Sunday, 25 May 2014

The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (2013) / Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (2013) / Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (2013)

“Hi Allan, it's Harry'
'Which Harry?'
'Truman, Allan. Harry S. Truman, the president, damn it!'
'How nice! That was a good meal we had Mr President, thank you. I hope you weren't required to fly the plane home?”

 "Čau Allan, to som ja Harry."
"Aký Harry?"
"Truman, Harry S. Truman! Prezident! Dočerta, Allan!
"Aké milé! Tá večera bola skvelá. Ďakujem, pán prezident. Dúfam, že už nemusíte sadnúť na lietadlo domov?"
I'm sure you remember me writing about the book The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. How it usually is with successful books, they are turned to films to milk money from the fans even more or to provide us another precious experience. As somebody who liked the book very much I decided to give the film a shot.
I'm not going to describe the story again because you probably know or you can read in my previous post about how Allan Karlsson climbed out of the window of the retirement home and decided to have some more adventures.
At the beginning I was pleased to find out that the film was in Swedish, therefore there was a chance it won't have a fan-milking purpose. I'm not really as proficient in the language as I'd like to be so I didn't understand much but my Swedish friend laughed a lot on the accents of all the characters. I'm not sure if there's English dubbing, however, even if you can't speak Swedish you'll have a nice time as comedy is based on the absurd situations, not only language. 
I was really happy to revisit the story and characters.
Allan Karlsson is a man I want to party with.
I loved how all the characters are similar to those in the book. No Hollywood makeover happened. Everybody is so adorably imperfect. They look just like people you could meet on the street plus some major charm is included and their rightful king is Allan Karlsson, man who invented atomic bomb but was still more proud on being able to make alcohol from goat milk.
Allan Karlsson was depicted in many stages of his life as the story is like a CV of a hero. The child actors that played him were really wonderful and that's being said by somebody who doesn't like children at all (see I'm a vegeterian), but what I didn't like was his young adult version.
Observe the fakest lenses and wig in the whole universe.
The natural thing that happens when adapting a book is that the story shrinks, some characters disappear and some are simplified. It's a pity but unless somebody decides to turn the book into a TV show (but I don't believe it's really necessary, as TV usually just butchers everything) some of the moments we just have to imagine when reading.
Allan met Albert Einstein's stupid twin in the Russian work-camp in 1950s.
You can expect some dead bodies as it's written by a Swede, however, there are no genitals (I was surprised too), which only proves that the film was made for international public not only for Scandinavian viewers.
The film is as absurd as the book and if you liked the bat-shit crazy events in the book you'll love the film as well. 
As a bookworm I will always say that the book was better but I believe that the film is a dignified tribute to the bestseller.

Let's end with a nice quote from the book:
“And not only that, Mr Stalin. I have been in China for the purpose of making war against Mao Tse-tung, before I went to Iran and prevented an attempt to assassinate Churchill.’
‘Churchill? That fat pig!’ Stalin shouted.
Stalin recovered for a moment before downing a whole glass of vodka. Allan watched enviously. He too would like to have his glass filled, but didn't think it was the right moment for such a request.”
A word for today: "centenarian" - 100 year-old.Asi si pamätáte ako som písala o knihe Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizolAko to už s populárnymi knihami býva, natočia sa podľa nich filmy, aby sa od fanúšikov vyžmýkali ešte nejaké peniaze alebo aby si mohli vychutnať ďalší parádny zážitok. Keďže sa mi kniha páčila, rozhodla som sa dať šancu aj filmu.
Nebudem znova opisovať príbeh, pretože ho už asi poznáte a ak nie môžete si v zmieňovanom článku prečítať o tom ako Allan Karlsson vyliezol z okna domova dôchodcov a rozhodol sa ísť za dobrodružstvom.

Na začiatku ma potešilo, že film bol vo švédčine a to značí šancu, že film nevznikol iba na "vycuciavacie" účely. V jazyku nie som až taká dobrá ako by som si želala, a preto som nerozumela veľa z hovoreného prejavu, ale kamarátka zo Švédska sa na prízvukoch veľa nasmiala. Neviem, či existuje anglický dabing, ale aj keď po švédsky nerozumiete stále sa môžete skvelo pobaviť, pretože komika nie je založená len na jazyku, ale hlavne na bláznivých situáciach.
Veľmi rada som sa vrátila k príbehu a postavám.
Allan Karlsson je chlapík, ktorý vie rozpumpovať každú párty.
Plusom je, že všetky postavy sa podobajú tým z knihy. Žiadna hollywoodska premena sa nekonala. Všetci sú krásne nedokonalí. Vyzerajú ako bežní ľudia, ktorých môžete stretnúť na ulici, akurát oplývajú poriadnou dávkou šarmu. A všetkým postavičkám veselo kraľuje Allan Karlsson, muž, ktorý vynašiel atómovú bombu, no pyšnejší bol aj tak na to ako som mu podarilo vypáliť alkohol z kozieho mlieka.
Allan Karlsson je zobrazený v mnohých životných etapách, pretože príbeh je vlastne jeho hrdinský životopis. Detskí herci, ktorí ho hrali boli naozaj podarení a to hovorím ako niekto, kto deti nemá rád ani trochu (som vegetariánka, viete), ale musím povedať, že jeho verzia ako mladého dospelého muža sa mi teda vôbec nepáčila.

Dámy a páni, najfalošnejšia parochňa a kontaktné šošovky, aké kedy existovali.
Je samozrejemé, že pri adaptácii knihy na filmové plátno sa príbeh skráti a zjednoduší, niektoré postavy zmiznú a iné sa dostanú na okraj. Je to škoda, ale pokiaľ sa niekto nerozhodne urobiť podľa knihy seriál (nemyslím si, že to treba, veď televízia veci často len pokazí), niektoré momenty nám zostáva si pri čítaní jednoducho predstavovať.

O tom ako stretol Allan Einsteinove hlúpe dvojča v ruskom gulagu.
Kedže knihu napísal Švéd, je jasné, že môžete očakávať mŕtvoly aj vo filme, no genitálie tam neboli žiadne (tiež ma to prekvapilo), z čoho nám je jasné, že film nie je určený len pre škandinávske, ale aj pre medzinárodné publikum.
Film je rovnako absurdný ako kniha a ak sa vám tie blázniviny v knihe pozdávali, tak si film zamilujete tiež. Isteže, ako knihomoľ budem vždy kričať, že kniha je lepšia, ale v tomto prípade je film dôstojným nasledovníkom zaslúženého bestselleru.


Zakončime to krátkym úryvkom z knihy:
– Nielen to, pán Stalin. Bol som aj v Číne, aby som bojoval proti Mao Ce-tungovi, potom som odišiel do Iránu, kde som prekazil atentát na Churchilla. 
– Churchilla? Tú tučnú sviňu? – kričal Stalin. 
Stalin na sekundu prestal, aby do seba kopol veľký pohár vodky. Allan sa na neho závistlivo pozeral, tiež by bol rád, keby mu opäť naliali, ale možno teraz nebola tá pravá chvíľa o to požiadať. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.