Sunday, 28 December 2014

Dollhouse - Season 1: Episodes 6 - 13/ 1. séria: Časti 6 - 13

I hoped you had wonderful Christmas everyone.
Dúfam, že ste všetci mali skvelé Vianoce,
Joss Whedon starts his magic, the show kicks in and I'm striving to write a blogpost that provides exactly the right amount of information. I haven't labored like this during writing a post for quite a long time.
Game on.
Joss Whedon začína čarovať, seriál sa poriadne rozbehne a ja tu bojujem s tým, aby som napísala príspevok, ktorý odhalí presne to správne množstvo informácií. Už dlho som takto nemakala pri písaní príspevku.
Hra sa začína.

Sunday, 14 December 2014

Dollhouse (2009 - 2010) - Introduction / Dum loutek - Úvod

It's not a yoga course.
Nie je to kurz jogy.
Topher: So what do you think of your new girl?
Boyd: She's not a girl. She's not even a person. Just an empty hat, until you stuff a rabbit in it.


Topher: Tak čo si myslíš o tej novej babe?
Boyd: Ona nie je žiadna baba. Nie je to ani len človek. Iba prázdny klobúk, kým doň nej nedáš králika.  

Sunday, 7 December 2014

Red Dwarf - The Best of season 5 and 6

Kryten: With respect sir, you think Jesus was a hippie.
Rimmer: Well, he was. He had long hair and he didn't have a job. What more do you want?

Kryton: Při vší úctě, pane, vy si vážně myslíte, že Ježíš byl hipík?
Rimmer: To tedy byl. Měl dlouhé vlasy, nepracoval... co chceš víc?

Sunday, 23 November 2014

Misery (1987)

There's nothing 

in this world

that can prepare you

to the meeting

with your number 1 fan.

Or reading Misery.


Na tomto svete

nie je nič,

čo by vás dokázalo pripraviť

na stretnutie s vaším najväčším fanúšikom.

Alebo na čítanie knihy Misery.

Sunday, 16 November 2014

Red Dwarf - seasons 3 and 4

Kryten: [reading Hitler's diary] Things to remember: Stop milk, pay papers, invade Czechoslovakia!
Kryton: [číta Hitlerov denník] "Nezapomenout: Vypnout plyn, zaplatit účty a napadnout Československo."

Sunday, 9 November 2014

Red Dwarf - Seasons 1 and 2

Holly: I am Holly, the ship's computer, with an IQ of 6000; the same IQ as 6000 PE teachers.
Holly: Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně, jako má 6000 učitelů tělocviku.

Sunday, 26 October 2014

Birds/Vtáky (1963)

“Give them pleasure. The same pleasure they have when they wake up from a nightmare.” 
"Potešte ich. Potešte ich tak, ako sa potešia, keď sa zobudia z močnej mory."

Sunday, 19 October 2014

The Art of Love/Umenie milovať - Publius Ovidius Naso vol. 2

"Only playful passions will be learnt from me:
I’ll teach girls the ways of being loved...
While wit works, seek your orders here girls,
those that modesty, principles and your rules allow."

"Budem vás vyučovať len radostnej, šteklivej láske,
spôsobom, ktorými ženy dosiahnu želaný cieľ...
Pokiaľ mi vystačí talent, nuž poďte sa, dievčatá, učiť,
ak vám to dovolí ostych, zákon a klebetný svet."

Sunday, 12 October 2014

The Art of Love/Umenie milovať - Publius Ovidius Naso

Should anyone here not know the art of love,
read this, and learn by reading how to love.

Ak u nás, človeče, žiješ a nepoznáš umenie lásky,
pouč sa z tejto knižky, správne a odborne ľúb!

Sunday, 5 October 2014

David Lodge - Changing Places/Hostující profesoři (1975)

When I was a child I obviously wanted to be a princess. But as people get older they focused on the things they don't like so I started thinking also about the jobs I would never ever do. Garbageman and teacher. I don't know how I happened to study pedagogy but so far I'm successfully avoiding the career in education. Being a teacher is a diagnosis. Now let's have a look at a book whose characters suffers from it.

Keď som bola dieťa, pochopiteľne som chela byť princezná. S vekom som sa viac sústreďovala aj na veci, čo sa mi nepáčili a tak som premýšľala aj nad povolaniami, ktoré by som nikdy robiť nechela. Smetiarku a učiteľku. Neviem ako som potom skončila na pedagogickej, ale ešte stále sa mi darí vyvýbať sa kariére vo vzdelávacej oblasti. Byť učiteľom je predsa diagnóza. Pozrime sa na knihu, ktorej postavy ňou trpia.

Saturday, 20 September 2014

Giver/Darca (2014)

Another attempt for 1984 for teens. Let's see how it went.
Ďalší pokus o 1984 pre puberťákov. Pozrime sa, či sa to tentoraz podarilo.

Sunday, 14 September 2014

Sunday, 7 September 2014

Divergent/Divergencia (2014)


Vampires are so yesterday. Let's milk dystopia!
Upírov sme už vysosali. Čo sa takto vrhnúť na tému dystópie?

Sunday, 17 August 2014

How to Steal a Million/Ako Ukradnúť Venušu (1966)


Nicole Bonnet: Well, it was pitch dark and there he was. Tall, blue eyes, slim, quite good-looking... in a brutal, mean way, Papa. A terrible man!
Nicole Bonnet: Bola úplná tma a bol tam. Vysoký, štíhly, s modrými očami a dobre vyzerajúci... v brutálnom zmysle slova, oci. Príšerný muž!

Sunday, 10 August 2014

Tales of Mystery and Imagination (1839)

“I have great faith in fools - self-confidence my friends will call it."

"Pred bláznami mám veľký rešpekt. Moji priatelia tomu hovoria sebavedomie."

Sunday, 3 August 2014

North by Northwest/Na sever severozápadnou linkou (1959)"I've got a job, a secretary, a mother, two ex-wives and several bartenders that depend upon me, and I don't intend to disappoint them all by getting myself "slightly" killed."

"Mám prácu, sekretárku, matku, dve bývalé manželky a niekoľkých barmanov, ktorých živobytie odo mňa závisí. Neplánujem ich sklamať tým, že by som sa nechal "tak akosi" zabiť."

Sunday, 27 July 2014

Drop Dead Gorgeous (1999)

Amber Atkins: Hi. I'm Amber Atkins, and I'm signing up cause uh my two favorite people in the whole world competed in pageants: my mom and Diane Sawyer... Course, I hope I end up a little more like Diane Sawyer than my mom.
Amber Atkins: Ahoj. Som Abmer Atkins a prihlásila som sa preto, že dvaj moji najobľúbenejší ľudia sútažili v súťaži krásy: Moja mama a Diane Sawyer... Dúfam však, že skončím skôr ako Diane Sawyer než ako mama.

Sunday, 20 July 2014

The Truman Show (1998)

Network Executive: "We can't let him die in front of a live audience!"
Christof: 'He was born in front of a live audience."


Výkonný pracovník televíznej stanice: "Nemôžeme ho nechať umrieť v priamom prenose!"
Christof: "Veď sa narodil v priamom prenose."

Sunday, 13 July 2014

Daria (1997–2001)

Daria: I almost killed a dog yesterday.
Jane: Gonna work your way up to humans slowly?
Daria: Včera som skoro zrazila psa.
Jane: Dúfam, že sa pomaly prepracuješ k ľuďom.

Sunday, 29 June 2014

John Grisham - The Last Juror/Zoznam (2004)

Took me more than a month but I did it! Not even full-time job, learning German and Swedish and part-time tutoring stops a bookworm from reading books.
Trvalo mi to viac ako mesiac, ale dokázala som to. Ani práca na plný úväzok, ani štúdium nemčiny a švédčiny a doučovanie angličtiny mi nezabráni v čítaní kníh.

Sunday, 15 June 2014

My sassy girl/Yeopgijeogin geunyeo (2001)

The popular campaign against domestic violence claims: every fifth woman is subjected to physical violence. And every other man.
Ako hovorí známa kampaň v boji proti domácemu násiliu: každá piata žena je týraná. A každý druhý muž.

Sunday, 25 May 2014

The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013) / Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (2013) / Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2013)

“Hi Allan, it's Harry'
'Which Harry?'
'Truman, Allan. Harry S. Truman, the president, damn it!'
'How nice! That was a good meal we had Mr President, thank you. I hope you weren't required to fly the plane home?”

 "Čau Allan, to som ja Harry."
"Aký Harry?"
"Truman, Harry S. Truman! Prezident! Dočerta, Allan!
"Aké milé! Tá večera bola skvelá. Ďakujem, pán prezident. Dúfam, že už nemusíte sadnúť na lietadlo domov?"

Sunday, 18 May 2014

Take the money and run/Zober prachy a utekaj (1969)


Virgil: "After fifteen minutes I wanted to marry her, and after half an hour I completely gave up the idea of stealing her purse."
Virgil: "Po piatich minútach som si ju chcel vziať a po pol hodine som sa úplne vzdal plánu ukradnúť jej kabelku."

Sunday, 11 May 2014

Trollhunter/Trolljegeren/Lovec trolov (2010)Hans, trolljegeren: "Those may look like normal power lines, but they're electric fences to keep the trolls at bay."
Hans, lovec trolov: "Možno vyzerajú ako obyčajné elektrické vedenie, ale sú to ploty, ktoré nás chránie pred trolmi."

Sunday, 4 May 2014

Only Lovers Left Alive/Prežijú len milenci (2013)

Tom Hiddlestone, Tilda Swinton, Mia Wasikowska and Jim Jarmush, aka match made in heaven has finally found its way to my busy calendar and it was every bit as awesome as I excepted it to be.
Božské spojenie vo forme Toma Hiddlestona, Tildy Swinton a Jima Jarmusha si konečne našlo cestu do môjho nabitého kalendára a bolo to presne také úžasné ako som čakala.

Sunday, 27 April 2014

Manhattan (1979)

I watch this film once before and the only thing I remembered was that Woody Allen's character dated a very young girl with prominent eyebrows. Now those eyebrows are getting back to fashion, so it's time for a rewatch!
Už raz som tento film videla a jediné, čo som si pamätala bolo to, že postava Woodyho Allena randila s mladou dievčinou s výrazným obočím. Teraz sa to obočie vracia do módy a teda je čas pozrieť si film znovu.

Isaac Davis: My analyst warned me, but you were so beautiful I got another analyst.
Isaac Davis: Môj terapeut ma varoval, ale si taká krásna, že som si našiel iného.

Sunday, 20 April 2014

Romeo + Juliet/Romeo a Júlia (1996)

Would you like Marilyn Monroe if her name was Ursula Baumgartner? Would you eat tiramisu if it was called snotty sundae? Would watch The Lord of the Rings if it was named The Jewelry Hassle? I would not, but Shakespeare said you would. And he's long deceased and death somehow always gives one more respect. So why don't we have a look at Shakespeare's weakest play and it's interpretation by one of the most controversial contemporary directors!
Mali by ste radi Marilyn Monroe, keby sa volala Uršula Baumgartner? Jedli by ste tiramisu, ak by sa volalo šušňový nákyp? Pozerali by ste Pána Prsteňov, keby sa volal Boj o módne doplnky? Ja nie, ale Shakespeare hovorí, že áno. Ten už síce zomrel, ale smrť akosi zvyšuje autoritu. Takže čo keby sme sa pozreli na Shakespearovu najslabšiu hru v podaní jedného z najkontroverznejších režisérov súčastnosti!

Sunday, 13 April 2014

The Art of Negative Thinking/Kunsten å tenke negativt/Kurz negatívneho myslenia (2006)

Do you feel like watching a feel-good film?
With adorable characters whose arguments are just silly misunderstandings?
Characters that you can relate?
Or characters who you would envy their good-looks and glamorous life?
Well,...
THIS FILM IS NEITHER OF THE ABOVE!

Máte chuť na pohodový film?
S podarenými postavami, ktorých hádky sú vlastne len smiešne nedorozumenia?
S postavami, do ktorých sa dokážete vžiť?
Alebo ktorým by ste závideli atraktivitu a nablýskaný život?
No,...
TAK TENTO FILM NIE JE ANI JEDNO!

Sunday, 30 March 2014

Veronica Mars - The Movie/Film (2014)

Give it to me, Vinnie. Or I'll tell 50 Cent's security team where they can find the guy who posted video of Fifty baking lemon cakes while singing "Afternoon delight". 

Len mi to daj, Vinnie. Inak poviem 50 Centovým bodygardom kde môžu nájsť toho chlapa, ktorý zverejnil video Fiftiho ako pečie bábovku a spieva "Agáty šumí když padá déšť".

Sunday, 23 March 2014

Tillsammans/Together/Spolu (2000)Tet: Is your mom a lesbian?
Stefan: What?
Tet: Mine is, and is probably in love with yours.

Tet: Je tvoja mama lesba?
Stefan: Čo?
Tet: Moja je a myslím, že sa zaľúbila do tvojej.

Sunday, 16 March 2014

Thor: The Dark World/Thor: Temný svet

I know it's not the real poster but I just like it more.
Viem, že to nie je skutočný plagát, ale páči sa mi viac.

Sunday, 9 March 2014

What not to wear/Ako sa neobliekať (2003 - 2013)

Yesterday on the 8th of March this blog turned 1! During the first year I wrote 52 posts: 28 about films, 9 about TV series and 10 about books. The most popular one was Pippi Longstocking with 523 views, followed by Cats - 154 views (probably because of lost fans of cats looking for a cute desktop background) and the third was Carpe Jugulum - 72 views. Most of my visitors were from US - 1451, then there was Slovakia - 1205 and Germany 211. If you have some tips for a good film, TV series (preferably a short one) or a book let me know.
Včera, 8. marca, môj blog oslávil prvý rok! Počas neho som napísala 52 článkov: 28 o filmoch, 9 o seriáloch a 10 o knihách. Najpopulárnejší článok bol Pippi Longstocking - 523 pozretí, potom Mačky - 154 pozretí a na treťom mieste Carpe Jugulum - 72 . Väčšina návštevníkov bola z USA - 1451, nasledovalo Slovensko - 1205 a Nemecko - 211. Ak máte tip na dobrý film, seriál (niečo kratšie, keď už) alebo knihu, kľudne dajte.

Sunday, 2 March 2014

Sonner av Norge/Sons of Norway/Synovia Nórska (2011)

Had Terry Pratchett seen this film he would say something like this: the Scandinavians have reached the line between sanity and insanity and they just keep merrily going up and up.

Ako by povedal Terry Pratchett kedy videl tento film: severania už dávno prekročili hranicu príčetnosti a veselo fičia ďalej.

Sunday, 23 February 2014

Slim Susie/Smala Sussie/Malá Sussie (2003)

So Scandinavians make a lot of detective and criminal stories because they like them.Because they like death or something I don't know. I got a tip from a friend for Smala Susie and she said I “would enjoy the weirdness of it”. A detective comedy about a hillbilly town? Count me in.

Takže škandinávci točia samé detektívky a kriminálky, pretože ich majú radi. Pretože majú radi smrť alebo čo. Neviem. Kamarátka mi dala tip na Malú Susie a povedala, že asi "by sa ti páčilo aké je to divné." Detektívna komédia o mestečku sedlákov? Áno, ďakujem a zjem si to hneď!

Sunday, 16 February 2014

Freaks and Geeks (1999 - 2000)

I devoted 2 posts to Twin Peaks but now I think it’s time to stop bullying you into watching that and start with another propaganda.

Twin Peaksu som venovala už dva články a tak som si povedala, že je čas prestať vás šikanovať, aby ste to pozerali a tak začínam s novou propagandou.

Sunday, 9 February 2014

Twin Peaks: Second season/druhá séria

Cooper: Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just...let it happen. Could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee.

Cooper: Harry, poviem ti o jednom malom tajomstve. Každý deň, raz denne si daj darček. Neplánuj to, nečakaj, jednoducho…nechaj to prísť. Môže to byť nová košeľa, šlofík v kancelárii alebo dva poháre dobrej horúcej čiernej kávy.

Sunday, 2 February 2014

Twin Peaks (1990 – 1991) – Season 1/Prvá séria

Log lady, one-eyed lady, One-eyed Jack’s, one-armed man, small people, tall people, mentally handicapped man, therapist who looks like he needs a therapy and a murder.


Pani s polenom, jednooká pani, Jednooký Jack, jednoruký muž, malí ľudia, vysokí ľudia, mentálne hendikepovaný muž, psychiater, čo vyzerá, že sám potrebuje psychiatra a vražda.
The mother and queen of TV series as we know them today.
Matka a kráľovná seriálov ako ich poznáme dnes.

Tuesday, 28 January 2014

Cast away on the Moon / Ostrovy menom Kim (2009)

“A botched suicide attempt leads to homeless horticulture and a long distance relationship with an agoraphobic voyeur. I'm serious. The man finds romance while living alone on an island inside a big plastic duck.” /Rotten Tomatoes/
“Zbabraný pokus o samovraždu vedie k bezdomovectvu, poľnohospodárstvu a vzťahu na diaľku s agorafobickou voyerkou. Myslím to vážne. Muž nájde lásku zatiaľ čo žije na pustom ostrove vnútri veľkej plastovej kačky.” /Rotten Tomatoes/

Monday, 13 January 2014

Terry Pratchett - The Truth/Pravda (2000)


“Lies could run round the world before the truth could get its boots on.
„Lež oběhne svět dríve než si pravda stihne obout boty.“