Sunday, 14 September 2014

Cube/Kocka (1997)

 This room is... green. I wanna go back to the blue room. 
Táto izba je... zelená. Chcem ísť do modrej.
This is a horror I've wanted to watch since it came out but as I was too young I didn't have the guts. I read that Cube was a small Canadian project, IMDB shows the budget $365,000, that somehow became popular because it was exceptionally good and then some inferior sequels and prequels (aren't they always inferior?) were made as that's how it goes in Hollywood. The whole set was basically one room and there were only 7 actors. Special effects were done for free for the goodness of the heart and the film was shot in 20 days.
Cube is a film with a message. I read some reviews and the main idea how I personally understood is different that what most reviewers say but I'm not gonna say a thing. Watch it and come up with an interpretation yourself.
Six guys wake up in a room of cubic shape with no memory of how they got in there. The room has 6 little doors on each side that lead to another cube shaped rooms, which have another doors and so on. There can't seem to be a way out. Moreover, they find out that some of the rooms hide terrible deadly traps. If you're claustrophobic and not masochistic keep this in mind. If you're squeamish, as I'm, know that I survived.
Apart from trying to figure out who and why brought them to the cube, the characters wonder whether they have any special powers to help the team to get out. We can see a hippie doctor, a tough cop, a student of math, an autistic guy, an office rat and a criminal, who escaped prison 6 times. I admit it feels like a cliche. As you can imagine besides the problem of the traps, no nutrition, toilets or stale air, the characters are slowly becoming danger to each other. And I'm not talking only about the room with sound activated trap, where they must move in total silence, all of them including the autistic boy. Also the characters change/reveal who they are throughout the film and you start even rooting for them. Some reviews that the characters have no real personality except their role in the cube, which I don't feel consider a minus. They are representations just like the cube is a metaphor and, therefore, the real characters or story isn't needed. That's how I felt.
By the way, did you know that every character is named after a prison?
Some dislike that the mathematical strategies the characters use to navigate in the cube is wrong. Not I'm so good at math to it and unless you're a mathematician or a great nitpicker you won't realize it.
If you must see beautiful characters looking beautiful in beautiful clothes and beautiful setting, then this might not be a film for you as it contains none of the above. The same goes for special effects. There are some and they're good, however, if you like to feast your eyes on bombastic Avatar-like effects, then be sure not to expect that from Cube. The costumes are very limited and, as I mentioned before, the set consists of one cubical room (successfully developing a certain degree of claustrophobia) lit with 5 different colours to make it seem as there are more. Also the cast is completely unknown. I'm completely okay with all of the above (I have a soft spot for underdogs).
I'm not a fan of horrors or existentialism, however, the film brings some strong philosophical points and if you like yourself a little philosophy give it a try. If you've seen it already let me know on Facebook or here how you liked Cube.Tento horror som si chcela pozrieť odkedy vyšiel, ale kedže som bola trošku primladá, nenašla som odvahu. Čítala som, že Kocka bola malý kanadský projekt, IMDB hovorí o rozpočte 365,000 dolárov, ktorý sa ohromne preslávil, pretože bol výnimočne dobrý a potom inšpiroval nejaké tie podradné pokračovania (nie sú pokračovania vo všeobecnosti podradné?) ako to už v Hollywoode býva. Všetky scény sa vlastne nakrúcali v jednej miestnosti a vo filme bolo treba len 7 hercov. Špeciálne efekty boli z lásky zadarmo a film sa stihol nakrútiť za 20 dní.
Kocka je film, ktorý má myšlienku. Čítala som pár recenzií a pre mňa bola tá myšlienka iná ako pre väčšinu recenzentov, ale viac nepoviem. Pozrite si to a nájdite si vlastnú interpretáciu.
Šesť ľudí sa zobudí v miestnosti v tvare kocky a vôbec si nepamätajú ako sa tam dostali. V miestnosti je šesť priechodov, ktoré vedú do šiestich úplne rovnakých miestností a tie zase majú také isté priechody do ďalších a ďalších miestností. Vyzerá to, že cesta von neexistuje. Navyše zistíme, že niektoré z týchto miestností ukrývajú príšerné smrtiace pasce. Ak máte klaustrofóbiu a chýbajú vám masochistické sklony, tak nehovorte, že som vás nevarovala. Ak ste citliví na nechutnosti tak ako ja, odkazujem, že som prežila.
Okrem hádania kto a prečo ich umiestnil do kocky sa postavy snažia prísť aj na to, či majú nejaké špeciálne schopnosti, ktoré by celej skupine pomohli dostať sa von. K dispozícií je hipisácky zmýšľajúca doktorka, drsný policajt, študentka matematiky, autista, kancelárska krysa a chlapík, čo sa mu podarilo utiecť z basy už 6 krát. Priznávam, že to znie ako klišé. Ako by ste určite čakali, okrem smrtonosných pascí, stuchnutého vzduchu a úplného nedostatku jedla a záchodov predstavujú postavy nebezpečenstvo aj jeden pre druhého. A to nehovorím iba o miestnosti, kde je zvukovoaktivovaná pasca a ktorú treba pochopiteľne prejsť v absolútnej tichosti, čo nie je jednoduché, keď máte v tíme autistu. Postavy sa menia/odhaľujú svoju osobnosť v priebehu filmu a človek im začína držať palce. Niektorí recenzenti sa sťažujú, že postavy nemajú žiadny charakter iba svoju rolu v skupine, čo by som ja za mínus nepovažovala. Oni reprezentujú určité typy ľudí, tak ako celá kocka je metafora a preto skutočné osobnosti, či príbeh nie sú až také dôležité. Teda tak to cítim ja.
Mimochodom vedeli ste, že postavy sú pomenované po väzniciach?
Niektorým divákom sa nepáčilo, že matematické stratégie, ktoré postavy používali na navigáciu v kocke sú celé zle. Matika mi až tak nejde, aby som ich vedela skontrolovať a myslím, že pokiaľ nie ste matematik alebo prílišný perfekcionista, tak si to nevšimnete.
Ak bytostne potrebujete krásne postavy, ktoré vyzerajú krásne v krásnych šatoch a krásnom prostredí, tak toto nemusí byť pre vás to pravé, pretože tu nič z toho nenájdete. To isté platí pre špeciálne efekty. Nejaké tam sú a sú skvelé, ale ak túžite po pastve pre oči a lá Avatar, tak vedzte, že Kocka je podstatne skromnejšia. Kostýmy sú veľmi limitované a, ako som už spomínala, scéna predstavuje jednu miestnosť v tvare kocky (úspešne vyvolávajúce klaustrofóbiu), ktorá je nasvietená 5 rôznymi farbami, aby to vyzeralo, že je ich viac a že sa postavy presúvajú z jednej do druhej. Herci sú úplne neznámi. A ja sa so všetkým práve zmieneným plne stotožňujem (mám slabosť pre outsiderov).
Nie som fanúšik ani horrorov, ani existencializmu, no tento film prichádza z výraznými filozofickými myšlienkami a keď máte radi filozofiu, tak to skúste. Ak ste Kocku už videli, dajte mi vedieť na Facebooku alebo tu ako sa vám páčila.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.