zdať mimoriadne nepríťažlivé. Ale to je problém väčšiny filmov, seriálov a kníh. Ak stručne zhrniete zápletku hocičoho, väčšinou to znie nudne a banálne. Je ťažké prísť s niečím úplne novým. Možno dokonca nemožné. Takže človek by asi nemal posudzovať predtým ako uvidí vlastné prevedenie, tak vlastne vzniká hit alebo shit.  Nezáleží, či mate najoriginálnejšiu myšlienku, ak ju neviete realizovať. Realizácia je tá ťažká časť. Umenie je ťažké. Preto si Van Gogh odsekol ucho, že? Už je neskoro a ja začínam tárať. Dosť.
Koniec.
PS: Krásne Vianoce:-)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.