Sunday, 9 November 2014

Red Dwarf - Seasons 1 and 2

Holly: I am Holly, the ship's computer, with an IQ of 6000; the same IQ as 6000 PE teachers.
Holly: Já jsem Holly, lodní počítač s IQ 6000. Což je stejně, jako má 6000 učitelů tělocviku.
Red Dwarf is a 20 years small old low-budget British comedy TV series and the combination of all these factors makes me drool just like discovering a bag of cream chips in pantry. For those, who don't know the show a very brief summary: 
"This is an SOS distress call from the mining ship Red Dwarf. The crew are dead, killed by a radiation leak. The only survivors are Dave Lister, who was in suspended animation during the disaster, and his pregnant cat, who was safely sealed in the hold. Revived three million years later, Lister's only companions are a life form who evolved from his cat, and Arnold Rimmer, a hologram simulation of one of the dead crew." 

Now I'm gonna share which episodes I found the best and why.

First season

Waiting for the god
No good comedy passes on making fun of things that are serious. Red Dwarf decided to inspect religion, belief and church. During the 3 million years when Lister was frozen and safely locked away form the radiation, his pregnant cat, Frankenstein, had kittens, which breed and evolved to more intelligent creatures. Every developed society needs a religion so Cat Sapiens created one that consisted from the things Lister used to say to his Frankenstein. Hilarity ensues.
How will Lister react to being a God? How will Cat react? How will Rimmer react when he learns that the object he's been investigating for hours is not a piece of alien ship but an old waste container from Red Dwarf?
Red Dwarf entertains a thought about our knowledge of past and pokes fun at how much can be actually lost in translation.


Second season

Kryten
I love how annoyed are the characters with each other. They are closed on the space ship 3 millions after Earth was destroyed and thus having nobody else to talk to than each other. Seeing the same 4 faces over and over again would be tough even if they weren't all men, but this way is much more entertaining. No wonder that when they get an SOS message sent by a robot from a shipwrecked spaceship they hurry at fast as possible to help those beautiful ladies, who had an accident. 
Lister wears his least dirty underwear, Cat a golden spacesuit and Rimmer asks guys to be polite to him in front of the ladies. One of the best comedy devices is disappointment, which suits our characters so well. By the way at the end of the episode the series gets a new character.

Thanks for that memory
I love this episode becuase it's like a detective story and I'm all for mystery. Despite being stuck in space long after the extinction of humankind, these boys can party. They wildly celebrate Rimmer's deathday and the day after they wake up finding out that it's actually 4 days after. What happen? Why doesn't anyone, not even their shipcomputer, remember anything? How did Lister and Cat break their legs? Who stole the black box? Who finished the puzzle?
However, the sadistic comedy is not all this episode offers. We get a sneak into Rimmer's poor unpopular soul and we witness Lister's goodness and also selfishness. Despite this series has ľť minutes and only 6 episodes in each season, the writers didn't drop the characterization even though primarily it's a comedy.

Parallel universe
As someone who gets pissed-off by the opposite sex more than necessary, this episode really hits the right spot. After a sassy dance number with our heroes singing in shinny costumes we're informed that the smartest spaceship computer in history of the universe, Holly creates Holly hop drive, a device to transport the ship to anywhere in the universe in the matter of seconds. 
The design is not important.
However, what it does is transporting the ship in a parallel universe. Fascinating thought. Imagine an universe where Wil Shakespeare was a woman named Wilma, the first human on the moon was Nellie Armstrong, where the dominant sex are women:
''Well, it's not exactly female-orientated anymore, not since the sixties.  You know, the equal-rights-for-men marches. You know, they burned their jockstraps and all that.''
and where you can even meet your male/female version of self! That's some great material right here and audience can't wait to see who are the gender opposites of our beloved characters. Are they equally quirky? (of course) Will they become soulmates and best friends forever? (ha-ha!) And will Cat finally get laid? (what do you think?). Am I the only one to start wondering how would my gender opposite looked like? The episode brings some interesting thinking points f. e.: how much our personality depends on our gender.

If you like Red Dwarf just like I do, share your favourite episodes with me.

BTW: Unfortunately, Last week I was quite busy to put a new post on the blog. For the next week I'll write about Red Dwarf again or I'll finish Misery or go back to sharing my favorite Buffy episodes because I'm somehow thinking about that show again.


Červený trpaslík je 20 rokov starý nízkorozpočtový britský komediálny seriál a z kombinácie týchto faktorov začínam slintať tak, ako keď objavím v špajzi smotanové čipsy. Pre tých, ktorí seriál nepoznajú malá ukážka:
"Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka je mrtvá, zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili jsou Dave Lister, který byl v době nehody na lodi ve stavu nevědomí a jeho březí kočka, bezpečně uzavřená ve skladišti. Po probuzení za tři miliony let je Lister pouze ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, a Arnolda Rimmera, holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky."
Dnes sa s vami podelím o to, ktoré epizódy sa mi páčia najviac.


Prvá séria

Čakanie na boha 
Žiadna dobrá komédia sa nezaobíde bez žartovania o vážnych veciach. Červený trpaslík sa rozhodol preskúmať náboženstvo, vieru a cirkev. Počas 3 miliónov rokov, keď bol Lister zmrazený a bezpečne uzatvorený pred radiáciou, jeho tehotná mačka, Frankenstein, mala mačence, ktoré sa popárili a vyvinuli sa z nich inteligentnejšie tvory. Každá rozvinutá spoločnosť potrebuje náboženstvo, takže Kocour Sapiens si vymyslel jedno, ktoré pozostávalo z vecí ktoré zvykol hovoriť Lister Frankensteinovi. A odtiaľto to bude už len absurdnejšie.
Ako Lister zareaguje na zistenie, že je boh? Ako zareaguje Kocour? Čo spraví Rimmer, keď zistí, že ten tajomný objekt, ktorý skúmal celé hodiny nie je časť marťanskej lode, ale starý odpadkový kontajner z Červeného trpaslíka?
Červený trpaslík sa pohráva s teóriou nášho poznania histórie a zabáva sa na tom, koľko sa toho môže stratiť v preklade.


Druhá séria

Krytón
Milujem ako si hlavné postavy lezú na nervy. Sú zatvorení na vesmírnej lodi 3 milióny rokov po tom, čo bola Zem zničená a teda sa nemôžu rozprávať s nikým iným ako jeden s druhým. Pozerať sa stále na tie isté 4 tváre dookola by bolo náročné aj keby to neboli samí muži, ale takto je to oveľa zábavnejšie. Niet sa čo čudovať, že keď dostanú SOS správu od robota z havarovanej lode, ponáhľajú sa čo im sily stačia, aby pomohli krásnym slečnám, ktoré sú na palube.
Lister si dá svoje najmenej špinavé prádlo, Kocour zlatý skafander a Rimmer požiada chlapov nech sú k nemu aspoň pred slečnami slušní. Jedným z dobrých nástrojov komédie je sklamanie a to našim hrdinom veľmi pristane. Mimochodom na konci tejto epizódy pribudne do seriálu nová postava.


Vďaka za tú spomienku
Túto epizódu mám veľmi rada, lebo pripomína detektívku a ja ocením každú záhadu. Napriek tomu, že sú v obrovskom nehostinnom vesmíre a ľudstvo už dávno vyhynulo, naši chlapci sa nezabúdajú zabávať. Divoko oslávia Rimmerove úmrtiny a na druhý deň za zobudia a zistia, že prišli o 4 dni. Čo sa stalo? Prečo si nikto ani lodný počítač nič nepamätá? Ako si Lister a Kocour zlomili nohy? Kto ukradol z lode čiernu skrinku? A kto dokončil tie puzzle?
Všeho bych se vzdal, kdyby mě někdo měl rád.
No sadistická komika nie je všetko, čo táto epizóda ponúka. Nakukneme aj do Rimmerovej úbohej nepopulárnej dušičky a budeme svedkami Listerovej dobroty aj sebeckosti. Napriek tomu, že epizódy majú 25 minút a len 6 častí v jednej sérii, scenáristi sa nevykašlali na charakterizáciu postáv aj keď hlavnou náplňou je vždy komédia.


Paralelný vesmír
Ako niekto, kto sa nad opačným pohlavím pravidelne naštve viac ako by bolo treba, táto časť ma naozaj oslovila. Po sexi tanečnom čísle, kde sa naši hrdinovia natriasajú v lesklých kostýmoch nám Holly, najmúdrejší palubný počítač v celej histórii vesmíru oznámi, že vynašiel Holly hop pohon, prístroj, ktorý dokáže transportovať loď na hocijaké miesto vo vesmíre v priebehu pár sekúnd.
Dizajn nie je dôležitý.
Holly však Trpaslíka transportuje do paralelného vesmíru. Fascinujúca myšlienka. Predstavte si vesmír, kde Wil Shakespeare bol ženou, menom Wilma, prvý človek na mesiaci bola Nellie Armstrongová a kde sú dominantným pohlavím ženy:
"Vlastně už tak dominantní taky nejsou. Už od šedesátejch let. Všechny ty boje za rovnoprávnost mužů. Jo, tenkrát pálili svoje suspenzory."
a kde môžete stretnúť svoje mužské/ženské ja! To je skvelý materiál a divák sa nevie dočkať ženských verzií našich obľúbených postáv. Budú rovnako divné (samozrejme!) Budú z nich spriaznené duše alebo najlepší kamaráti na život a na smrť? (cha-cha) A kocour si už konečne vrzne? (no hádajte!) Som jediná, kto sa teraz začal zamýšľať nad, ako by vyzerala moja mužská verzia? Táto časť prišla s pár zaujímavých postrehmi, napríklad: aká časť našej osobnosti priamo záleží na našom pohlaví?

Ak máte radšej iné časti z prvej a druhej série, kľudne sa podeľte.

Mimochodom: Bohužiaľ som bola minulý týždeň zaneprázdnená a tak mal blog dvojtýždňovú pauzu. Nabudúci týždeň napíšem buď znova o Trpaslíkovi alebo dokončím Misery alebo sa vrátim k Buffy, na ktorú v poslednom čase znova myslím.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.