Sunday, 16 March 2014

Thor: The Dark World/Thor: Temný svet

I know it's not the real poster but I just like it more.
Viem, že to nie je skutočný plagát, ale páči sa mi viac.
So after a few weeks (or months) I noticed there's another Thor film made. Some reviews said it was better some said it was worse but most people wouldn't call it waste of time. Plus there are Tom Hiddlestone and Natalie Portman and I consider them both always worthy of my time.
This time there's a superpowerful red jelly, which intoxicates Jane, Thor's love interest, and she starts blowing people away with a simple touch. So I got immediately excited that she might become another superhero and kick some major ass. Alas, she's treated as a sick person and nobody, absolutely nobody thinks of her as a potentially lethal weapon. Maybe I missunderstood something there, however, Thor seems to miss a strong female hero. The closest thing to this is the character of Sif, who got reduced to being a jealous woman scorned and a fighter who needs Thor in battles. In the world of Asgard women are for saving obviously. According to this it seems that Thor is a film aimed mainly for men. What do you think? Well considering the number of half-naked scenes with Thor or the ones when they discuss Thor's all-mighty power of his love for Jane I don't know.
Then tragedy strikes in the film, nevertheless, the psychology of characters doesn't quite seem to reflect it. Since Jane is kinda sorta maybe a little accidentally responsible for it I would expect it to disrupt her relationship with Thor. That would happen in reality but maybe this film isn't supposed to be real. The guy has a flying hammer. Alright I'm taking it back then.
Now I'm not saying that Thor as a character is a bad idea but I somehow feel like the major reason there are two films named Thor is this:
Otherwise it would be Loki Horror Picture Show. Not that Loki has a lot of screen time (he certainly can't have too much) but he somehow gets one's attention and this guy seriously tries to discover the reason Loki's so attractive for women. Not that Thor is unlikable. He's a good guy, but he makes you laugh only unintentionally - how the cast made it through the scenes with Thor's ridiculously booming voice is beyond me. Sure everything and everybody is ridiculous here. And if you're ridiculous, you can't be serious about it, you need to embrace it and laugh at yourself first. So that's another thing I missed about the film. Not that it wasn't witty or entertaining though. It still was. Those superhero films, they just take themselves too seriously.
However, there's Kat Dennings as Jane's college and she's a pro when it comes to comedy. 
Have you heard the rumour that Scandinavians love to bare it all? Sure you have. At least on my blog. So I'll give you a riddle: find a Swede on this picture.
The following scene with him character in an insane asylum cracked me up: 
"How did you find me here?" "You were naked on TV."
Like he'd already forgotten. Must be Thursday, right? (BTW, Thursday is torsdag in Swedish and it's named after Thor, really).
Something has just occured my mind and it's about our favourite Slytherin (he must be - there's green and gold on his clothes and he does magic). The joy with which he crosses and doublecrosses everybody is awesome to watch but...
So even though his fandom is without question much bigger than Thor's, in his world Loki's overlooked and underestimated despite him being Thor's superior in almost every aspect. Except for one: Thor has more friends. Or he has at least some. Loki doesn't seem to have any. He has some co-conspirators and maybe minions too but can they be counted as friends? How's that possible? I'm concerned.
PS: Chris O'Dowd from IT Crowd made a cameo and the only problem is that he didn't have more scenes. He's priceless.Po pár týždňoch (alebo mesiacoch) som si všimla, že vyšiel ďalší film s Thorom. Niektoré recenzie tvrdia, že je horší a niektoré, že je lepší ako predošlý, ale väčšina sa zhoduje, že to nie je strata času. Navyše je tam Tom Hiddlestone a Natalie Portman a tým tú hodinu a pol ochotne venujem.
Tentoraz prichádza na scénu mocné červené želé, ktoré otrávi Jane, Thorovu kvázipriateľku a tá začne vyhadzovať ľudí do povetria obyčajným dotykom. Pochopiteľne som sa hneď tešila, že z nej bude ďalší superhrdina a niekomu nakope zadok. Ale beda! Správajú sa k nej ako k chorej osobe a nikoho, absolútne nikoho nenapadne o nej uvažovať ako o potenciálne nebezpečnej zbrani. Možno mi niečo ušlo, ale v Thorovi akosi chýba silná ženská hrdinka. Najbližšie k nej má Sif, ale tá je zredukovaná na žiarlivú ženskú v pozadí, ktorá si pri boji volá Thora na pomoc. V Asgarde ženy slúžia zrejme iba na to, aby sa zachraňovali. Podľa tohto by to mohlo vyzerať, že Thor je zameraný hlavne na mužské publikum. Ako to vlastne je? Lebo keď zvážime množstvo záberov na Thorovu nahatú hruď a všetky tie konverzácie o ohromnej sile Thorovej lásky k Jane, tak už vlastne ani neviem.
Potom príde tragédia, ktorá však z psychologického hľadiska akoby ani nebola. Keďže Jane je za ňu akosi tak trošku možnože náhodne aj zodpovedná, človek by čakal, že to naruší jej vzťah s Thorom. To by sa iste stalo v skutočnosti, ale tento film asi nebol zamýšľaný ako reálny. Chlapík má lietajúce kladivo. No dobre, beriem späť.
Poďme ďalej. Nehovorím, že Thor ako postava je zlý nápad, ale mám pocit, že hlavný dôvod prečo sú po ňom pomenované dva filmy je tento:
Inak by sa to volalo Večný svit Smrtonosný Loki, alebo čo. Teda niežeby mal Loki veľa priestoru (ani 100% by nebolo príliš veľa), ale akosi každého zaujme a niektorých až tak, že to tomuto chlapíkovi nedá a snaží sa prísť na to, prečo je Loki pre ženy príťažlivý. Teda nie žeby Thor nebol. Je to dobrý chlapík, ale rozosmeje vás iba omylom - ako sa herci dokázali nerozpučiť od smiechu pri Thorovom absurdnom hrmiacom hlase je mi záhadou. Teda jasné, že je tu všetko absurdné. A keď ste absurdný, nemôžete sa tváriť dôstojne. Musíte sa toho chopiť a zasmiať sa prvý. To je ďalšia vec, ktorú by som filmu vytkla. Niežeby nebol vtipný a zábavný, lebo je. Ale tieto filmy zo superhrdinami sa berú príliš vážne.
No je tam Kat Dennings ako kolegyňa Jane a tá je profík, keď ide o komédiu.
Už ste počuli takú klebetu, že Škandinávci sa nehanbia? A možno to máte odo mňa. Tak teraz vám dám hádanku: nájdite na obrázku Švéda.
V ďalsšej scéne sa táto postava ocitla v blázinci a nasledujúca konverzácia ma pobavila:
"Ako ste ma tu našli?" "Boli ste nahatí v telke."
Akoby na to už zabudol. Taký obyčajný štvrtok, no. (štvrtok je po švédsky torsdag a je pomenovaný po Thorovi, vážne).
Práve ma napadlo niečo ohľadne nášho obľúbeného slizolinčana (veď je zladený do zlatej a zelenej a čaruje, no nie?). Na tú jeho radosť, s ktorou sa spolčuje a následne zrádza všetkých naokolo je skvelý pohľad, ale... 
Aj keď je jeho fanúšikovská základňa bez pochýb väčšia ako Thorova, v jeho vlastnom svete je Loki prehliadaný a podceňovaný napriek tomu, že je vlastne lepší ako Thor asi v každom ohľade. Okrem jedného: Thor má viac priateľov. Alebo Thor MÁ priateľov. Vyzerá to akoby Loki žiadnych nemal. Má spolupáchateľov a tuším aj poskokov, ale môžeme ich rátať ako priateľov? ako je to možné? Mám obavy.
PS: Chris O'Dowd z IT Crowd prišiel na návštevu a jediný problém je, že sa len mihol. Ten je úplne parádny.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.