Sunday, 9 February 2014

Twin Peaks: Second season/druhá séria

Cooper: Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just...let it happen. Could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or two cups of good, hot, black coffee.

Cooper: Harry, poviem ti o jednom malom tajomstve. Každý deň, raz denne si daj darček. Neplánuj to, nečakaj, jednoducho…nechaj to prísť. Môže to byť nová košeľa, šlofík v kancelárii alebo dva poháre dobrej horúcej čiernej kávy.
DAMN ANNIE, HOW ARE YOU?!
As I've already mentioned I’m a big fan of this series and I’m watching it now so I decided to write two blog posts about it since the series has two seasons. For the review of the first season click here.
Now lots of viewers say that the second season is disappointing comparing to the first one. Some complain about all the side-stories that aren't connected to Laura Palmer’s murder. However, the series was named Twin Peaks and one can deduce that it’s the name of the town (hence the number of other characters).
In the second season there are most elements and characters from the first one, plus we meet many new minor characters and also major ones which include half-deaf boss of FBI agent Dale Cooper, Cooper’s transvestite colleague, then a former colleague who went cuckoo and so on. And regarding teenagers, except for one or scenes none of them are seen at school ever again (while one 40 year old with a mental condition goes there regularly).
The second season starts right where the first season ended. Several characters ended in a hospital, someone’s one dead, someone’s died in a hospital, someone’s in coma, someone’s woken up from coma, one’s missing, someone’s stuck in a brothel and so on. One of the writers Mark Frost once said that he wanted to throw all possible cliffhangers in the last episode and he damn well succeeded. However, the episode doesn't feel stuffed, just positively thrilling.
Informing and non-spoiling is such a difficult job.
Quite early in the second season there are planted some of the elements that grow into serious situation later in the series. Apart from learning about Laura’s murderer we also learn something more about agent Dale Cooper and his past, which seems to follow him to Twin Peaks. At one point he’s suspected from not acting according to FBI rules and policies and accidentally spoiling the FBI’s plan to catch a notorious criminal and Cooper’s badge and gun are confiscated. His colleague Bryson comes to investigate the situation and help him out of the trouble.
Pictured David Duchovny. I kid you not.
If you’re a sucker for good musical performances you might like to know that there are few very good moments of this kind too. One character got to sing and dance and man, is he the second Sinatra/Astaire or what?!
Later we are presented Cooper’s former colleague, a chess enthusiast, who has a personal conflict with Cooper and plans to get a revenge on him.
No that’s not him. It’s his victim.
Xena Warrior Princess, where are you now?
To make it short, some characters grow up and develop intellectual skills. Some develop psychosis.
I personally think that first season was better but even he second one has lots of good episodes and compelling stories. I recommend you Twin Peaks. You might not like it or it may become your new favorite WHERE-HAVE-YOU-BEEN-ALL-MY-LIFE series.


DOČERTA ANNIE, AKO TI JE?!
Ako som už povedala jednou, dvakrát, třikrát, som veľký fanúšik tohto seriálu a pozerám ho práve teraz a tak som sa rozhodla o ňom napísať dva príspevky, keďže má dve série. Keď ste ešte nevideli ten prvý príspevok, nech sa páči týmito dverami.
No treba povedať, že keď začnete trošku pátrať po tomto seriáli v húštinách internet, nájdete veľa názorov, ktoré vyjadrujú sklamanie pri porovnaní prvej a druhej série. Niektorí sa sťažujú na všetky tie vedľajšie príbehy, ktoré sa nespájajú s vraždou Laury Palmer. No seriál sa volá Twin Peaks a človek si domyslí, že je to názov mestečka (z čoho teda vyplýva množstvo postáv).
V druhej sérii stretávame väčšinu prvkov a postáv z prvej série, plus nejaké nové drobné postavy, ale aj významnejšie: nahluchlý šéf agenta Dalea Coopera, Cooperov kolega-transvestita, Cooperov bývalý kolega, ktorý sa zbláznil a tak ďalej. Čo sa týka tínedžerov, okrem jednej alebo dvoch scén v celej sérii žiaden z nich už do školy ani nepáchne (zatiaľ čo štyridsiatnička s mentálnou poruchou tam chodí pravidelne). 
"Má tú najchutnejšiu riťku na svete."
Druhá séria končí presne tam, kde prvá skončila. Niekoľko postáv skončilo v nemocnici, niekto zomrel, niekto zomrel v nemocnici, niekto je v kóme, niekto sa z kómy prebral, niekto zmizol, niekto sa zasekol v bordeli a tak. Jeden zo scenáristov, Mark Frost, sa vyjadril, že chcel dať do poslednej časti toľko cliffhangerov (napínavých momentov, ktoré sa riešia na pokračovanie a teda vás nútia pozerať časť za časťou), koľko len bude možné. To sa mu teda podarilo. Táto časť však nie je preplnená, je iba jednoducho príjemne napínavá. 
Informovať a zároveň neprezradiť je riadna fuška. 
Autori pomerne skoro do druhej série zasadili prvky, z ktorých neskôr vyrastú vážne problémy. Okrem poznatkov o Laurinom vrahovi zistíme aj čo to o agentovi Daleovi Cooperovi a jeho minulosti, ktorá ho prenasleduje až do Twin Peaks. V jednom momente ho dokonca podozrievajú z prehrešeniu sa voči pravidlám FBI a zmareniu zákroku proti nebezpečnému zločincovi a Cooper príde o svoj odznak a zbraň. Jeho kolega prichádza celú aféru prešetriť a pomôcť mu z toho von. 
"Je to dlhý príbeh, ale preferujem Denise ak by ti to nevadilo."
Toto je David Duchovny. Nie, naozaj je to on.
Ak mate radi pekné tanečné či spevácke čísla vedzte, že aj takého momenty sa v Twin Peaks nájdu. Jedna postava mimoriadne často spieva a tancuje a čože je to? Sinatra a Astaire vstali z mŕtvych?
Neskôr sa stretneme s Cooperovým bývalým kolegom, šachovým fanúšikom, ktorý má osobný konflikt Cooperom a plánuje sa mu pomstiť.
"Nabudúce to bude niekto, koho poznáš."
Nie, to nie je on. To je jeho obeť.
Xena, bojová princezná, kde si teraz?
V skratke, niektoré postavy vyrastú a zmúdrejú. Niektoré sa stratia v nepreniknuteľných hlbinách psychózy.
Osobne si myslím, že prvá séria bola o niečo lepšia, ale aj druhá má mnohé skvelé epizódy a lákavé príbehy. Odporúčam vám pozrieť si Twin Peaks. Možno sa vám nezapáči, no možno v ňom objavíte svoj najobľúbenejší seriál a lá KDE SI BOL CELÝ MÔJ ŽIVOT?


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.