Sunday, 27 July 2014

Drop Dead Gorgeous (1999)

Amber Atkins: Hi. I'm Amber Atkins, and I'm signing up cause uh my two favorite people in the whole world competed in pageants: my mom and Diane Sawyer... Course, I hope I end up a little more like Diane Sawyer than my mom.
Amber Atkins: Ahoj. Som Abmer Atkins a prihlásila som sa preto, že dvaj moji najobľúbenejší ľudia sútažili v súťaži krásy: Moja mama a Diane Sawyer... Dúfam však, že skončím skôr ako Diane Sawyer než ako mama.
When I'm gonna tell you that this is a teenage comedy about beauty pageants, you'll probably stop reading immediately. But that would be a mistake. See Drop Dead Gorgeous is a parody of not only beauty pageants but also American south, the differences between the rich and poor and above all the superficial attitude of the over-the-top  proud Americans and missing this film means missing lots of genuine laughter it brings. See, I have very little free time so I'm very careful when spending it. I rarely watch films twice unless they're pretty pretty good and I decided to rewatch this one as it truly deserved my time. Another argument is that the script was written by Lona Williams (she had also a small role in the film), who writes scripts for The Simpsons.
Amy Adams's acting debut.
The film is done as mockumentary, which means it pretends to be a documentary and all the characters talk directly to the camera most of the time (while the film mocks the phenomena mentioned above). I like mockumentaries because they are less... fake. The viewer doesn't know anyone at the beginning and gets the explanation that doesn't feel like a badly executed exposition because they're so upfront about informing you.
An annual teen beauty pageant is held in a small southern town Mount Rose. HILLBILLIES! YEAAAH! This place is truly everything you could wish for. Right at the very beginning one of the organizers Gladis Leeman, played by Kirstie Alley, informs us that they are all god-fearing people. The Leemans are the richest family in the small town and their attitude corresponds their bank account.
By the way the topic of the pageant is Proud to be American. Last year it was Buy America and the year before U.S.A is A-OK.
Also this is a very special year because her daughter Rebeka (Denise Richards) is going to enter the pageant too. She aims to win because ''Jesus loves winners.''
You'll see Brittany Murphy at the beginning of her career, playing a silly girl, who also entered the pageant because ''If you're 17, and you're not a total fry, it's just what you do.''
And her older brother is a transvestite. We won't see him in the film but don't worry. There are many more quirky characters. Another contestant is obsessed with dogs and she loves them even though she was attacked by one before.
See? Unembarassable!
What I absolutely love about the film is that everybody is so weird and so unashamed about it. They tell anything to the camera. Honest like children. Even the town perv, who is one of the pageant judges, is too stupid to be subtle:
"Just a camera I keep in the glove compartment, for, uh, car accidents. Insurance.  I mean, you guy's got a camera, and no one's accusing you of anything, right?"
The protanist is young, blond, innocent, smart and adorable Amber Atkins (Kirsten Dunst), who lives in a trailer with her mother. She is full of hope to fulfill her ambition to become second Diane Sawyer and she's is a great contrast to her lazy, half-drunken trashy mother, with which actually has a great relationship.
„Well, I sat down to have a beer, and kablooie! Next thing I know, something blows through my kitchen window and I’m ass up in somebody’s flower bed.”
In the background you can see her mother's best friends Loretta that is another wonder of Mount Rose, who would totally deserve her own show too.
And now we're getting to the scary part. Some contestant is so eager to win, she's able to kill the other that seem to be her biggest rivals. See the house trailer of poor Amber was blown up because she has a very high chance of winning. Amber isn't there at the time but her mom has been injured in that terrible accident and her hand is melted into the beer can she was drinking at the moment. God bless that wonderful lady.
I know that it seems like I'm lazy when I keep posting the pictures and quotes and write less myself but the film is so full of batshit insane characters that have hilarious lines and just can't help myself. I got to share it.
I'm labeling post as ''watch it right now'', so you know what to do, right?
Keď vám poviem, že ide o tínedžerskú komédiu o súťaži krásy, asi okamžite prestanete čítať. Ale to by bola chyba, lebo Drop Dead Gorgeous (nenapadá ma žiaden rozumný preklad, ktorý by nevyznel ako z TV programu našich nešťastných televízií) je nielen paródiou súťaží krásy, ale aj amerického juhu, rozdielov medzi chudobnými a bohatými a hlavne povrchného prístupu Američanov, ktorí sú posadnutí národnou hrdosťou. Zmeškať tento film znamená prísť o veľa príležitostí sa od srdca zasmiať. Aby bolo jasné, ja mám voľného času veľmi málo a preto vždy starostlivo zvažujem čo s ním urobím. Máloktorý film si pozriem dvakrát, pokiaľ nie je fakt skvelý a tento som sa rozhodla pozieť si znova, pretože si to jednoducho zaslúži. Ďalším mojím argumentom je, že scenár písala Lona Williams (trošku si vo filme aj zahrala), ktorá píše scenáre aj pre Simpsonovcov.

Amy Adams a jej herecký debut.
Film je natočený ako mockumentary, čo znamená, že sa tvári ako dokument a všetky postavy rozprávajú väčšinou priamo na kameru (zatiaľčo film paroduje javy spomenuté vyššie). Tento žáner mám rada, pretože je taký... menej falošný. Divák na začiatku nepozná nikoho a dostáva sa mu vysvetlenia, ktoré nie je iba takou obyčajnou nepodarenou expozíciou, pretože nie je problém povedať do kamery jednoducho  čokoľvek.
Každoročná súťaž o stredoškolskú královnu krásy sa koná v maličkom americkom mestečku Mount Rose. SEDLÁCI! PARÁDA! Toto miesto je všetkým, čo ste si kedy priali. Hneď na začiatku vás jedna z organizátoriek súťaže Gladys Leeman (Kirstie Alley) poinformuje, že oni naozaj všetci bohabojní ľudia. Leemanovci sú mimochodom najbohatšia rodina v meste a ich postoj korešponduje so stavom na ich bankovom účte.
"Je za to 200 dolárová pokuta!"
"Už som ti povedala. Keď príde kripel, tak preparkujem."
Mimochodom téma súťaže je Hrdá Američanka. Minulý rok to bolo Kupujte Americké Výrobky a predtým USA je okej.

Tento rok je pre ňu mimoriadny, pretože jej dcéra Rebeka (Denise Richards) sa do súťaže prihlásila tiež. Samozrejme, že plánuje vyhrať pretože "Ježiš miluje víťazov".
Vo filme si nezabudnite všimnúť Brittany Murphy na začiatku svojej kariéry ako hrá rozkošne hlupučké dievčatko, ktoré sa tiež prihlásilo do súťaže, pretože " tak sa to proste robí, keď máte sedemnásť a nie ste úplne vypatlaní".

A tu je Peter... ako Lisa Minelli!
Jej starší brat je transvestita. Vo filme ho neuvidíte, ale žiadne strachy. Aj tak máme na výber ešte celé panoptikum čúdákov. Čo takto ďalšia súťažiaca, ktorá je posadnutá psami a ľúbi ich aj keď ju predtým dokonca napadli.

Doktori mi urobili brucho z kože zo zadku.
Čo ma však dostalo úplne najviac je, že všetci sú uletení a nemajú absolútne žiadnu hanbu. Do kamery vám povedia úplne hocičo. Úprimní ako malé deti. Dokonca aj miestny úchylák, jeden z porotcov na súťaži, je tiež príliš blbý, aby bol nenápadný:

"To je len kamera, ktorú bežne nosím v aute kvôli...eh.... autonehodám....a poisteniu. Veď aj vy máte kameru a nikto vás z ničoho neobviňuje, že?"
Hlavnou hrdinkou je mladá, blonďavá, nevinná, bystrá a rozkošná Amber Atkins (Kirsten Dunst), ktorá býva v karavane s jej mamou. Verí, že sa jej raz podarí naplniť ambície a stať sa druhou Diane Sawyer. Dievčina krásne kontrastuje s jej lenivou, poloopitou matkou, ktorá je všetkým, čo si prestavíte pod slovom lúza, ale zároveň spolu majú perfektný vzťah.

„Proste som si sadla k pivu a zrazu buuumho! Niečo vletelodo kuchyne a ja som  pristala hore riťou v susedovom záhone.”
V pozadí si môžete všimnúť matkinu najlešiu kamarátku Lorettu, ktorá je ďalší zázrak, ktorý Mount Rose ponúka a ktorá by si zaslúžila vlastnú šou.
A teraz sa dostávame k strašidelnej časti filmu. Niektorá súťažiaca tak veľmi túži vyhrať, že je schopná zabiť jej najväčšie rivalky. Amberin dom karavan bol vyhodený do vzduchu, pretože mala príliš veľkú šancu vyhrať. Amber tam v tom čase nebola, ale jej mama bola zranená a jej ruka sa privarila k plechovke piva, z ktorej v tom momente pila. Boh žehnaj tej úžasnej žene!
"Najviac inteligentná."
"No počuli ste to?"

Ja viem, že asi vyzerám lenivo, keď tu dávam obrázok za obrázkom plus citácie a tým pádom píšem menej, ale film je jednoducho taký plný šialených postáv a perfektných hlášok, že si nemôžem pomôcť. Musím sa podeliť. 
Tento príspevok označujem ako "okamžite pozrieť", takže teraz viete, čo máte spraviť.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.