Sunday, 27 April 2014

Manhattan (1979)

I watch this film once before and the only thing I remembered was that Woody Allen's character dated a very young girl with prominent eyebrows. Now those eyebrows are getting back to fashion, so it's time for a rewatch!
Už raz som tento film videla a jediné, čo som si pamätala bolo to, že postava Woodyho Allena randila s mladou dievčinou s výrazným obočím. Teraz sa to obočie vracia do módy a teda je čas pozrieť si film znovu.

Isaac Davis: My analyst warned me, but you were so beautiful I got another analyst.
Isaac Davis: Môj terapeut ma varoval, ale si taká krásna, že som si našiel iného.

Woody Allen has some more trouble in relationships with women, friends and himself. When does he not? So even if you don't know much about him, you can probably conclude that it's a comedy and you're right. In one of his most famous films Manhattan from 1979 (you can see the horrible terrible adorable fashion there too) his ex-wife (well, it's actually his character's wife but I just always associate every character he plays with him, because they are all the same) so his ex-wife wants to publish a book about their unsuccessful marriage, which stresses him a lot. She is played by Meryl Streep and I promised myself to watch more films with her because holy s**t this lady is stunning to watch:
See? Even when she's giving him the "I'm sick of you" face, she's still stunning.
We even get some quotations about Woody Allen's character from her book and they are all true down to the fact that he's narcissistic. I don't know to which extend we can indentify Woody Allen with his characters, but... Why would anybody imagine other people writing book about him? Do you expect that your ex-partners to write a book about you? Is that likely? I doubt it. But Woody Allen does expect that which is very self-centered but his characters in general are fun to watch not because of heroic acts. Being ridiculous is a part of his charm.
However, that's not all for Woody's/Isaac's love problems. Woody's dating a young girl. Seventeen. that sounds almost unreal to me, but okay. It's a comedy. He's unsure about her as he's on everything else in life and he's feeling that he might like more his friend's mistress (his friend is married). Is it chaotic? Yes, it is. Don't get scared, whole film is full of jokes like this one:
The characters are mostly intellectuals. They mention Vladimir Nabokov, Zelda Fitzgerald, Groucho Marx, Sigmund Freud and some other other intellectual celebrities, however, even if you don't know all of them, don't worry. I didn't recognize every name and still enjoyed it. If you know some names from literature, philosophy psychology you're going to enjoy it even more.
Another definite plus worth mentioning is the New York setting and all the beautiful shots of landmarks there. Add Diane Keaton to the mix and you're in very good hands.
And one more priceless quote, which is so hilarious I'm putting it here even though it's not even in the film but yeah... Woody Allen is a comedy mastermind:
(I don't know why it's black, he didn't die)

Woody Allen má ďalšie problémy so vzťahmi so ženami, priateľmi a sebou samým. Kedy ich ten nemá, však? Aj keď o ňom veľa neviete, môžete správne odhadnúť, že ide o komédiu. V jednom zo svojich najznámejších filmov Manhattan z roku 1979 (môžete v ňom obdivovať príšernú hrozivú podarenú módu rokov sedemdesiatych) jeho bývalá žena (teda žena jeho postavy, ale ja si vždy spájam každú jeho postavu s ním, pretože sú všetky rovnaké), takže jeho bývalá žena chce vydať knihu o ich nepodarenom manželstve, čo ho dosť stresuje. Jeho bývalú hrá Meryl Streep and predsavzala som si, že budem pozerať viac filmov s ňou, pretože wow táto ženská je úžasná:

Vidíte? Aj keď  sa tvári, že je jej z neho úplne zle, je stále ohromujúca. 
Dokonca si vypočujeme aj pár citácií zo zmienenej knihy o postave Woodyho Allena a všetky majú pravdu vrátane toho, že je narcis. A neviem do akej miery sa dá jeho postava stotožniť s hercom/režisérom samým, ale veď kto iný si predstavuje, že sa o ňom píšu knihy? Čakali by ste, že o vás bývalí napíšu knihu? Zdá sa vám to pravdepodobné? Pochybujem. Ale Woody to asi očakáva, čo je dosť sebestredné, ale jeho postavy sú zábavné vďaka svojim početným chybám a nie hrdinským skutkom.
Yale: Tak veľmi všetkých odsudzuješ! Veď sme len ľudia. Sme predsa len ľudské bytosti. 
Ale ty si myslíš, že si boh alebo čo.
Isaac Davis: No...no veď musím mať niekoho za vzor.

Ale to nie je všetko, keď ide o Woodyho/Isaacove problémy. Woody tiež randí s veľmi mladým dievčaťom. Tých sedemnásť rokov sa mi zdá skoro nereálne, ale okej. Je to komédia. Protagonista si ňou nie je istý rovnako ako všetkým vo svojom živote a má pocit, že sa mu viac páči kamarátova milenka (jeho kamarát je ženatý). Je to chaotické? Áno. Ale nebojte sa, celý film je plný vtipov ako tento:
Ja viem, ja viem, veď nefajčím. Nevdychujem, lebo to predsa spôsobuje rakovinu, ale s 
cigaretou vyzerám tak neuveriteľne sexi, že nemôžem jednu nedržať v ruke.

Postavy sú väčšinou intelektuáli. Spomínajú Vladimíra Nabokova, Zeldu Fitzgelard, Groucha Marxa, Sigmunda Freuda a ostatné intelektuálne celebrity, ale aj keď ich všetky nepoznáte, nebojte sa. Ja som tiež nepoznala každé meno, ale aj tak som sa pobavila. Ale ak poznáte nejaké mená s oblasti literatúry, filozofie, psychológie... tak sa zabavíte ešte viac.
Ďalšou veľkou prednosťou filmu je prostredie New Yorku a množstvo prekrásnych záberov známych pamiatok a miest. Ak ešte pridáme Diane Keaton, vyjde nám, že sme v tých správnych rukách.
Ako bonus pridám jeden mimoriadne vtipný citát, ktorý síce vo filme nebol, ale... Woody Allen je brilantný komik:
A moji rodičia si konečne uvedomia, že ma uniesli a okamžite zasiahnu: prenajmú moju izbu.
(Nie nezomrel, aj keď je to v čiernom)


Yale: Toľko všetkých odsudzuješ, vieš? Veď sme len ľudia. Sme len ľudské bytosti, vieš? Ty si myslím, že si boh alebo čo.
Isaac Davis: No...no veď musím mať niekoho za vzor.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.