Sunday, 23 February 2014

Slim Susie/Smala Sussie/Malá Sussie (2003)

So Scandinavians make a lot of detective and criminal stories because they like them.Because they like death or something I don't know. I got a tip from a friend for Smala Susie and she said I “would enjoy the weirdness of it”. A detective comedy about a hillbilly town? Count me in.

Takže škandinávci točia samé detektívky a kriminálky, pretože ich majú radi. Pretože majú radi smrť alebo čo. Neviem. Kamarátka mi dala tip na Malú Susie a povedala, že asi "by sa ti páčilo aké je to divné." Detektívna komédia o mestečku sedlákov? Áno, ďakujem a zjem si to hneď!

Sunday, 16 February 2014

Freaks and Geeks (1999 - 2000)

I devoted 2 posts to Twin Peaks but now I think it’s time to stop bullying you into watching that and start with another propaganda.

Twin Peaksu som venovala už dva články a tak som si povedala, že je čas prestať vás šikanovať, aby ste to pozerali a tak začínam s novou propagandou.

Sunday, 9 February 2014

Twin Peaks: Second season/druhá séria

Cooper: Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just...let it happen. Could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee.

Cooper: Harry, poviem ti o jednom malom tajomstve. Každý deň, raz denne si daj darček. Neplánuj to, nečakaj, jednoducho…nechaj to prísť. Môže to byť nová košeľa, šlofík v kancelárii alebo dva poháre dobrej horúcej čiernej kávy.

Sunday, 2 February 2014

Twin Peaks (1990 – 1991) – Season 1/Prvá séria

Log lady, one-eyed lady, One-eyed Jack’s, one-armed man, small people, tall people, mentally handicapped man, therapist who looks like he needs a therapy and a murder.


Pani s polenom, jednooká pani, Jednooký Jack, jednoruký muž, malí ľudia, vysokí ľudia, mentálne hendikepovaný muž, psychiater, čo vyzerá, že sám potrebuje psychiatra a vražda.
The mother and queen of TV series as we know them today.
Matka a kráľovná seriálov ako ich poznáme dnes.