Sunday, 11 May 2014

Trollhunter/Trolljegeren/Lovec trolov (2010)Hans, trolljegeren: "Those may look like normal power lines, but they're electric fences to keep the trolls at bay."
Hans, lovec trolov: "Možno vyzerajú ako obyčajné elektrické vedenie, ale sú to ploty, ktoré nás chránie pred trolmi."

What is the scariest thing about Norway? Prices? Almost. Little sunlight? Not quite. Crazy Norwegians? That too, but: it's TROLLS.

But don't get scared, there are people, who can ensure our safety if we ever get there for a fjordsighting holiday. Meet Hans, the fashion savvy (love the sweater with Norwegian pattern) grampa and the only expert in trollranging field in the whole Norway.
The actor is actually well-known in Norway for his TV comedy performances.
Hans is a tired but very charismatic professional, who is reluctant to discuss his job with the young students of journalism but they insist on stalking him, so the lonely hunter cracks and starts spilling all the secrets about his profession. Did you know that he isn't even paid for the overtimes he does at night? That's crazy considering he works at night a lot. I'm absolutely appalled at the non-existing unions for the poor trollhunter, considering all the good things I usually hear about the Scandinavian countries and their living standard.
The document is very similar to those you might see on the Discovery channel. One gets all the scientific explanations about the life of trolls and even some secret practices of The Troll Security Service for which Hans works. Did you know they are supposed to fill out forms about every troll they kill? Because trolls can sometimes wander out of their territories. Then Hans comes and has to slay the poor creature with dose of light, which, as everybody knows, kills them effectively. That's the reason trolls don't do any selfies. Nor do they pose for pictures. And because they are too ugly.
The film works with legends and fairy-tales (can trolls be classified as fairies?) known to Norwegian audience, but much less to other people. There is a parody of the prince in a a shiny armor and three sheep story for example. So if you know something about the Norwegian folklore, you'll have time of your life.
How come the Norwegian government keeps this huge and horrible secret from its innocent unknowing subjects? This is the main reason the students decides to make the documentary. Plus they hope somebody will pay good bucks for it. 
Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg: [Speaking at a televised press conference] Few people find power grids attractive. I certainly don't. Norwegians are pro-electricity, but against power lines. That won't work in the long run. Norway has trolls, so more power lines are needed. That's just the way it is.
Young journalists have also very good film-making skill so you'll get to see scenes like the one above or the one below:
There's one thing that bugs me now. We, in Slovakia, have the power lines too...


Čo je tá úplne najstrašnejšia vec na Nórsku? Ceny? Skoro. Málo svetla? Ešte iné. Blázniví Nóri? Aj to, ale teraz mám na mysli TROLOV.
Ale nebojte sa, existujú ľudia, ktorí zaistia našu bezpečnosť, keby sme sa tam náhodou vybrali pozrieť si fjordy. Vážení, toto je Hans, módny znalec (sveter s nórskym vzorom nemá chybu) a zároveň jediný expert na trolesníctvo v celom Nórsku.
Tento herec je v Nórsku veľmi známy svojimi komickými výstupmi v televízii.
Unavený, ale veľmi charizmatický profesionál Hans sa na začiatku nechce rozprávať s mladými študentami žurnalistiky o svojej práci, no tí ho prenasledujú a tak chudáka osamelého Hansa zlomia a ten začne prezrádzať všetky tajomstvá jeho profesie. Napadlo by vás, že nemá zaplatené nočné nadčasy? Je to šialené vzhľadom na to, koľko pracuje v noci. Som úplne zhrozená z absencie protitrolých odborov, veď takéto veci v škandinávskych krajinách obyčajne perfektne fungujú.
 
Nedávno sa vyskytli isté nehody a incidenty a ich príčinou sú trolovia.

Dokument sa veľmi podobá tým, ktoré môžete vidieť na Discovery. Divákovi sa dostane všetkých možných vedeckých vysvetlení a faktov zo života trolov a fungovania Trolej služby, pre ktorú Hans pracuje. Vedeli ste, že po zneškodnení trola treba vyplniť špeciálne dokumenty? Teda trolovia niekedy prekročia hranice svojho teritória. Potom príde Hans a musí ich nešťastníkov odstreliť dávkou svetla, ktorá ako všetci vieme, ich efektívne zneškodní. Preto sa trolovia nikdy nefotia na facebookový profil. Ani na nijaký iný. A ešte preto, že sú veľmi škaredí.
Film pracuje s legendami a rozprávkami, ktoré sú veľmi známe nórskemu divákovi, ale ostatným divákom oveľa menej. Vo filme je aj scéna, ktoré paroduje rozprávku o princovi v naleštenom brnení, ktorý poľoval na trola a použil tri ovce ako návnadu. Ak viete čo-to o nórskom folklóre, tak si tento film náramne užijete.
Ako to, že nórska vláda tají pred svojimi nič netušiacimi občanmi toto obrovské a hrozivé tajomstvo? To je dôvod, prečo sa študenti rozhodnú natočiť tento dokument. To a ešte dúfajú, že im za to niečo pôjde do vrecka.
Možno si myslíte, že sa pozeráte na obyčajné elektrické vedenie, ale v skutočnosti sú to elektrické ploty na ochranu pred trolmi.
Nórsky premiér Jens Stoltenberg na tlačovej konferencií: Málokto považuje elektrické vedenie za atraktívne. Ja tiež nie. Nóri sú za elektrinu, ale proti takémuto elektickému vedeniu. Ale bez neho by sme z dlhodobého hľadiska nemohli fungovať. V Nórsku sa vyskytujú trolovia a preto je elektrické vedenie potrebné. Tak sa jednoducho veci majú.
Mladí novinári sú šikovní aj pri zaobchádzaní s kamerou, takže si môžete vychutnať zábery ako ten vyššie a nižšie:
Teraz mi vŕta v hlave jedna vec. My tu na Slovensku máme tiež podobné elektrické vedenie...

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.