Sunday, 17 August 2014

How to Steal a Million/Ako Ukradnúť Venušu (1966)


Nicole Bonnet: Well, it was pitch dark and there he was. Tall, blue eyes, slim, quite good-looking... in a brutal, mean way, Papa. A terrible man!
Nicole Bonnet: Bola úplná tma a bol tam. Vysoký, štíhly, s modrými očami a dobre vyzerajúci... v brutálnom zmysle slova, oci. Príšerný muž!
As Robin Williams's death surprised me just like anybody else I didn't have yet time to watch some of his films last week, but I'm going to write something about the Dead Poets Society next week. I haven't seen that one but I've been planning to quite a while.
But there's nothing wrong with Audrey Hepburn and Peter O'Toole. Even though Peter didn't have the air of mystery and natural authority like Cary Grant (another great actor of the past, you can see him in North by Northwest) he was the perfect complement to Audrey in the comedy How to Steal a Million
He's exactly the type of a quirky and cheeky as a monkey, yet a smart man with sense of humour which you'd love to come as a burglar to your home to steal your fake van Gogh (ours is in the livingroom, very proud). That's what he did in the film. See Nicole's (Aufrey) father, Mr. Bonnet, likes to imitate the style of various famous painters and then to sell it as if it were the original. Would you believe this guy:

when he was trying to sell you the most originalest van Gogh's Starry Night but let's not go nitpicking. Nicole catches sassy burglar Simon (Peter O'Toole) in the middle of the night in their livingroom with the fake van Gogh and since she wants to protect her father from being exposed as a painting forger, she decides not to call the police. After her antique gun (forgery is a good business) accidentally shoots him, Simon gets even cheekier and persuades her to drive him home in his stolen car.
The art enthusiasts from all over the world love the statue of Venus, which belongs to the Bonnet family and which is... fake! Mr. Bonnet decides to be generous and lends it to the museum for an exhibition. However, right after the statue is transported to museum he's informed that it needs to be insured and tested by experts. Panic ensues and Nicole decides to do the craziest thing - steal the Venus from the museum. She looks for help from the only burglar she knows, Simon. However, even he considers it an insane idea.
The thing I loved the most was naturally Audrey. She was as cute as you'd expect from an actress in 1960s only less naive. Old films have fantastic romantic atmosphere, no vulgarity, no true horror and the music, story, sets and everything makes me not only want the hollywood golden age to come back but to become reality. Sporting clothes like Audrey's - the whole world would be different! 
Look at the coat, stockings, shoes, dress, hair, cat eye, EVERYTHING ROCKS! Barbie knows it too.
It's a pity that How to Steal a Million is not really that famous because it really deserves to be. I watched it for the second time now and I'm still confident that this is both Audrey's and Peter's best comedy they made.
If you've seen it, let me know what you think and if not check out the tags below - WATCH IT RIGHT NOW!Kedže ma smrť Robina Williamsa prekvapila ako hocikoho iného, nemala som čas si uplynulý týždeň pozrieť žiaden z jeho filmov, aby som bola aktuálna, ale plánujem sa na budúci týždeň povenovať filmu Spolok mŕtvych básnikov. Ešte som ho nevidela, ale už to dlho plánujem.
Ale ani Audrey Hepburn a Peter O'Toole nie sú žiaden problém. Aj keď Peter nemal taký nádych záhadnosti a prirodzenú autoritu ako Cary Grant (ďalší skvelý herec z časov minulých, ktorého môžete vidieť napríklad vo filme Na sever severozápadnou linkou, a ktorý vám vrelo odporúčam), napriek tomu skvelo dopĺňal Audrey v komédii Ako ukradnúť venušu.
Je to presne ten typ podivína, drzého ako opica, ale bystrého so zmyslom pre humor, ktorého by ste veselo privítali, keby sa vám vlúpal do bytu, aby vám ukradol vášho falošného van Gogha (ten náš visí v obývačke, som pyšná). Presne to spravil vo filme. Otec Nicole Bonnet (Audrey) si privyrába imitovaním štýlu slávnych maliarov a potom svoje falzifikáty predáva ako originály. Popravde neviem kto by už len uveril tomuto pánovi:

keby sa vám pokúšal predať van Goghovu najoriginálnejšiu Hviezdnu noc, ale nemusíme sa rýpať v detailoch. Nicole Bonnet prichytí šarmatného lupiča Simona (Peter O'Toole) uprostred noci v obývačke pri falošnom van Goghovi a kedže chce ochrániť svojho otca pred tým, aby bol odhalený ako falšovateľ, rozhodne sa nezavolať políciu. Potom však jej starožitná puška (falšovanie sa vypláca) náhodne vystrelí a trafí Simona, ten začne byť ešte drzejší a presvedčí ju, že by ho mala odviezť domov v jeho ukradnutom aute.
"Nemôžem šoférovať ukradnuté auto!"
"Princíp je stále rovnaký: styri rýchlosti a jedna spiatočka."
Umeleckí nadšenci z celého sveta obdivujú Celliniho sochu Venuše, ktorá patri Bonnetovcom a ktorá je samozrejme falošná. Starý špekulant Bonnet ju veľkoryso zapožičia múzeu na výstavu. No hneď ako sochu prevezú do múzea, otec Nicole zistí, že sochu treba poistiť a teda sa musí otestovať. U Bonnetovcov sa spustí panika a Nicole sa rozhodne urobiť tú najbláznivejšiu možnú vec - z múzea Venušu ukradnúť. Hľadá pomoc u jediného lupiča, ktorého pozná, Simona. No aj tomu sa to zdá trošku priveľa.
"A prečo to vlastne musí byť tento konkrétny exponát?"
"No hádam ste si nemysleli, že by som ukradla niečo, čo mi nepatrí!"
"Prepáčte, čo ma to len napadlo."
To čo sa mu na filme páčilo najviac, bola samozrejme Audrey. Bola presne taká chutná, ako by ste od herečky v šesťdesiatych rokoch čakali, iba menej naivná. Stará filmy majú fantastickú atmosféru, nič vulgárne, žiadna skutočná hrôza a hudba, príbeh, zasadenie a všetko ostatné vo mne vyvoláva túžbu, aby sa nielen vrátila zlatá éra Hollywoodu, ale aby sa stala realitou. Obliecť si Audreyne šaty - a celý svet by bol iný!
Všimnite si kabát, pančuchy, topánky, šaty, vlasy, očnú linku, všetko je perfektné! Aj Barbie si to už všimla.
Je to škoda, že Ako ukradnúť Venušu nie je známejší film, lebo si to nepochybne zaslúži. Teraz som si ho pozrela druhý krát a utvrdila som sa v tom, že je to najlepšia komédiu, ktorú Audrey a Peter kedy urobili. Ak ste film videli, dajte vedieť, čo si o ňom myslíte a ak nie pozrite sa dolu na tagy - OKAMŽITE POZRIEŤ!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.