Sunday, 13 July 2014

Daria (1997–2001)

Daria: I almost killed a dog yesterday.
Jane: Gonna work your way up to humans slowly?
Daria: Včera som skoro zrazila psa.
Jane: Dúfam, že sa pomaly prepracuješ k ľuďom.
I had a wonderful time during my holiday, thanks for asking. What did I do? Nothing. I just laid next to the swimming pool, caught some vitamin D and thought about a new place to go for dinner. I love lazy days. There's nothing better than getting up and knowing you don't have do absolutely anything today. Leaving the town where I was on holiday made me feel so sad. It's always sad when something ends, but when it's holiday it's a tragedy.
So I decided to rewatch some of the best episodes of a show with a protagonist that is permanently depressed. To match my state of mind and to make myself feel good intellectually.
Daria is pretty old thing but it was quite big and those five seasons and films were truly beloved amongst show's many fans at the end of the ninetees. It was one of the best MTV's moves (back in the days when they were able of good moves).
Daria was loved for her smart protagonist, who had a mind of a 20 something and that's why you will enjoy it even if you aren't a teenager anymore.
Despite Daria and her best and only friend Jane go to high school, the show doesn't serve us only high school problems and, therefore, anyone, who understand cynical humor can relate. Because we all often feel that we are surrounded by complete idiots, whether we're high school students or not.
Daria is annoyed by everything and everybody and the fact that she lives in a typical American suburbs called Lawndale doesn't help. Or the fact that her superficial sister is the leader of the fashion club and the queen of high school. 
What I love about the series is the friendship of Daria and Jane. Not many shows have such cool female characters as leads. Women are usually to be saved or they plot and compete with each other as if women couldn't simply get along. Daria and Jane are a good team and you wish you went to the school with them because being outcasts never looked so attractive.
Also there's heeella lot of fanfiction out there.
By the way Jane. If I were a man, an animated man I would be totally hopelessly in love with her.
Another engaging thing about Daria's (and Jane's) character that she's such a bitch.
It§s not like she no reason to be mean. She's to a great extend surrounded by morons and confronted with a lot of injustice. On many occasions get stupid classmates more credit for showing the tiniest bit of effort. There's is next to no sane or admirable adult role model in the series.With these problems Daria fights using cynism, unfriendliness, insults and retreating to her inner world. But don't worry, she still has a pretty interesting life. At least more interesting than we would have if we decided to retreat to our inner world:-)
For a long time one agrees with her and laughs at her brilliant jokes, but later she starts to come off as a simply rude and arrogant person and that's why I loved the last episode where Daria realized how hard it must be for others to try to get along with her. I'm glad that the authors really treated the character right and let her grow up and mature.

My favourite episodes are:
The Misery Chick - Daria is offended when everybody considers her always unhappy and she  has a first argument with Jane.
Quinn the Brain - Quinn becomes smart and Daria feels like she lost her identity.
Through a Lens Darkly - Daria struggles with her integrity after putting away the glasses.
Lawndale File - Whole town suspects aliens and communist spy being around.
Murder, She Snored - Jock Kevin is murdered and Daria solves the crime. In dream.
Psycho Therapy - The whole Daria's family comes to a psychological centre for consultation.
Fizz Ed - A lemonade company starts sponsoring the school and end up basically buying it.
One J at a Time - Quinn doesn't want to be shallow anymore so she decides to date one boy only. Who will it be?
Boxing Daria - Daria reflects on herself, her attitude and the influence on other people's lives.

If you feel misunderstood in a horrible world that makes no sense filled with stupid people you don't want to talk until the end of the world, watch this series and you'll realize you can enjoy it anyway.Dovolenka bola skvelá, vďaka za opýtanie. Že čo som robila? Nič. Ležala som si pri bazéne, chytala vitamín D a lámala si hlavu kamže sa pôjdeme najesť tentokrát. Milujem také dni. Nie je nič lepšie ako vstať s vedomím, že nemusíte robiť absolútne nič. Keď som opúšťala mestečko, kde som dovolenku strávila bolo mi skoro do plaču. Je to vždy smutné, keď niečo končí, ale keď končí, dovolenka je to tragédia.
Preto som sa rozhodla pozrieť si niektoré z najlepších epizód seriálu s protagonistkou, ktorá je permanentne zdeptaná. Hodí sa to k môjmu duševnému rozpoloženiu a tiež sa hneď cítim lepšie po intelektuálnej stránke.
"Daria, nemáš niekedy pocit, že mrháš svojím životom?"   "Iba keď nespím."
Daria je trošku postaršia záležitosť, ale v deväťdesiatych rokoch bolo tých 5 sérií a filmy celkom bomba. Bolo to jeden z najlepších rozhodnutí MTV (v čase, kedy ešte boli schopní vôbec nejakých dobrých rozhodnutí).
Daria bola obľúbená vďaka inteligentnej protagonistke, ktorá mala zmýšľanie dvadsiatnika a preto sa pri nej môžete zabaviť aj keď už nie ste tínedžer.
Ak by existovali nejakí marťania dosť inteligentní na to, aby sa sem vedeli dostať, potom by neboli takí blbí, aby sem prišli.
Aj keď Daria a jej najlepšia a zároveň jediná kamarátka Jane chodia na strednú, seriál nás nekonfrontuje iba so stredoškolskými problémami a preto každý, kto rozumie cynickému humor sa s postavami vie stotožniť. Všetci máme predsa často pocit, že sme priam obkľúčení úplnými idiotmi, či už chodíme na strednú školu alebo nie.
"Videla som ako najlepšie mozgy mojej generácie zničilo šialenstvo. Moment, moja generácia nemá predsa
žiadne najlepšie mozgy."
Daria sa cíti otrávená zo všetkého a všetkých naokolo a fakt, že býva na typickom americkom predmestí nazvanom Lawndale (lawn = trávnik; dale = údolie) jej teda vôbec nepomáha. Rovnako ako to, že jej povrchná sestra je vedúca Módneho klubu a kráľovná školy.
"Takto sa obliekajú hlbokomyseľní ľudia."
Jeden z najlepším prvkov seriálu je priateľstvo Darie a Jane. Málo seriálov má také skvelé ženské protanogistky. Bohužiaľ ženy sa v televízii najčastejšie zachraňujú alebo intrigovujú a súťažia medzi sebou akoby ženy spolu nemohli vychádzať normálne. Daria a Jane sú super tím a človek si začne želať, aby chodil na tú ich školu s nimi, pretože byť outsiderom nikdy nevyzeralo tak lákavo.
"Na utrpenie treba spoločnosť."
"To mi nemusíš hovoriť. To je základ nášho priateľstva."
Mimochodom Jane. Keby som bola muž, kreslený muž, tak by som do nej bola bezhlavo a beznádejne zaľúbená.
Ďalší dôvod prečo je Daria taká fascinujúca je to, že je proste hnusná.
"Zlato, keď nevytiahneš nos z kníh, tak si nikdy nenájdeš žiadnych priateľov."
"V to dúfam."
Teda niežeby nemala dôvod byť hnusná. Do veľkej miery je obklopená magormi a konfrontovaná s nespravodlivosťou. V mnohých prípadoch sú jej hlúpi spolužiaci ocenení keď preukážu čo i len minimálnu snahu. V seriáli nie je skoro žiaden príčetný dospelák a dospelácky vzor už vôbec nie. S týmito problémami bojuje Daria cynizmom, nepriateľstvom, úrážkami a uzatváraním sa do vnútorného sveta. Ale nebojte sa, hlavná hrdinka má stále dosť zaujímavý život, každopádne zaujímavejší ako my keby sme sa uzatvorili do vlastného sveta:-)
"Analyzovali sme dotazník vašej dcéry a, no, máme trošku obavy. Obľúbené hobby: premena vody na víno?"
Dlho s Dariou divák súhlasí a smeje sa na jej šikovných vtipoch, ale neskôr mu protagonistka značne pripadať ako neslušná a arogantná osoba a preto sa mi veľmi páčila posledná časť, kde si Daria uvedomila aké ťažké to pre ostatných musí byť, keď sa s ňou pokúšajú výjsť. Som rada, že autori si s Dariou dali tú námahu a nechali ju vyrásť a trochu dospieť.

Moje obľúbené časti sú:
Tragická holka - Daria sa urazí, lebo ju všetci považujú za permanentne nešťastnú a s Jane majú prvú menšiu hádku.
Intoška Quinn - Keď začne byť považovaná za inteligentnú, Daria má pocit, že prišla o svoju identitu.
Ohledy na pohledy/V říši za čočkami - Daria sa snaží udržať si identitu po tom čo vymení okuliare za šošovky.
Akta o Lawndale/Akta L -Všetci majú podozrenie, že komunisti a marťania infiltrovali mestečko.
To je vražda, chrápala - Futbalista Kevin je zavraždený a Daria sa podujme tento zločin vyriešiť. V sne.
Rodinná terapie - Celé Dariina rodina prichádza do psychologického centra, aby im urobli diagnostiku.
Fizz Ed (znie to podobne ako phys. ed.  = physical education = telesná výchova; fizz = šumieť) - Spoločnosť, ktorá vyrába šumivé nápoje začne sponzorovať školu a v podstate si ju kúpi.
Chodit jen s jedním J - Quinn už nechce byť ďalej povrchná a tak sa rozhodne nájsť si stáleho priateľa.
Hádka - Daria sa zamýšla nad sebou, svojím postojom a vplyvom na ostatných ľudí.

 Ak sa cítite nepochopení a uväznení v príšernom svete, ktorý nedáva zmysel a je plný blbých ľudí, s ktorými až do konca sveta nechcete prehovoriť ani slovo, pozrite si tento seriál a uvedomíte si, že aj tak vám vlastne môže byť dobre.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.