Sunday, 8 March 2015

Juno (2007)

Vanessa Loring: Your parents are probably wondering where you are.
Juno MacGuff: Nah... I mean, I'm already pregnant, so what other kind of shenanigans could I get into?

Vanessa Loring: Tvoji rodičia sa už o teba určite boja.
Juno MacGuff: Aaaale... Veď už tehotná som. Čo inšieho by sa mi ešte mohlo stať?
I registered when the film Juno came out in 2007 and some people recommended it to me but I somehow didn't get to watching it then but that's never a problem. When there's a film/book/anything that is hot stuff right now it doesn't mean it's worth watching. The bad stuff gets buried by time but the good stuff will wait for you however long you want. Timetest is quite reliable.

The main character of the film is a 16 year old Juno, who gets pregnant. She deals with the fact with such a cynicism that the beginning is a little shocking. Realizing that she's ill-equipped to take care of the baby she fearlessly decides to have an abortion. Despite her arctic cold attitude she can't make it and confides in her friend (loudly on the street) that she's going to put the baby for adoption.
You might like to make sure that your sense of humour is morbid enough.

The film bacame memorable for Ellen Page, a tiny sarcastic Canadian actress, that created at least half of the charm of the film on her own. However, when browsing the reviews you might find lots of people claiming that she's the most annoying thing on screen. They are not wrong. Her Juno is loud and over the top, funny, endearing, neurotic, stupid and smart and tries to impress so bad she reminds me of.... a teenager! To those who say that she doesn't talk like a real person I say that teenagers are fake inside out. And if someone says that no one behaves like that, well thank god! Juno and her mission to find a nice couple that's ''desperately seeking spawn'' is going to entertain you anyway.
The film is unusual. All the characters, not only Juno, keep surprising you. When I'm thinking about her parents, friend, class mates, the spawn-seeking couple, the father of the child or even strangers - no one behaved as I'd expected. The film could be regarded as pretty feministic as the father of the child doesn't even dare to contradict Juno on her actions as she single-handedly manages the whole situation like a sir like a lady like a boss. Ellen Page, who still looks like a little girl today even after 8 years after the film, gave Juno a lovely Child-like face and a shockingly cold and practical manner of solving the unexpected pregnancy. However, she's not completely heartless even though it might seem that way. She gets all the material to contemplate the relationships and love. 
The film seems cruel and sentimental at the same time.
The topic of teenage pregnancies is annoying enough so I was glad that the film decided to make fun of it all and create character, who doesn't act like any teenager in a stereotypical film would. Nevertheless, if you wanted me to liken Juno as a character to another fictional character I'd say she is a selfish cynic like Daria minus Daria's depression and plus proactivity, which Daria doesn't posses.

Another actor that seems to be born for his types of roles and got well-known thanks to Juno was Michael Cera, I'm sure you know him: boyish dark curly hair, big naive helpless eyes and a constantly taken aback look. He often plays awkward unsocial nerds, who get their dreams fulfilled in the end. And allegedly he auditioned for the role in The Sixth Sense but lost to Haley Joel Osment. Imagine this guy playing the kid in that mysterious thriller:
Watch edgy Juno to get constantly surprised. Watch it for an unexpected experience. Watch it if you dare. This one is not for the squeamish ones.
Next stop: Little Miss Sunshine:-)
Juno som zaregistrovala v roku 2007 a niekto mi to aj odporúčal, ale nejako sa som k pozretiu nedostala, čo však nie je žiaden problém. Keď vyjde film/kniha/hocičo, čo je veľmi populárne, ešte to neznamená, že to za to stojí. Zlé veci zhltne história, ale tie dobré si na vás počkajú, kým sa k sebe dostanete. Časový test je celkom spoľahlivý.
Hlavnou postavou filmu je šestnásťročná Juno, ktorá otehotnela. S týmto faktom sa vyrovnáva s takým cynizmom, že to človeka na začiatku až šokuje. Uvedomujúc si, že na dieťa nie je vybavená sa bez problémov sa rozhodne, že pôjde na potrat (mala som si to pozrieť pár týždňov dozadu, pred tým naším referendom). Napriek svojmu mrazivému prístupu to nedokáže urobiť a zverí sa svojej kamarátke (nahlas a na ulici, ako inak), že dá dieťa na adopciu.
"Mali by ste ísť do Číny. Deti tam rozdávajú ako mentolky k účtu. Ani sa vás nepýtajú.
Jednoducho samozrejmosť. Na, decko!"
A uistite sa, že váš zmysel pre humor je dosť čierny.

Film si získal pozornosť hlavne vďaka Ellen Page, drobnej sarkastickej kanadskej herečke, ktorá má hádam z dobrej polovice na svedomí čaro filmu. Pri prečítaní pár recenzií by ste však našli niekoľko takých, ktoré tvrdia, že je to najotravnejšia osoba na plátne. Nemýlia sa. Jej Juno je hlučná, prehnaná, vtipná, rozkošná, neurotická, hlúpa, bystrá a tak veľmi sa snaží zapôsobiť, až mi pripomína... tínedžera. Tým, ktorí by povedali, že nik predsa nerozpráva ako Juno, hovorím, že tínedžeri sú celí úplne falošní. Ak by niekto povedal, že nikto by sa predsa v takejto situácii takto nesprával, tak ďakujem pekne! No Juno a jej misia nájsť fajn pár, ktorý zúfalo hľadá mláďa vás aj tak pobaví.
Keby som to teraz mala v rukách, hneď by som vám to dala, ale asi momentálne vyzerá ako taký divný slimák. Takže myslím, že by sme mali počkať, kým mu narastú tie správne jamky na lícach.
Film je trošku nezvyčajný. Všetky postavy, nielen Juno, vás vlastne stále prekvapujú. Keď si spomeniem na jej rodičov, kamarátku, spolužiakov, párik, ktorý túžil po potomkovi, otca dieťaťa, ale aj cudzích ľudí - nikto sa nesprával tak, ako by som to čakala. Film je aj celkom feministický, lebo otec dieťaťa sa ani len neopováži Juno protirečiť ohľadne jej plánov ako vlastnoručne zvládnuť celú situáciu ako pán ako dáma ako boss. Ellen Page, ktorá ešte aj teraz 8 rokov po vzniku filmu vyzerá rovnako, dala Juno rozkošnú detskú tváričku a drsný prístup k riešeniu neočakávaného tehotenstva. No nie je úplne bezcitná, aj keď sa to na začiatku tak môže zdať. Tíndežerka dostane dokonalý materiál na premýšľanie, keď ich o vzťahy a lásku.
Dobrá nálada alebo zlá, škaredá či pekná, to je jedno. Ten správny človek si aj tak bude myslieť, že ti z prdele idú trblietky.
Téma pubertálneho tehotenstva je už aj tak dosť otravná, takže človeka poteší, že sa na ňu filmári rozhodli pozrieť so zmyslom pre humor a vytvoriť postavu, ktorá sa nespráva tak, akoby sa bežný tínedžer správal. Ak by ste chceli, aby som Juno ako postavu prirovnala k nejakej inej postave, povedala by som som, že je to sebecký cynik ako Daria bez Dariiných depresí a s veľkou dávkou proaktivity, ktorá Darii úplne chýba.
Počkajte chvíľu, volám zo svojho hamburgerového telefónu.
Ďalší herec, ktorý sa narodil pre role ako je táto a ktorého Juno celkom preslávila je Michael Cera. Určite ho poznáte: hnedé chlapčenské kučery, veľké naivné bezmocné oči a večne zmätený výraz v tvári. Často hrá trápnych nespoločenských kockáčov, ktorým sa na konci splnia ich naivné sny. A údajne sa kedysi usiloval aj o rolu v Šiestom zmysel, ale dali ju Haley Joelovi Osmentovi. Predstavte si tohto chlapíka v detskej role v tom mysterióznom trileri:
Pozrite si Juno kvôli neustálym prekvapeniam. Pozrite si Juno pre nečakaný zážitok. Pozrite si Juno, keď máte odvahu. Tento film nie je pre citlivých.
Budúca zastávka: Little Miss Sunshine:-)

1 comment:

Note: only a member of this blog may post a comment.