Sunday, 31 May 2015

Feet of Clay / Nohy z jílu (1996) 100th blogpost:-)

"There were no public health laws in Ankh-Morpork. It would be like installing smoke detectors in Hell."
"Neexistovali žádné veřejné zdravotné předpisy nebo zákony. Pokusit se o něco takového by bylo stejně marné jako instalovat detektory kouře do pekla."

Sunday, 17 May 2015

Pushing Daisies (2007 - 2009)

Narrator: At this very moment in the town of Couer d'Couers, young Ned was nine years, twenty-seven weeks, six days and three minutes old. His dog, Digby was three years, two weeks, six days, five hours, and nine minutes old... and not a minute older.

Rozprávač: Práve v tejto chvíli v mestečku Couer d'Couers mal malý Ned deväť rokov, dvadsaťsedem týždňov, šesť dní a tri minúty. Jeho pes Digby mal tri roky, dva týždne, šesť dní, päť hodín a deväť minút... a už ani o minútu viac.

Sunday, 3 May 2015

Guards! Guards! (1989) Stráže! Stráže!

“They may be called the Palace Guard, the City Guard, or the Patrol. Whatever the name, their purpose in any work of heroic fantasy is identical: it is, round about Chapter Three (or ten minutes into the film) to rush into the room, attack the hero one at a time, and be slaughtered. No one ever asks them if they want to. 
This book is dedicated to those fine men.” 


"Můžete jim říkat palácová garda, městská stráž nebo prostě hlídka. Ať už se budou jmenovat jakkoliv, jejich úloha ve většině fantasy románů je stejná. Zhruba ve třetí kapitole (ve filmu pak po prvních deseti minutách promítání) vtrhnou do místnosti, jeden po druhém ukázněně zaútočí na hlavního hrdinu a dají se pobít. Nikdy se jich nikdo neptá, jestli o to stojí.
Tahle kniha je věnována jim."