Sunday, 8 December 2013

Young Frankenstein/Mladý Frankenstein (1974)So now I’m back from Bahrain, safe and sound only ripped off by a few taxi drivers (they are cunning cheeky monkey everywhere in the world). I’m back to the cold reality, with snow and everything, smashed kiwi on my bed including. I’ll do my best not to get depressed about how different everything is (for example swimming in sea in December is absolutely impossible in Slovakia because a, it’s terribly cold and b, we have no sea), but I’m gonna hope I will return to the land of real fruit cocktails in near future.
Anyway on the way back (the longest journey ever) I decided to watch some good old Hollywood classic and the airlines offered Young Frankenstein. At first I thought that it was the 1930s horror but it’s soon evident that the film is a parody with very contemporary sense of humour.

Right in the second scene we meet doctor Frankenstein.
Oh, wait it’s the guy from Willy Wonka memes.
Hairstyle, man-liner and everything, to keep it short and sweet, Gene Wilder dominates from the very first scene. He was the co-author of the script so that’s the reason his character suits him so well. Doctor Frankenstein (if you didn’t know the Frankenstein was the scientist, not the monster, which didn’t have any name at all) is the grandson of the famous lord Frankenstein, who tried to bring the dead bodies back to life but he’s a man of science and he doesn’t believe anything like that is possible. However, the executor of his grandfather’s last will comes to visit the young doctor, who has to travel to the old scary family mansion in Transylvania.

At the railway station we see Igor, a stereotypical butler from scary stories (parodized also in Terry Pratchett’s Carpe Jugulum and many more) and everything is just hilarious. I really didn’t expect it to be that good.
I want my personal Igor now!
As one would expect, young doctor Frankenstein finds the secret laboratory and decides to finish what his grandfather started.
I found an interesting information that the director Mel Brooks managed to find the old 1930s Frankenstein’s props and used them again.
The film is full of awesome gags that made me laugh out loud.

All the actors did a wonderful job: doctor Frankenstein, Igor, Inga – the sexy assistant with German accent or Elizabeth – Frankenstein’s perky fiancé.
The classis that won't bore you even after so many years.Tak už som späť z Bahrajnu, živá a zdravá, akurát trošku ošklbaná taxikármi (prefíkané drzé opice, ako všade). Vrátila som sa do studenej reality, plnej snehu a vrátane rozsadnutého kivi na posteli. Robím čo môžem, aby som nebula zdeprimovaná tým, čo všetko je tu iné (napríklad kúpanie sa v mori v decembri je na Slovensku nemožné, lebo ako iste viete a, je tu svinské zima a b, nemáme more), ale dúfam, že sa do krajiny naozajstných ovocných kokteilov čoskoro vrátim.
Cestou naspäť (najdlhšia cesta na akej som kedy bola) som sa rozhodla pozrieť si niečo z tej hollywoodskej klasiky, čo mala naša letecké spoločnosť v ponuke – Mladý Frankenstein. Najprv som si myslela, že to bude horor z 30. Rokov, ale onedlho mi bolo jasné, že ide o paródiu s moderným druhom humoru.
Hneď v druhej scéne vidíme doktora Frankensteina.
Aha, veď je to ten chlapík z Willy Wonka meme obrázkov.
Takže hovoríš, že si talentovaný umelec a spisovateľ? Ešte hranolky, poprosím.
Účes, očná linka a všetko ostatné, aby som to zhrnula, Gene Wilder má celý film pre seba už od prevej scény. Bol spoluautorom scenáru, takže preto je mu jeho postava ušitá na mieru. Doktor Frankenstein (ak by ste náhodou nevedeli, Frankenstein bol ten vedec, nie zombík, ten sa nevolal nijako) je vnuk slávneho lorda Frankensteina, ktorý sa pokúšal oživiť mŕtvoly. No jeho vnuk je muž vedy a neverí, že niečo také by bolo vôbec možné. Potom za ním však príde vykonávateľ dedovej poslednej vôle a mladý doktor musí navštíviť strašidelné rodinné sídlo v Transylvánii. 
Na vlakovej stanici sa stretávame s Igorom, stereotypným sluhom zo strašidelných filmov (tento typ postavy bol parodovaný napríklad aj v Pratchettovom Carpe Jugulum a v mnohých iných knihách) a všetko je  to naozaj zábavné. Vlastne som nečakala, že sa až tak pobavím.
Chcem svojho osobného Igora a chcem ho hneď teraz!
Zrejme uhádnete, že mladý doktor Frankenstein nájde dedovo tajné laboratórium a rozhodne sa dokončiť, čo dedo začal.
Dočítala som sa, že režisér Mel Brooks našiel pôvodné kulisy a rekvizity z Frankensteina z 30. Rokov a použil ich vo svojom filme.
Film je plný rôznych scénok, ktoré vás skutočne rozosmejú. 
"Ale potom by mal obravský schwanzstucker!"
"To je preda samozrejmé."
"Bude veľmi populárny."
Všetci herci boli na svojom mieste: doktor Frankenstein, Igor, Inga – sexi asistentka s nemeckým prízvukom, či Elizabeth – Frankensteinova štýlová snúbenica.
Klasika pri ktorej sa nebudete nudiť ani po toľkých rokoch.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.