Sunday, 30 March 2014

Veronica Mars - The Movie/Film (2014)

Give it to me, Vinnie. Or I'll tell 50 Cent's security team where they can find the guy who posted video of Fifty baking lemon cakes while singing "Afternoon delight". 

Len mi to daj, Vinnie. Inak poviem 50 Centovým bodygardom kde môžu nájsť toho chlapa, ktorý zverejnil video Fiftiho ako pečie bábovku a spieva "Agáty šumí když padá déšť".

Sunday, 23 March 2014

Tillsammans/Together/Spolu (2000)Tet: Is your mom a lesbian?
Stefan: What?
Tet: Mine is, and is probably in love with yours.

Tet: Je tvoja mama lesba?
Stefan: Čo?
Tet: Moja je a myslím, že sa zaľúbila do tvojej.

Sunday, 16 March 2014

Thor: The Dark World/Thor: Temný svet

I know it's not the real poster but I just like it more.
Viem, že to nie je skutočný plagát, ale páči sa mi viac.

Sunday, 9 March 2014

What not to wear/Ako sa neobliekať (2003 - 2013)

Yesterday on the 8th of March this blog turned 1! During the first year I wrote 52 posts: 28 about films, 9 about TV series and 10 about books. The most popular one was Pippi Longstocking with 523 views, followed by Cats - 154 views (probably because of lost fans of cats looking for a cute desktop background) and the third was Carpe Jugulum - 72 views. Most of my visitors were from US - 1451, then there was Slovakia - 1205 and Germany 211. If you have some tips for a good film, TV series (preferably a short one) or a book let me know.
Včera, 8. marca, môj blog oslávil prvý rok! Počas neho som napísala 52 článkov: 28 o filmoch, 9 o seriáloch a 10 o knihách. Najpopulárnejší článok bol Pippi Longstocking - 523 pozretí, potom Mačky - 154 pozretí a na treťom mieste Carpe Jugulum - 72 . Väčšina návštevníkov bola z USA - 1451, nasledovalo Slovensko - 1205 a Nemecko - 211. Ak máte tip na dobrý film, seriál (niečo kratšie, keď už) alebo knihu, kľudne dajte.

Sunday, 2 March 2014

Sonner av Norge/Sons of Norway/Synovia Nórska (2011)

Had Terry Pratchett seen this film he would say something like this: the Scandinavians have reached the line between sanity and insanity and they just keep merrily going up and up.

Ako by povedal Terry Pratchett kedy videl tento film: severania už dávno prekročili hranicu príčetnosti a veselo fičia ďalej.