Sunday, 4 May 2014

Only Lovers Left Alive/Prežijú len milenci (2013)

Tom Hiddlestone, Tilda Swinton, Mia Wasikowska and Jim Jarmush, aka match made in heaven has finally found its way to my busy calendar and it was every bit as awesome as I excepted it to be.
Božské spojenie vo forme Toma Hiddlestona, Tildy Swinton a Jima Jarmusha si konečne našlo cestu do môjho nabitého kalendára a bolo to presne také úžasné ako som čakala.
In one of my previous posts I wrote that I was looking forward to Only Lovers Left Alive after I'd seen the trailer.
I do not have a soft spot for vampires, but this film seemed so exciting to me. Tom Hiddlestone is my new favourite actor these days and even though the idea of him playing a sad romantic and suicidal vampire living secluded in a decrepit house might seem familiar (cough-Twilight-cough), the fact that the director and writer is Jim Jarmusch might give you a hint and this film is far more superior. He has the reputation of an artsy indie director who avoids mainstream and sure I'm not an all-knowing authority on films, yet still I see that this film doesn't look like the Hollywood production films you can generally see on TV. I wonder if Only Lovers Left Alive will ever be on TV.
I don't even know where to begin. The film is beautiful on several levels.
Firstly from the visual point of view. The crew obviously devoted a lot of time choosing the sets and decorating them too. Adam's (Tom Hiddlestone) house has some serious gothic charm in it, however, it is not over the top and you never fell like the props are plastic and were made in China. The story is set in dirty Detroit and oriental Moroccan town of Tangier, which is full of narrow streets and stone houses. It is all completed with typical or orient inspired music so if you cannot afford an exotic holiday at this moment Only Lovers Left Alive will compensate that for you. This is a nice tribute to oriental culture and I'm saying it as someone who is... well quite indifferent to it.
One of the issues I have with Hollywood films is that they are mostly concentrated on what looks good and realism has a very low priority. This film doesn't look real, however, it doesn't even pretend to be. Everything is otherworldly and dreamy and even though the actors pose quite often (very annoying problem of Hollywood production), here it's compelling, it fits the whole picture completely.
You see, this is a different world. Yet it still doesn't look fake. I cannot imagine better people than Tom and Tilda Swinton for the roles of Adam and Eva and I believed them everything. Yes, those are their names. They are probably not the biblical guys with figleaves but we don't know from which century or place they are from. The film doesn't beat you over the head with exposition. We are not told about their relationship at the beginning, there's very little 101 on the vampire mythology in Jarmuschworld. Everything is observed from of situations and the characters treating each other. No stupid conversations where the characters keep repeating each other's names and their relationship unnaturally often because people never do that in real life either. Still you figure out everything.
Despite of rather dark setting there are many genuinely comical scenes. Who knew that Tilda is a great comedienne? I knew that about Tom but she pleasantly surprised me. Her lines were delivered in such a manner that whole cinema burst out laughing. There are also small treats for viewers who know a little bit of something about famous historical figures among whom our protagonists have their buddies, of course. 
There's little sentiment, maybe I'd call it nostalgia instead. Even thought he protagonists have a romantic relationship don't expect goopy looks full of love, Jarmusch knows how to make the romance work on screen. 
If your favorite film is Transformers or something similar then you might like to avoid this film as it is slow-paced and there isn't much action. However, if you are interested in what matters most to those who've lived for centuries, don't hesitate and enjoy.

V jednom z mojich predchádzajúcich článkov som písala, že sa teším na Prežijú len milenci po tom, ako som videla trailer.
Nemám slabosť pre upírov, len tento film ma celkom nadchol. Tom Hiddlestone je môj nový obľúbený herec a aj keď predstava, že hrá smutného romantického upíra so samovražednými sklonmi, ktorý býva v odľahlej časti mesta v rozpadávajúcom sa dome môže vyvolať desivé deja-vu (kašlikašli-Súmrak-kašlikašli), fakt, že režisérom a scenáristom je Jim Jarmusch je signálom, že film bude na vyššej úrovni. Ten má povesť
alternatívneho režiséra, ktorý sa vyhýba bežným tendenciám vo filme a iste, že sa nepovažujem sa autoritu, keď ide o filmy, ale vidíme, že tento film teda nevyzerá ako bežne hollywoodske filmy, čo môžete vidieť v televízií. Ktovie, či vôbec niekedy v televízií pôjde.
Ani neviem, kde by som začala. Film bol krásny z viacerých hľadísk.
Napríklad vizuálna stránka. Filmový štáb evidentne venoval veľa času a úsilia vyberaniu a dekorácií scén. Adamov (Tomov) dom oplýva istým gotickým kúzlom, ale nie je prehnaný a divák nemá pocit, že rekvizity sú z plastu a naspodku majú nápis "made in China". Príbeh sa odohráva v špinavom Detroite a orientálom marockom mestečku Tangier, ktoré je plné úzkych uličiek a kamenných domov. Všetko to dopĺňa typická orientálna hudba, takže ak si momentálne nemôžete dovoliť exotickú dovolenku Prežijú len milenci vám to trošku vynahradí. Je to pekný hold orientálnej kultúre a to hovorím ako niekto, koho... aby som pravdu povedala, orient až tak nezaujíma.
Jednou z vecí, ktorá mi na hollywoodskej tvorbe vadí je, že jej prioritou je vyzerať pekne a často úplne ignoruje realitu. Aj keď tento film vyzerá úplne reálne, je pravdou, že sa o to vlastne až tak nesnaží. Všetko pôsobí ako z iného sveta a aj keď herci často vyzerajú akoby pózovali (ďalší častý problém hollywoodskej produkcie), v tomto prípade je to podmanivé, pretože sa to jednoducho do celého konceptu hodí. 
Pretože toto je iný svet. No aj tak nevyzerá falošne. Neviem si predstaviť nikoho lepšieho ako Toma a Tildu Swinton v rolách Adama a Evy a poviem vám, že som im uverila všetko. Áno, tak sa vo filme volajú. Pravdepodobne to nie sú tí dvaja z Biblie, čo nosili figové listy, ale nevieme, v ktorom storočí alebo na akom mieste sa narodili. Film vás neostreľuje expozíciou. Nerozpráva nám o ich vzťahu, veľmi málo máme aj základných informácií o zásadách upírskeho života vo svete Jima Jarmuscha. Všetko treba vypozorovať zo situácií a z toho, ako sa k sebe postavy správajú. Žiadne hlúpe debaty, v ktorých by postavy neprirodzene často opakovali opakovali meno toho druhého a ich vzťah, pretože to ľudia v reálnom svete nerobia. Ale aj tak sa vám podarí zorientovať.
Napriek pomerne vážnym témam sa môžete tešiť aj na skutočne komické scény. Kto by bol povedal, že tilda je skvelá komička? O Tomovi som to vedela, ale ona ma príjemne prekvapila. Jej repliky rozosmiali celé kino. Film ukrýva aj pár bonbónikov navyše pre ľudí, ktorí vyznajú v historických postavách, medzi ktorými majú naši protagonisti samozrejme kamošov.
Vo filme je niečo, čo by sme mohli nazvať sentimentom, alebo skôr nostalgiou. No aj keď sú hlavné postavy manželia nečakajte žiadne hlúpe zaľúbené pohľady ako vystrihnuté z telenoviel, lebo Jarmusch vie ako narábať s romantikou na filmovom plátne. 
Ak medzi vaše obľúbené filmy patria Transformeri alebo niečo podobné, tak potom vám teda odporúčam, aby ste sa filmu Prežijú len milenci vyhli. Pokiaľ vás však zaujímajú životné (životpoživotné?) priority tých, ktorí tu boli už celé storočia, neváhajte a založte si okuliare.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.