Monday, 6 January 2014

The Best of Buffy the beginning of 5th season: Buffy vs. Dracula, Real me, No Place like Home/Moje skutočné ja/Všade dobre, doma najlepšie

Dawn makes an entrance and Harmony is adorable.
Prichádza Dawn a Harmony je nazožratie.

Do you give yourself any New Year’s resolutions? I usually don’t. It’s just a New Year’s glass of champagne for me. However, I have goals too. They just aren’t related to starting a new year. I want to get better in German and Swedish. And get a raise in my job. I know boring. But it turns out I don’t feel like I need anything else:-)
Christmas are over, New Year’s Eve too. When thinking about this I realized there’s no Christmas or New Year’s Eve episode in Buffy, at least I haven’t seen any. Well, Buffy manages without something like that, but I think It’s a pity considering that special episodes give shows special atmosphere.
The fifth season of Buffy begins with the episode named Buffy vs. Dracula, in which this legend enters Buffy’s little town. It was an entertaining episode and Dracula was powerful enough to mind-control even our mighty vampire slayer...:
...or the male population of Sunnydale:
Oh, Zander will always be my favourite kind of annoyance.
But the one of the biggest WTF of whole series was the very end of the episode.
When there suddenly appears an unexpected yet close family member, who hasn’t existed until the season 5, it usually means that the producers just don’t understand that the best time to end a show is when it’s still on top. I was actually worried that Buffy might have gotten to such a ridiculous phase and that the creators already exhausted all the good and SANE ideas.
Nevertheless, from the first episode of the season 5 Dawn is here to stay. She’s 13 years old and she has a loooot on her mind.
Well, when I was her age, actually a little older, I had my own blog where I used to put all my god-awesome thoughts. Yes, online. Well, that’s one good thing about growing up at the end of 1990s for Dawn – her angsty bullshit was not out there, but in her diary instead. Now with Facebook and everything, the world has become a really embarrassing place.
While the episode Real me does a good job showing us the horrible-terrible-megawful relationship between Buffy and Dawn it absolutely doesn’t explain what the hell the kid’s doing there.
In another episode named No Place like Home Buffy gets into trance hoping to find out what magic makes her mom sick. She accidentally looks at the picture and sees this:
Buffy realizes that something’s wrong with Dawn and not in a sibling-rivalry/hatred kind of way… I’m not going to give spoilers, but the trance moment was very spooky and it’s really worth watching it.

However, what I want to point out and worship before I finish this post is Harmony. She’s not a new character but she hadn’t been extra entertaining before so I’m introducing her now. She went to the same high school with Buffy and used to be in a clique of popular. She wasn’t the most popular but certainly the dumbest. After the graduation Spike turned her to a vampire and it didn’t make her any smarter.
I suspect she somehow wants to prove herself so in Real me she decides to kill the slayer (= Buffy), which would certainly make her respected. She gets herself some minions and she’s amazing leader of the evil gang. Her plan consists of throwing a brick to the window of Buffy‘s house with this beautiful letter attached...
 ...to get her out and kill her as Harmony and her minions wait outside.
When Buffy and Harmony meets this conversation follows:
I wish there was more Harmony – the girl is just brilliant.


Dávate si novoročné predsavzatia? Ja zvyčajne nie. Pre mňa znamená Nový rok len nový pohár šampanského. Ale aj mám voláke ciele. Akurát nezačínajú od Nového roka. Chcem sa zlepšiť v nemčine a švédčine. A tiež chcem, aby mi do konca roka zvýšili plat. Ja viem, asi to znie nudne. Ale inak prichádzam na to, že mi vlastne nechýba nič iné:-)
Keď tak rozmýšľam, uvedomila som si, že v Buffy som vôbec nevidela žiadnu vianočnú alebo Novoročnú časť. Teda Buffy je dosť dobrá a zvládne nás zabaviť aj bez nich, ale je to škoda, lebo takéto špeciálne epizódy majú aj špeciálnu atmosféru.

Piata séria Buffy začína časťou Buffy vs. Dracula, v ktorej táto legenda navštívi protagonistkine malé mestečko. Je to zábavná časť a je napínavé, že Dracula je dostatočne mocný na to, aby ovládal myseľ nielen našej malej mocnej premožiteľky upírov....:
„Vieš prečo mi nemôžeš odolať?“
„Lebo si slávny?“
...ale priťahoval aj mužskú časť populácie Sunnydale:
„Budem vám slúžiť, vaša strašidelná excelencia.“
„Alebo pane, budem vás volať pane.“
„Si čudný a odpudzujúci. Choď!“
Zander bude na veky vekov môj obľúbený blbec na televíznej obrazovke.
No jedným z najšokujúcejších momentov celej série čaká na úplnom konci celej časti:
„Čo tu robíš?“
„Buffy, keď ideš von, čo keby si zobrala aj svoju malú sestru?“
„Mami!”
Keď sa zrazu objaví blízky člen rodiny, ktorý však do piatej série vôbec neexistoval, zvyčajne to znamená, že akísi producenti jednoducho nevedia, že treba skončiť, kým je seriál ešte na vrchole. Aby som povedala pravdu, trochu som sa bála, že seriál sa dostal presne to takej nemožnej fázy, pretože tvorcovia už naozaj vyčerpali všetky svoje dobré a zmysluplné nápady.
No od prvej časti piatej série je tu Dawn. Má trinásť rokov a hlavu plnúúúú myšlienok.
Výkričník!
Keď som bola zhruba zhruba v jej veku, mala som svoj vlastný blog, kde som písala všetky tie moje rozumy. Áno, online. Dawn si môže gratulovať, že vyrastala na konci 90. rokov – jej rozumy sú totižto v denníku a nikde inde. Teraz, keď máme Facebook a podobné záležitosti, svet sa stal naozaj zahanbujúcim miestom.
Zatiaľ čo nasledujúca časť Moje skutočné ja naozaj dobre vykresľuje príšernootrasný vzťah Buffy a Dawn, absolútne nevysvetľuje, čo do čerta tam to decko robí.
V ďalšej časti nazvanej Všade dobre, doma najlepšie sa Buffy nechá uviesť do tranzu, aby zistila aké mágia ubližuje jej mame. Náhodou sa pozrie na rodinnú fotku a uvidí toto:
Buffy si uvedomí, že s Dawn niečo nie je v poriadku a už nejde iba o súrodeneckú rivalitu/nenávisť... Nechcem vás poskytovať spoilery, takže vám nepoviem o čo ide, ale vidieť ten tranz – to naozaj stálo za to.   

Komu by som ešte chcel učiniť zadosť predtým ako ukončím post je Harmony. Nie je to nová postava, ale dlho nebola mimoriadne zábavná, takže som o nej začala až teraz. Chodila do školy s Buffy a patrila k najpopulárnejším dievčatám. Nie žeby bola ona sama najpopulárnejšia, akurát tak najblbšia. Po maturite si Spike premenil na upíra, no ani tak jej nenarástli žiadne mozgové bunky.
Hra Hádaj čo vidím: „Je to väčšie ako chlebník?“  „Nie, zostali ti štyri.“
„Je to menšie ako chlebík?“  „Nie, už iba tri!“
„Harmony, je to posratý chlebník?“  „Áno! Ó, bože! Tento blonďavý medvedík je úplný dvadsaťotázkový génius!“
Myslím si, že chce dokázať vlastnú cenu a preto sa v Moje skutočné ja rozhodne zabiť Buffy premožiteľku upírov, čím by si nepochybne získala rešpekt. Zaobstará si svoj vlastný gang, ktorého je sama neprekonateľnou vodkyňou. Jej plán pozostáva z hodenia tehly do okna Buffynho domu s týmto krásny listom ako prílohou...   
Premožiteľka upírov, poď von a zomri!
...aby ju dostala von, keď Harmony a jej gang tam už na ňu čakajú.
Keď sa z Buffy stretnú, nasleduje táto konverzácia:
„Konečne sa stretávame.“  „Harmony, ty teľa. My sme sa už predsa stretli.“
Bodaj by bolo Harmony v seriále viac. Čoby! To dievča si zaslúži vlastnú show!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.