Sunday, 27 April 2014

Manhattan (1979)

I watch this film once before and the only thing I remembered was that Woody Allen's character dated a very young girl with prominent eyebrows. Now those eyebrows are getting back to fashion, so it's time for a rewatch!
Už raz som tento film videla a jediné, čo som si pamätala bolo to, že postava Woodyho Allena randila s mladou dievčinou s výrazným obočím. Teraz sa to obočie vracia do módy a teda je čas pozrieť si film znovu.

Isaac Davis: My analyst warned me, but you were so beautiful I got another analyst.
Isaac Davis: Môj terapeut ma varoval, ale si taká krásna, že som si našiel iného.

Sunday, 20 April 2014

Romeo + Juliet/Romeo a Júlia (1996)

Would you like Marilyn Monroe if her name was Ursula Baumgartner? Would you eat tiramisu if it was called snotty sundae? Would watch The Lord of the Rings if it was named The Jewelry Hassle? I would not, but Shakespeare said you would. And he's long deceased and death somehow always gives one more respect. So why don't we have a look at Shakespeare's weakest play and it's interpretation by one of the most controversial contemporary directors!
Mali by ste radi Marilyn Monroe, keby sa volala Uršula Baumgartner? Jedli by ste tiramisu, ak by sa volalo šušňový nákyp? Pozerali by ste Pána Prsteňov, keby sa volal Boj o módne doplnky? Ja nie, ale Shakespeare hovorí, že áno. Ten už síce zomrel, ale smrť akosi zvyšuje autoritu. Takže čo keby sme sa pozreli na Shakespearovu najslabšiu hru v podaní jedného z najkontroverznejších režisérov súčastnosti!

Sunday, 13 April 2014

The Art of Negative Thinking/Kunsten å tenke negativt/Kurz negatívneho myslenia (2006)

Do you feel like watching a feel-good film?
With adorable characters whose arguments are just silly misunderstandings?
Characters that you can relate?
Or characters who you would envy their good-looks and glamorous life?
Well,...
THIS FILM IS NEITHER OF THE ABOVE!

Máte chuť na pohodový film?
S podarenými postavami, ktorých hádky sú vlastne len smiešne nedorozumenia?
S postavami, do ktorých sa dokážete vžiť?
Alebo ktorým by ste závideli atraktivitu a nablýskaný život?
No,...
TAK TENTO FILM NIE JE ANI JEDNO!