Sunday, 22 March 2015

Little Miss Sunshine (2006)

Sheryl: You know, like it or not, we're still your family, for better or worse...
Dwayne: No, you're *not* my family! I don't wanna *be* your family! I hate you fucking people! Divorce? Bankrupt? Suicide? You're fucking losers, you're losers! No, please just leave me here, Mom. Please, please, please. Please... just leave me here.

Sheryl: Dobre, ale či sa ti to páči alebo nie, sme stále rodina....
Dwayne: Nie, nie ste moja rodina! Nechcem k vám patriť! Nenávidím vás! Rozvod? Bankrot? Samovražda? Ste lúzri! Nie, proste ma nechajte tu, mama! Prosím, prosím... Prosím, nechajte ma tu.
Rewatching Little Miss Sunshine felt like a welcome return. What can be more endearing than a crazy family travelling over a good part of the continent so that their little girl can compete in a child beauty pageant. I love parodies of beauty pageants (doesn't every pageant feel like a parody as it is?...). Even though that the Hollywood concept of disfunctional just-a-little-bit-off families is far from a new one, this comedy can still give you some cheerful moments.
We see parents: father, who's a deadringer for Bruce Willis, and a mother, played by Toni Collette from United States of Tara (recommedations!), who are reluctant but despite of the trouble they decide to drive with their little daughter Olive to California for a beauty pageant. Mother's brother Frank has just days ago tried to commit suicide so they obviously can't travel without him and leave him alone. Their teenage son, Dwayne, is also too young to be left at home on his own and he agrees to go and support his little sister even though he's going through a very turbulent teenage phase. Grandpa likes training little Olive for the competition, mentoring teenage Dwayne and snorting cocaine. So even though this is a film about a family it doesn't mean that it's for the whole family. Don't watch it with kids. You see, if you did, they might start asking you questions like: ''What is this powder grandpa is snorting?'' And there are also lines like this:
Grandpa: Can I give you some advice?
Dwayne: [shakes head "no"]
Grandpa: Well, I'm going to give it to you, anyway. I don't want you making the same mistakes I made when I was young. Dwayne, that's your name, right? Dwayne? Listen to me, this is the voice of experience talking. Are you listening? Fuck a lot of women, Dwayne.
But his heart is in the right place.
This film is one constant conflict. Characters face all kinds of problems from the outside world as well as their own family. In my humble opinion almost every character would benefit from psychological sessions. However, as they are broke they must listen to their youngest and follow her footsteps because even with her childish selfishness (Children are selfish. That's just how it is.) they can't help but protect her innocent excitement, which eventually make them realize what their priorities ar. 
Seventh character is the van, which can't also function properly so it fits in alright.
During the trip the characters face their fears and personal tragedies to make peace with their imperfect lives and begin to enjoy themselves at the end. Despite the happy end the film doesn't feel like a bunch of cliches thrown together. The actors were cast brilliantly and every moment feels believable. I grew to love the characters and now I wish to be invited for their family dinners full of family passion and awkwardness.
Grandpa: Every night it's the fucking chicken! Holy God Almighty! Is it possible, just once, we could get something to eat for dinner around here that's not the goddamned fucking chicken?Richard: Whenever you are ready to cook your own food, you're more than welcome to it.Grandpa: Well, at Sunset Manor, ya know...Richard: If you liked Sunset Manor so much, you shouldn't have gotten yourself kicked out of there, right?Znovupozretie Little Miss Sunshine bol pre mňa vítaný návrat. Čo môže byť čarovnejšie ako šialená rodina cestujúca cez kus kontinentu, aby mohla ich najmladšia súťažiť v detskej súťaži krásy! Milujem paródie na súťaže krásy (aj keď tu by mohol niekto namietať, že tie sú vlastne paródie sami o sebe....) Aj keď hollywoodsky koncept disfunkčnej osobitej rodiny nie je vôbec novinkou, táto komédia vás aj tak poteší.

Máme tu otca, ktorý vyzerá ako Bruce Willis, a matku, hrá ju Toni Collette z United States of Tara (vrelo odporúčam), ktorí veľmi váhavo, ale predsa len berú svoju malú Olive na súťaž krásy v Kalifornii. Matkin brat Frank sa pred pár dňami pokúsil o samovraždu takže samozrejme nemôžu vyraziť na cestu a  nechať ho doma samého. Ich pubertálny syn Dwayne je tiež príliš mladý na to, aby zostal doma sám a nakoniec súhlasí, že podporí Olive aj napriek tomu, že prechádza náročnou fázou puberty. Dedo rád trénuje s Olive na jej veľký deň, dáva rady do života Dwaynovi a šnupe kokaín. Aj keď je toto film o jednej rodine, neznamená to, že je to pre celú rodinu. Nepozerajte to s deťmi. Lebo ak to urobíte, môžu sa začať pýtať veci ako: "Čo to ten dedko šnupe?" a tiež sa vo filme vyskytnú aj takého hlášky:
Dedo: Môžem ti dať dobrú radu?
Dwayne: /pokrúti hlavou akože "nie"/
Dedo: No aj tak ti ju dám. Nechcem, aby si urobil také chyby ako ja, keď som bol mladý. Dwayne, tak sa voláš, že? Počúvaj ma. Rozprávam ti ako skúsený človek. Počúvaš? Ošukaj veľa žien, Dwayne.
Skutočný lúzer je niekto, kto sa tak bojí vyhrať, že sa ani nesnaží.
Tento film je jeden permanentný konflikt. Postavy čelia neustálym problémom v okolí, ale aj v rámci rodiny. Podľa mňa by sa každej jednej postave zišlo nejaké psychologické sedenie. No aj keď sú na mizine, vypočujú si maličkú Olive a nasledujú ju, lebo aj napriek jej detskej sebeckosti (Deti sú sebecké. Tak to je proste je.) si nemôžu pomôcť a chránia jej nevinnú radosť, čo pomôže aj im samým si uvedomiť priority.
Siedmou postavou je minivan, ktorý poriadne nefunguje, takže do rodiny perfektne zapadne.
Počas výletu postavy čelia všetkým svojím obavám a osobným tragédiám, aby sa na konci zmierili so svojimi nedokonalými životmi a začali sa jednoducho tešiť. Napriek happyendu film nevyznieva ako klbko klišé namotaných dohromady. Herci boli obsadení perfektne a každý moment je viac-menej uveriteľný. Postavy som si obľúbila a bodaj by som sa raz mohla zúčastniť ich rodiných večerí plných vášní a trapasov.
Dedo: Každý večer to posraté kura! Pre boha živého! Je to nemožné, aby sme aspoň raz mali na stole niečo, čo nie je posraté kura?Richard (otec): Kedykoľvek budeš mať chuť uvariť večeru, my to len privítame.Dedo: U nás, v Penzióne Jeseň...Richard: Ak sa ti tam tak veľmi páčilo prečo si sa nechal vyhodiť, dedo?No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.