Sunday, 13 April 2014

The Art of Negative Thinking/Kunsten å tenke negativt/Kurz negatívneho myslenia (2006)

Do you feel like watching a feel-good film?
With adorable characters whose arguments are just silly misunderstandings?
Characters that you can relate?
Or characters who you would envy their good-looks and glamorous life?
Well,...
THIS FILM IS NEITHER OF THE ABOVE!

Máte chuť na pohodový film?
S podarenými postavami, ktorých hádky sú vlastne len smiešne nedorozumenia?
S postavami, do ktorých sa dokážete vžiť?
Alebo ktorým by ste závideli atraktivitu a nablýskaný život?
No,...
TAK TENTO FILM NIE JE ANI JEDNO!

As for north, I've presented you crazy Norwegians with crazy views about upbringing their children, then hysterical cartoonish detective story with dancing characters, hippie comedy about a marriage crisis with ABBA's SOS playing on highest volume, grandpa who made the history and Pippi Longstocking (by far the most popular post on the blog). So why not a film with people in wheelchairs? How much could it surprise?

The title The Art of Negative Thinking was quite promising and it was described as a comedy, so why not. There are not many films about handicapped people - I certainly haven't come across many - and I don't know how much they usually deal with the psychology of the characters. Now I can assure you that there is quite a lot of time devoted to the minds of the handicapped and their immediate family in this film. It's clearly not a pleasant look, so thank god we have a protagonist like this.
If rockstars were in wheelchairs, this is how they would look. Minus the fake wig.
 I love the t-shirt with Piglet from Winnie the Pooh under the jacket. I know that you can't see it but believe me.
Niiice touch.
After Geirr's car-crash and following paralysis, he's become very depressed, bitter and a shut-it. His wife doesn't know what to do with him as he's closed in his room most of the time watching war films, listening to Johnny Cash and so on.
One of the favourite national pastime activities in Norway I suppose.
She thinks he might benefit from the group of similarly handicapped people lead by a psychologist Tori and her positive thinking. However, Geirr goes very far to demonstrate that he's not interested in any kind of positive lifecouching from a lady who's not even handicapped herself. Violently he drives her away, takes a leading role in the small group and lets them express their anger and frustration out loud.
Attempts for a murder, suicide or group suicide, there's everything.
The intensity of their fury reminded me The War of the Roses, which is one of my favourite films. 

Privy count: 0. WHAT?

Conclusion: Dancing queens or dramaqueens, never a boring minute.


Už sme tu mali bláznivých Nórov s bláznivými názormi na výchovu, potom podarenú rozprávkoidnú detektívku s tancujúcimi postavami, hippisácku komédiu o manželskej kríze s piesňou SOS od ABBY na plné pecky, deduška, čo písal históriu a Pipi Dlhú Pančuchu (s prehľadom najúspešnejší príspevok na blogu). Tak prečo by sme si nedali ľudí na vozíčku? Aké prekvapenie tam už len môže číhať?
Názov Kurz negatívneho myslenia znel celkom sľubne a označenie komédia upútalo moju pozornosť. O hendikepovaných ľuďoch nie je veľa filmov - aspoň ja o mnohých neviem - a netuším do akej miery riešia psychológiu postáv. No čo sa týka tohto filmu, uisťujem vás, že tu je psychológie až-až, či už ide o samotných postihnutých alebo ich rodinu. A nie je to príjemný pohľad. Ešteže máme takéhoto protagonistu.
Ak by rockové hviezdy boli na vozíkoch, takto by vyzerali. Teda okrem tej falošnej parochne.
Lúbi sa mi aj to tričko s prasiatkom z Macka Poo. Viem, že to nevidíte, ale verte mi. Je to čerešnička na torte.
Po tom, čo mal Geirr autonehodu a zostal pripútaný na vozík, začal byť deprimovaný, zatrpknutý a skoro nevychádzal z domu. Jeho žena už nevie, čo s ním. Geirr totiž len večne sedí vo svojej izbe, pozerá vojnové filmy a počúva Johnnyho Casha a tak.
Také bežné nórske hobby, predpokladám.
Jeho žena Ingvild si myslí, že by mu možno padlo dobre začať sa stretávať so skupinou postihnutých ľudí vedenou psychologičkou Tori a jej teóriou o pozitívnom myslení. No Geirr ide tak ďaleko ako sa len dá, aby Tori dokázal, že o žiadnu pozitivitu nemá záujem a už vôbec nie od ženy, ktorá sama nie je nijako postihnutá. Násilne ju vyženie a stane vodcom tejto malej skupiny hendikepovaných, ktorí pod jeho vplyvom začnú naplno prejavovať všetok svoj hnev a frustráciu.
Pokus o vraždu, samovraždu aj spoluvraždu, Kurz negatívneho myslenia ponúka všetko.
Intenzita ich zúrivosti mi pripomenula Vojnu ruží, čo je jeden z mojich obľúbených filmov.

Počet zhliadnutých intímnych partií: 0. ČOŽE?

Výsledok: Či sa tancuje alebo hysterčí, nudiť sa rozhodne nebudete.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.