Sunday, 28 December 2014

Dollhouse - Season 1: Episodes 6 - 13/ 1. séria: Časti 6 - 13

I hoped you had wonderful Christmas everyone.
Dúfam, že ste všetci mali skvelé Vianoce,
Joss Whedon starts his magic, the show kicks in and I'm striving to write a blogpost that provides exactly the right amount of information. I haven't labored like this during writing a post for quite a long time.
Game on.
Joss Whedon začína čarovať, seriál sa poriadne rozbehne a ja tu bojujem s tým, aby som napísala príspevok, ktorý odhalí presne to správne množstvo informácií. Už dlho som takto nemakala pri písaní príspevku.
Hra sa začína.

Sunday, 14 December 2014

Dollhouse (2009 - 2010) - Introduction / Dum loutek - Úvod

It's not a yoga course.
Nie je to kurz jogy.
Topher: So what do you think of your new girl?
Boyd: She's not a girl. She's not even a person. Just an empty hat, until you stuff a rabbit in it.


Topher: Tak čo si myslíš o tej novej babe?
Boyd: Ona nie je žiadna baba. Nie je to ani len človek. Iba prázdny klobúk, kým doň nej nedáš králika.  

Sunday, 7 December 2014

Red Dwarf - The Best of season 5 and 6

Kryten: With respect sir, you think Jesus was a hippie.
Rimmer: Well, he was. He had long hair and he didn't have a job. What more do you want?

Kryton: Při vší úctě, pane, vy si vážně myslíte, že Ježíš byl hipík?
Rimmer: To tedy byl. Měl dlouhé vlasy, nepracoval... co chceš víc?