Sunday, 9 March 2014

What not to wear/Ako sa neobliekať (2003 - 2013)

Yesterday on the 8th of March this blog turned 1! During the first year I wrote 52 posts: 28 about films, 9 about TV series and 10 about books. The most popular one was Pippi Longstocking with 523 views, followed by Cats - 154 views (probably because of lost fans of cats looking for a cute desktop background) and the third was Carpe Jugulum - 72 views. Most of my visitors were from US - 1451, then there was Slovakia - 1205 and Germany 211. If you have some tips for a good film, TV series (preferably a short one) or a book let me know.
Včera, 8. marca, môj blog oslávil prvý rok! Počas neho som napísala 52 článkov: 28 o filmoch, 9 o seriáloch a 10 o knihách. Najpopulárnejší článok bol Pippi Longstocking - 523 pozretí, potom Mačky - 154 pozretí a na treťom mieste Carpe Jugulum - 72 . Väčšina návštevníkov bola z USA - 1451, nasledovalo Slovensko - 1205 a Nemecko - 211. Ak máte tip na dobrý film, seriál (niečo kratšie, keď už) alebo knihu, kľudne dajte.
Once upon a time there was TV series named What not to wear that run for 10 seasons and ended last year. I understand that since it's a fashion series, this post won't be popular among men, which is a pity. I feel like there's a lot to say about it, some compliments and also criticism.
Every episode always starts when the hosts, Stacy and Clinton, introduce us their new makeover guest, who was nominated by the guest's own family and friends because the poor bastard is in a dire need of a makeover. Now close your eyes and try to imagine how it must feel like to be basically called fugly by your closest on a national TV. Done? Ok, let's continue. Stacy and Clinton then ambush the fugly bastard, who doesn't know anything yet and break the news to the victim, who them slaps their faces black and blue. No, not really. I haven't seen many episodes but no one has physically attacked the hosts as far as I know. Yes, I admit Stacy and Clinton look very good and I'd die to to share Stacy's wardrobe.
And to compare their victims look like this:

Generally they all truly believe that their style is enviable and we all feel like ugly ducklings looking at them. Most of the world probably don't share their opinions and think they look downright insane. But who in anyone to say that fishnet dress or a ton of toy-store accessories are not ok? As far as I'm concerned people can butcher their looks and image all they want. However, I now realize that I tend to lecture men on style too sometimes because most of the men around me have no taste whatsoever. And the worst is they won't listen to my advices! 
Dear men, women usually know a thing or two about fashion, so when one tells you throw that shirt away, you throw that shirt away immediately! 
Other thing are the family members of these people. Forget those sadistic assholes that put them on TV. Some of the victims have kids and we all know how embarrassing parents can be. My question now is: to which extent have kids (let's say underage) right to question their parent's fashion choices?
Okay I think they have a say in this matter, but it's everybody else who doesn't. I understand it's all about ratings and people probably want to see other people ambushed and shocked and then insulted repeatedly.
It’s like you leave the house saying, ‘I’m going to look like an off duty stripper today.’
— Clinton Kelly


Even though, the victims get 5000 dollar gift card to buy new clothes, Stacy and Clinton throw away the old clothes, which seems a little harsh to me. However, the show has a point. By choosing any type of clothes we show to the world who we are. People are shallow and prejudiced and it's wrong and they shouldn't be (we shouldn't be, I'm not gonna say I'm innocent), but they still are and will be. Everybody need to think about the character features they want to show the others and make sure that the outfit represents the whole person inside. Because that's what others see and they automatically deduce that it's all the person has to offer. The show a some psychological benefit and many guests gained self-esteem when they saw themselves looking much better than before. Yes, and hands down, Stacy, Clinton and other stylists on the show get it probably always right .Kde bolo tam bolo, bola raz jedna televízna šou Ako sa neobliekať, ktorú vysielali 10 sérií a skončila minulý rok. Keďže je to šou o móde, je mi jasné, že tento článok populárny medzi mužmi asi nebude, ale to je škoda. Myslím, že k nemu je čo povedať.
Každá časť vždy začína tým, že nám Stacy a Clinton, moderátori a stylisti, predstavia svojho nového hosťa na makeover (módnu premenu), ktorý bol nominovaný svojou rodinou a priateľmi ako niekto, kto urgentne potrebuje pomoc. Tak a teraz zavrite oči a predstavte si aký pocit to asi je keď vás vaši najbližší v celonárodnej televízii v podstate označia ako škaredého. Hotovo? Dobre, pokračujme. Stacy a Clinton potom obkľúčia svoju obeť, ktorá o ničom netuší, všetko jej povedia a ona im dá po papuli. No, vlastne nie. Nevidela som veľa častí, ale pokiaľ viem, nikto ich ešte fyzicky nenapadol. Áno, Stacy a Clinton vyzerajú skvelo a rozkrájala by som sa len aby som si mohla požičať niečo zo Stacynej skrine.

Na porovnanie - toto sú ich obete:
 
Tieto ženy vo všeobecnosti  veria, že ich štýl je skutočne závideniahodný a že my ostatní sa pri pohľade na nich musíme cítiť ako škaredé káčatka. Väčšina sveta s nimi názor nezdieľa a myslí si, že jednoducho vyzerajú ako blázni. No ale kto je naozaj ten nadčlovek, aby ojektívne povedal, že sieťované šaty, či kopa detskej bižutérie je zlá? Podľa môjho názoru si môžu ľudia slobodne sprzniť svoj vzhľad a imidž, ako im len srdce ráči. No akurát si začínam uvedomovať, že aj ja zvyknem poučovať, ale hlavne mužov keď ide o módu, pretože väčšina z nich, čo sa nachádza v mojom okolí nemá vkusu ani čo by sa za necht vošlo. A najhoršie je, že si absolútne nedajú povedať!
Milí muži, ženy obyčajne vedia čo-to o móde, takže keď vám nejaká povie, aby to tričko vyhodili, tak ho sakra vyhoďte!
No potom tu máme členov rodiny. Zabudnite na tých sadistov, ktorí ich strčili do telky. Niektoré z obetí majú deti a všetci vieme akí trápni dokážu rodičia byť. Moja otázka znie: v akom rozsahu majú deti (dajme tomu, že neplnoleté) právo kritizovať vkus rodiča?
Ja si myslím, že neplnoleté deti majú právo sa sťažovať, ale nikto iný nie. Je mi jasné, že ide o ratingy a diváci pravdepodobne chcú vidieť ostatných v obkľúčení, šokovaných a potom ešte opakovane urážaných.

"Vyzerá to akoby si sa rozhodla ísť von a vyzerať ako striptérka mimo služby."
Clinton Kelly 
Aj keď obete dostanú 5000 dolárovú darčekovú kartu na nákup nového oblečenia, zdá trošku kruté, že Stacy a Clinton vyhodia ich staré veci. Ale táto šou má dobrý argument. Nosením každého kusu oblečenia ukazujeme svetu kto sme. Ľudia sú plytkí a plní predsudkov, je to zlé a nemali by byť takí (alebo nemali by sme, nejdem sa tváriť, že som lepšia), ale taká je pravda. Každý si musí premyslieť aké charakterové vlastnosti chce svetu ukázať a uistiť sa, že oblečenie ho reprezentuje ako celistvú bytosť, pretože ostatní budú automaticky predpokladať, že to je všetko, čo môžete ponúknuť. šou má aj istý psychologický efekt, lebo mnohé ženy získajú sebavedomie, keď sa na konci vidia ako krásne. A treba priznať, že Stacy a Clinton spolu s celým tímom to dajú na jednotku asi vždy.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.