Sunday, 2 February 2014

Twin Peaks (1990 – 1991) – Season 1/Prvá séria

Log lady, one-eyed lady, One-eyed Jack’s, one-armed man, small people, tall people, mentally handicapped man, therapist who looks like he needs a therapy and a murder.


Pani s polenom, jednooká pani, Jednooký Jack, jednoruký muž, malí ľudia, vysokí ľudia, mentálne hendikepovaný muž, psychiater, čo vyzerá, že sám potrebuje psychiatra a vražda.
The mother and queen of TV series as we know them today.
Matka a kráľovná seriálov ako ich poznáme dnes.

Please, listen to this now. The soundtrack by Angelo Badalamenti doesn’t have a single flaw.
*I have never seen the film Twin Peaks: Fire walk with me because I feel it might disappoint me. I heard there’s much less laughter and it’s just much more depressing, which is not my thing.

I’m rewatching Twin Peaks TV series (for fifth, sixth or seventh time?) and I love every second of it. So what is Twin Peaks actually? A murder mystery with horror and supernatural elements. A tragedy and a comedy. A soap opera and a parody of soap operas. A parade of weirdoes. A Lynch’s show-off. One of the main things I like about it is the combination of mysterious, comical, surreal, action and tragedy. Scenes that have often completely different atmosphere follow each other and not only that. The show can have genuinely cozy and relaxing mood at one moment and suddenly pull the rug from under you in the following scene or even during the same scene.
Twin Peaks won’t show you a simple thing expecting you to feel an uncomplicated emotion about it. This not a soap opera where you know who’s the good poor girl to hold your fingers crossed to. However, it has some soap opera moments too. It is not a James Bond action film, nevertheless, the protagonist is a kickass FBI agent, who leads the murder investigation.
Oh, right. I’ve forgotten. Somebody murdered Laura Palmer. Police comes and Andy cries his heart out (he’s a policeman). In this one-horse town (:-) everybody, the local police included, is just completely taken aback so an FBI agent Dale Cooper comes into town. And guess what? He fits right in.
Of course he does. He quite literally follows his dreams when investigating and nobody questions him at all. Bitch please, this is Twin Peaks!
This show is (partly) about a murder and investigating it. However, there are lots of other stories from everyday life of the common (read weird as hell) residents. At first you’ll probably need diagrams and charts to orientate in all of this. Everybody has one official romantic relationship and at least one secret affair. And I’m not even talking about all kinds of betrayals, double crossings, triple crossing and such. As someone who has real difficulties following more difficult than Disney story pots I really found this chart useful (careful, it’s a spoiler). For those of you who are afraid of dumb soap operas let me tell you too words: David Lynch. That should help. So don’t be afraid and enter the dreamy little big world of Douglas firs, cunning owls, Milo babes, heavenly cherry pies and damn good coffee (and hot)! 

This is what the red curtain background on my blog is about.
PS: This guy makes the most awesome illustration of Twin Peaks characters (don’t worry about any spoilers there, just enjoy).
PS2: As I’m starting a job tomorrow, I won’t be able to post new reviews on Monday, so they will be posted on Sunday instead from now on.
Spustite si toto video, prosím. Soundtrack od Angela Badalamentiho nemá jedinú chybičku. 
*Nikdy som nevidela film Twin Peaks: Fire walk with me pretože sa obávam, že by ma asi sklamal. Počula som, že je tam oveľa menej smiechu a je depresívnejší a na to ja nie som.

Práve pozerám seriál Twin Peaks (po piaty, šiesty alebo siedmy krát) a užívam si každú sekundu. Čo je to vlastne Twin Peaks? Detektívka s hororovými a nadprirodzenými prvkami. Tragédia a komédia zároveň. Telenovela a paródia na telenovely. Prehliadka čudákov. Lynchove predvádzanie. Jednou z najhlavnejších vecí, ktoré sa mi na seriáli páčia je kombinácia záhadnosti, komiky, surreálnosti, akcie and tragédie. Scény, ktoré po sebe nasledujú majú často úplne iný charakter a nie len to. Seriál má v jednom momente dokonale „útulnú“ atmosféru a zrazu vám pod nohami potiahne koberec v nasledujúcej scéne alebo dokonca v rámci jednej scény.
Twin Peaks neukazuje jednoduché situácie a nebudí jednoznačné pocity. Toto je nie naozajstná telenovela, kde človek presne vie, kto je to chudobné dobré dievča, ktorému má držať palce. Ale sú tu aj telenovelové momenty. Nie je to film s Jamesom Bondom, ale protagonista je skutočný FBI agent, ktorý celé vyšetrovanie vedie. 
Ó, áno, zabudla som. Niekto zavraždil Lauru Palmer. Prišla polícia a Andy si ide oči vyplakať (Andy je policajt). V tomto malom mestečku sú všetky, vrátane miestnej polície, úplne zaskočení a tak prichádza FBI agent Dale Cooper. A hádajte čo? Dokonale tam zapadne.
No jedine! Cooper ide pri vyšetrovaní doslova za svojím snom a nikto sa tomu ani veľmi nečuduje. Veď prečo by aj? Toto je predsa Twin Peaks!
Tento seriál je (sčasti) o vražde a jej vyšetrovaní. No obsahuje aj množstvo príbehov z každodenného života bežných (v Twin Peaks to však znamená divných) obyvateľov. Najprv zrejme budete potrebovať diagram a tabuľky, aby ste sa v tom dokázali orientovať. Každý má jeden oficiálny vzťah a minimálne jednu aféru. A to ani nehovorím o všelijakých machináciach a zradách, kde už divák pomaly nestíha sledovať kto hrá vlastne proti komu. Ako človek, ktorý ma často problém so sledovaní zápletiek tažších ako Disneovské ma naozaj potešilo keď som našla túto šikovnú tabuľku (opatrne, je to spoiler). Pre tých, ktorí sa a ňu pozreli a zhrozili sa, že je to nejaká blbá telenovela, poviem vám dve slová: David Lynch. To by malo pomôcť. Tak sa nebojte a vkročte do malého veľkého sveta Douglasových jedlí, prešibaných sov, milónských kočiek, nebeských čerešňových koláčov a pekelne dobrej kávy (a horúcej)! 

Preto tie červené závesy na pozadí blogu.
PS: This guy robí skvelé ilustrácie postáv zo (nebojte sa, žiaden spoiler nehrozí).
PS2: Keďže od pondelka začínam v práci, nebudem môcť pridávať príspevky v pondelok, ale namiesto toho ich budem dávať v nedeľu. 

2 comments:

  1. Love it! BTW, I have the entire soundtrack on my PC ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank god there's another Twin Peaks fan out there. I thought I was the only one. People here just politely smile and probably think it has something to do with Twilight:-(

      Delete

Note: only a member of this blog may post a comment.