Sunday, 26 October 2014

Birds/Vtáky (1963)

“Give them pleasure. The same pleasure they have when they wake up from a nightmare.” 
"Potešte ich. Potešte ich tak, ako sa potešia, keď sa zobudia z močnej mory."

Sunday, 19 October 2014

The Art of Love/Umenie milovať - Publius Ovidius Naso vol. 2

"Only playful passions will be learnt from me:
I’ll teach girls the ways of being loved...
While wit works, seek your orders here girls,
those that modesty, principles and your rules allow."

"Budem vás vyučovať len radostnej, šteklivej láske,
spôsobom, ktorými ženy dosiahnu želaný cieľ...
Pokiaľ mi vystačí talent, nuž poďte sa, dievčatá, učiť,
ak vám to dovolí ostych, zákon a klebetný svet."

Sunday, 12 October 2014

The Art of Love/Umenie milovať - Publius Ovidius Naso

Should anyone here not know the art of love,
read this, and learn by reading how to love.

Ak u nás, človeče, žiješ a nepoznáš umenie lásky,
pouč sa z tejto knižky, správne a odborne ľúb!

Sunday, 5 October 2014

David Lodge - Changing Places/Hostující profesoři (1975)

When I was a child I obviously wanted to be a princess. But as people get older they focused on the things they don't like so I started thinking also about the jobs I would never ever do. Garbageman and teacher. I don't know how I happened to study pedagogy but so far I'm successfully avoiding the career in education. Being a teacher is a diagnosis. Now let's have a look at a book whose characters suffers from it.

Keď som bola dieťa, pochopiteľne som chela byť princezná. S vekom som sa viac sústreďovala aj na veci, čo sa mi nepáčili a tak som premýšľala aj nad povolaniami, ktoré by som nikdy robiť nechela. Smetiarku a učiteľku. Neviem ako som potom skončila na pedagogickej, ale ešte stále sa mi darí vyvýbať sa kariére vo vzdelávacej oblasti. Byť učiteľom je predsa diagnóza. Pozrime sa na knihu, ktorej postavy ňou trpia.