Saturday, 20 September 2014

Giver/Darca (2014)

Another attempt for 1984 for teens. Let's see how it went.
Ďalší pokus o 1984 pre puberťákov. Pozrime sa, či sa to tentoraz podarilo.

Sunday, 14 September 2014

Sunday, 7 September 2014

Divergent/Divergencia (2014)


Vampires are so yesterday. Let's milk dystopia!
Upírov sme už vysosali. Čo sa takto vrhnúť na tému dystópie?