Sunday, 26 October 2014

Birds/Vtáky (1963)

“Give them pleasure. The same pleasure they have when they wake up from a nightmare.” 
"Potešte ich. Potešte ich tak, ako sa potešia, keď sa zobudia z močnej mory."
It's Hitchcock time, everyone!
After finishing Ovid I wasn't sure what to see/read next and knowing I couldn't not go hesitating forever I picked Birds, that I've seen this film three times but it's still not enough. Hitchcock is one of those directors who is responsible for developing and shaping film art to what they are now. He invented many film tricks and rules of thriller/horror genre. Not even the films today would be the same without his teaching us to be afraid.
When getting the film I heartily recommend to get one with the extra commentary on the tricks. I generally love those because I want to see how much work all the people did there and all the creative solutions they invented to overcome the challenges they must have gone through. Nowadays lots and lots of tricks are made on computers. That's great and I don't diminish that strategy as technology is great part of my life. However, it is fascinating to see how well his films aged. There is an explosion and fire at the gas station that didn't even existed, yet Hitchcock made it looking surprisingly real. One needs to inspect the birds very closely to see in which scenes they were physically on the scene and when they were added in the studio.
This seagull was present on the scenes.
The film starts like a very pleasant romantic comedy. Melanie Daniels (Tippi Hedren), a rich socialite from times when socialites had much more class than Kim Kardashian, meets an attractive man in a pet store and unsuccessfully pretends to be a shop-assistant and a bird expert. After the embarrassing yet cute encounter the man leaves, the real shop-keeper catches all the birds and puts them back into cages and Melanie decides to buy the birds the man wanted and deliver them to his place. Only he's staying at Bodega Bay around 100 kilometers away. It might be a game over for us, but ha-ha! Melanie is not afraid of restraining order - she basically finds, breaks in and enters his house to leave those birds there.
However, people are not quick to fill restraining orders if you look like this.
Now let me prattle on how beautiful this lady is, how classy and chic and how completely and utterly perfect she is from her simple brown pumps, her pea green outfit, very proper brown handbag, carefully chosen necklace, long beige scarf, the fur-coat I don't approve of but admit she looks wonderful in, her feminine 50/60s makeup and hair which even those vicious preying birds aren't going to resist for long.
Into the lovely romantic setting of a small town by the lake and a pair that is trying to find a way to each other while maintain their dignity, Hitchcock throws a repeating tornado (birdnado? crownado?), a feathery chaos so ridiculous it otherwise wouldn't work but that's Hitchcock for you. And it works. Audience wants to be tense and terrified, audience wants gore. Hitchcock delivers.
The golden age of Hollywood was wonderful and/because Hitchcock had a huge part in it. The films have the atmosphere TV today doesn't have. Everything looks beautiful, actors are beautiful, music is dreamy, all and all they are true fairytales for adults (that's what porn is too, but... let's stay classy). There is absolutely no reason against watching Birds. It might not have Cary Grant, unlike North by Northwest,, but there's Tippi. Psycho and Rear Window might have a little slow start, as it today seems about many older films but Birds are nothing but perfection from the beginning to the end, accurately designed to get you hooked. Well done Hitchcock!

A zasa je to ten čas, čas na Hitchcocka!
Po dočítaní Ovídia som si nebola istá, čo ďalej a kedže som vedela, že nemôžem váhať večne, pozrela som si Vtáky. Videla som ich už trikrát, ale nestačilo. Hitchcock je jeden z tých režisérov, zodpovedných za tvár dnešných filmov. Vymyslel veľa filmových trikov a pravidiel pre trilerový a hororový žáner. Dnešné filmy by nevyzerali rovnako keby nás Hitchcock nenaučil ako sa báť.
Keď budete hľadať Vtákov, odporúčam vám zohnať si verziu s extra komentárom o filmových trikoch. Tie sa mi vždy páčia, pretože chcem vedieť ako sa na tom všetci narobili a s akými kreatívnymi riešeniami prišli, aby prekonali všetky problémy. Dnes sa veľmi veľa trikov robí na počítačoch. To je super a nijako to neznevažujem, lebo technológia je veľkou súčasťou aj môjho života. No je fascinujúce vidieť, že Hitchcockove filmy veľmi nezostarli. Vo Vtákoch máme výbuch a oheň na benzínke, ktorá ani len neexistovala, no všetko to vyzerá prekvapivo realisticky. Človek sa musí naozaj sústrediť a skúmať útočiace vtáky, aby odlíšil ktoré boli na placi naozaj a ktoré tam pridali až v štúdiu.
Táto čajka sa natáčania naozaj zúčastnila.
Film sa začína ako príjemná romantická komédia. Melanie Daniels (Tippi Hedren), bohatá celebrita z časov, kedy celebrity mali inú úroveň ako Kim Kardashian, stretáva atraktívneho muža v obchode s domácimi zvieratkami a neúspešne predstiera, že tam pracuje a že je expertka na vtáky. Po tomto zahanbujúcom ale inak chutnom stretnutí muž odíde, skutočná predavačka vtáky pochytá a dá naspäť do klietok  a Melanie sa rozhodne kúpiť vtáky, ktoré mal ten muž záujem a doručiť im mu domov. Akurát, že on býva v zátoke Bodega Bay, ktorá je vzdialená asi 100 kilometrov. Pre nás by to bol koniec, ale haha! Melanie sa nebojí zatykača - nájde jeho dom, vláme sa doň a nechá tie andulky v jeho obývačke.
Ľudia sa však s volaním na políciu veľmi nepoháhľajú, keď vyzeráte takto.
Teraz mi dovoľte sa chvíľu rozplývať nad tým, aká prekrásna, elegantná a šik je táto dáma a ako úplne a doslova bezchybné sú jej jednoduché hnedé lodičky, jej hráškovozelený kostým, jej vkusná hnedá kabelka, starostlivo vybraný náhrdelník, kožuch, ktorý síce neschvaľujem, ale pripúšťam, že v ňom vyzerá čarovne, jej makeup z 50-60 rokov s typickým dôrazom na ženskosť a vlasy, ktorým o chvíľu neodolajú ani tie striehnuce zlomyseľné vtáky.
Do tohoto príjemného romantického mestečka pri jazere s párom ľudí, ktorý sa snažia nájsť si cestu jeden k druhému a zároveň si zachovať tvár, Hitchcock hádže viacnásobné tornádo (vtáknádo? vranádo?), operený chaos, ktoré je taký absurdný, že inak by vôbec nefungoval, ale tu hovoríme o Hitchcockovi. A funguje to. Obecenstvo chce byť napäté, chce sa báť, obecenstvo chce krv. Hitchcock sa teda realizuje.
Zlatý vek Hollywoodu bol účasný a/pretože Hitchcock bol jeho súčasťou. Filmy mali atmosféru, ktorá sa dnes už nevidí. Všetko je krásne, herci sú krásni, hudba je ako zo sna a celé je to ako rozprávka pre dospelých (to síce aj pornofilmy...., ale zachovajme dekórum). Neexistuje dôvod proti tomu, aby ste si pozreli Vtáky. Nie je tam síce Cary Grant, na rozdiel od Na sever severozápadnou linkou, ale je tam Tippi. Psycho a Okno do dvora majú pomalší začiatok, v porovnaní s mnohými staršími filmami, no snímka Vtáky je perfektná od začiatku dokonca, presne vypracovaná, aby vás vtiahla do deja. Dobrá práca, Hitchcock!No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.