Sunday, 18 May 2014

Take the money and run/Zober prachy a utekaj (1969)


Virgil: "After fifteen minutes I wanted to marry her, and after half an hour I completely gave up the idea of stealing her purse."
Virgil: "Po piatich minútach som si ju chcel vziať a po pol hodine som sa úplne vzdal plánu ukradnúť jej kabelku."


I decided that it was time to report some serious stuff so I came up with the troll document last week and this week I'm going to present you a criminal profile so nobody can tell that I'm superficial and that I don't try to educate masses.

So Woody Allen either can't get a woman or a proper job. There's never anything going right in Woodyland. This time his miserable life is the one of a criminal and as you might have already guessed - an extremely unsuccessful criminal. In the Take the money and run we see the testimony of lots of people that have been a part of his life: his wife, parents, cellmates, therapist, teachers and many more.
His parents were so embarrassed they decided to conceal their identity when talking to the interviewer.
The research on his life was very detailed and the crew even interviewed his old roommates from a flat he once rented:
Woody tried to rob the bank, however, there were some other robbers at the same time. Then another time he gave a bankclerk a note that they cannot read:
Spelling is important, kids. Even more if you decide to become a bankrobber.
When fleeing the prison with his cellmates, they can't break the chains they are tied together with for quite some time so they run together, hide together, argue with Woody's wife together just like Siamese octuplets. Also not many criminals face problems like this when they decide to rob a petshop: 
Woody was imprisoned several times (not for pedophilia though) for numerous robberies and he also got out of/fled prison a few times because, as we all sure know, prison life is hard.
Everything is dramatically commented by a narrator, which is very suitable for the criminal genre and has a great impact on viewers.
Woody Allen was a director, dictator, timetraveller, writer, detective a in this flick he's a robber.
If there are some foxy ladies with a soft spot for bad boys or anyone, who enjoys watching others sorely lose I recommend the striking document about the hard criminal lifestyle as it truly is. I also recommend other Woody Allen's films as "losing sorely" is his field of expertise).
Rozhodla som sa, že je čas na vážne veci a tak som minulý týždeň prišla s dokumentom o troloch a teraz som tu s profilom kriminálnika, takže nik nemôže povedať, že som povrchná a nesnažím sa vzdelávať masy.
Takže Woody Allen má vždy problémy so ženami a/alebo s prácou. Takú ešte nehrali, aby to vo Woodylande fungovalo. Tentoraz je jeho mizerný život životom kriminálnika a možno ste si už domysleli - extrémne neúspešného. Zober prachy a utekaj ponúka svedectvá množstva ľudí, ktorí boli súčasťou jeho života: jeho žena, rodičia, kamaráti z basy, psychológ, učitelia a mnohí iní.


Jeho rodičia sa zaňho tak hanbili, že sa rozhodli tajiť svoju identitu.

Prieskum, ktorý televízny štáb urobil, bol veľmi precízny a dokonca vyspovedali aj jeho starých spolubývajúcich z bytu, ktorý si kedysi prenajímal:
Raz povedal, že je gynekológ.
Vedel nevedel rozprávať žiadnymi cudzími jazykmi... Koho si myslel, že oklame?
Woody sa už pokúsil vylúpiť banku, ale bohužiaľ sa ju presne vtedy pokúsila vylúpiť ďalšia skupina lupičov. Inokedy zase dal úradníkovi za prepážkou lístok, ktorý nik nevedel prečítať:
"Som uzrbrojený. Čo to znamená?" Bezchybné písanie je dôležité aj keď túžite po kariére zločinca.
Po hromadnom úteku z väzenia si so svojimi spoluväzňami nevedia dať dolu reťaze. Takže spolu skackajú za slobodu, spolu sa skrývajú a aj pri hádke Woodyho so svojou ženou stoja všetci bok po boku ako siamské osmorčatá. Navyše máloktorý zločinec niekedy riešil takéto problémy pri lúpeži vo Zverimexe:
Woody bol ne niekoľkokrát v base (nie však za pedofíliu) za svoje mnohé lúpeže a tiež sa pár krát z basy dostal/ušiel, pretože všetci vieme, že väzenie je príšerné.

Všetko divákovi dramaticky rozpráva rozprávač, čo sa skvele hodí ku kriminálnemu žánru filmu a oslovuje diváka.
Woody Allen bol režisérom, diktátorom, spisovateľom, detektívom a v tomto filme je zase lupič.
Ak sa zaraďujete k vášnivým ženám, ktoré ľahko podliehajú zlým chlapcom, ale ste len niekto, kto sa rád pozerá na to ako ostatní všetko krásne poserú, odporúčam vám tento pozoruhodný dokument a ťažkom živote zločincov. Rovnako ako odporúčam ostatné Allenove filmy, lebo posrať veci, v tom je on taký expert ako nik.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.