Sunday, 23 February 2014

Slim Susie/Smala Sussie/Malá Sussie (2003)

So Scandinavians make a lot of detective and criminal stories because they like them.Because they like death or something I don't know. I got a tip from a friend for Smala Susie and she said I “would enjoy the weirdness of it”. A detective comedy about a hillbilly town? Count me in.

Takže škandinávci točia samé detektívky a kriminálky, pretože ich majú radi. Pretože majú radi smrť alebo čo. Neviem. Kamarátka mi dala tip na Malú Susie a povedala, že asi "by sa ti páčilo aké je to divné." Detektívna komédia o mestečku sedlákov? Áno, ďakujem a zjem si to hneď!
I've just decided to create another label named Nordic weirdness to mark Nordic everything. If there was a chart of weirdest nations those guys would be topped only by the Japanese.

At the very beginning we see two young men running for their lives in the rhytm of dynamic music and we are immediately sucked in the story. After a while they hug (awww), part their ways and one of them is jumped at by mysterious men with guns (one of them looks like Putin). He starts telling them (and us) the story, which he compiled from what the other characters told him and, therefore, the storytelling is very fragmentary. The film is basically a detective comedy and in detective films we are supposed to do what? Remember characters, things they've said and done in order to resolve a mystery. Since half of the cast is blond and blue-eyed at the beginning I had HAAAAARD time understanding who is who. They were cute though. Like surprised baby chicks.
The small town is full of weird weird deeply weird characters and if you are a sucker for trashy then, my friend, you’re not prepared for the treat Smala Susie has for you.
Erik, the fully clothed one, comes to his hometown to check on his younger sister Susie, who's just mysteriously disappeared. He talks to several deranged individuals including the above pictured film enthusiast, a guy who had a tumor, alcoholic mother, a lady with blow dryer fixation and a guy who tried to nail himself to death.
Nailed it.
They all tell us puzzle pieces about the Susie’s life while her brother Erik was in Stockholm. In my opinion Susie was a cute yet mentally challenged beauty contest winner and I really enjoyed her scenes.
Even though there are some quite heavy topics like relationships crisis, routine, loneliness, crime and drugs whole story is actually genuinely upbeat and funny (in all meanings of that word) probably even because of scenes like this:
If you like films the ends of which you can't predict after 5 minutes in and bizarre characters doing weird things this will be your next obsession.
One comment from csfd.cz says: '"I really like northerners, the films are so weird, the people are so weird, they all act like dicks but it still turns up to be a good film."Tak som sa rozhodla urobiť novú záložku s názvom Divný sever, aby som označila všetky severské príspevky. Ak by existoval rebríček čudných národov, severanov by predbehli už iba japonci.

Na začiatku vidíme dvoch mladých mužov ako bežia o život v rytme dynamickej hudby a hneď sme vtiahnutí do príbehu. Po chvíli sa chlapci objímu (ooooo), rozdelia a na jedného z nich skočia muži ozbrojení pištoľami (jeden z nich vyzerá ako Putin). Vtedy sa začína jeho rozprávani, ktoré je posladané z toho, čo zažil a čo mu povedali ostatné postavy, čiže príbeh je dosť rozkúskovaný. Je to vlastne detektívna komédia a v detektívkach musíme čo? Pamätať si postavy, veci čo povedali a urobili na to, aby sme vyriešili záhadu. Keďže polovica hereckého obsadenia je blonďavá a modrooká určite pochopíte, prečo som mala na začiatku problémy s orientáciou. Ale sú milí. Ako také prekvapené kuriatka.
Mestečko je plné divných divných maximálne podivných ľudí a keď mate radi gýč, priatelia, tak jeminkote, Smala Susie pre vás bude pochúťka.
 
Erik, ten oblečený, prichádza do malého mesta, z ktorého pochádza, aby navštívil svoju mladšiu sestru Susie, ktorá záhadne zmizla. Rozpráva sa s všelijakými indivíduami vrátane hore odfoteného filmového fanúšika, chlapa, čo mal nádor, matky-alkoholočky, pani posadnutou fénmi a chlapca, ktorý sa pokúsi spáchať samovraždu uklincovaním sa k smrti.
Všetci nám postupne poskytnú svoju časť skladačky o Susinom živote zatiaľ čo jej brat Erik bol v Štokholme. Podľa mňa je Susie chutná, aj keď trošku mentálne zaostalá výherkyňa súťaže krásy a jej scény boli veľmi vydarené.
Aj keď vo filme sú ťažšie témy ako krízy vo vzťahoch, rutina, samota, zločin a drogy, celý príbeh je prekvapujúco dosť veselý a energický aj vďaka takýmto scénam:
Ak máte radi filmy, v ktorých nedokážete odhadnúť koniec po 5 minútach pozerania a ak máte slabosť pre čudné postavy a nevyspytateľné konanie toto môže byť vaša najnovšia závislosť.  
Jeden komentár na csfd.cz hovorí: "Ja ty seveřany mam fakt rád, ty filmy jsou tak divné, ti lidi jsou tak divní, všichni se chovají jako kokoti a stejně z toho vyleze dobrý film."

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.