Sunday, 17 May 2015

Pushing Daisies (2007 - 2009)

Narrator: At this very moment in the town of Couer d'Couers, young Ned was nine years, twenty-seven weeks, six days and three minutes old. His dog, Digby was three years, two weeks, six days, five hours, and nine minutes old... and not a minute older.

Rozprávač: Práve v tejto chvíli v mestečku Couer d'Couers mal malý Ned deväť rokov, dvadsaťsedem týždňov, šesť dní a tri minúty. Jeho pes Digby mal tri roky, dva týždne, šesť dní, päť hodín a deväť minút... a už ani o minútu viac.

This TV show is from another world. A better one. A beautiful colorful world where everything is very visual, people are mischievous and stylish, they have always some witty comments, sometimes they sing and no one is frustrated no matter how horribly they died. Yes, people die here. All the time. The cool thing is that it is seldom understood as tragedy. Not even the victims have violent tantrums about being murdered. Everyone is just chill. Very inspiriting.
I discovered Pushing Daisies during my university studies when i forgot to turn off my TV after The Simpsons. Suddenly the screen was even more colourful and campier than the show about the famous yellow family. I decided to give it a try, despite that it was dubbed and I learn this:
Olive and Ned.
Nervous Ned, pictured above, owns a cafe Pie Hole, where he sells pies made by himself. That's his official job. Unofficially he also works as a sidekick for a detective Emerson Cod and helps him solve mysterious murders by resurrecting the victims, asking them what happened and killing them again. Sounds like fun right? Ned is played by fantastic Lee Pace, who later appeared also in Twilight (I guess that after the Daisies got cancelled he realized that it was the best thing ever and no project could top it so why bother trying? At least he earned some bucks then.) To explain the picture above, his colleague Olive, who works as a waitress at Pie Hole is hopelessly devoted to him even though he isn't romantically interested in her at all. Many viewers claim that chatty Olive with her lovable silliness is their favourite character on the show.
Chuck and Emerson.
As a little boy Ned, the pie maker, learned that he could resurrect dead people, animals and even fix rotten fruit. The last ability he uses as at Pie Hole, where he can boost his profits that way. The first he uses when Emerson Cod needs his help with a murder case and afterwards they split the reward. 
Once he sees TV news about a dead girl found in the sea and he recognizes her name. Charlotte ''Chuck'' Charles was his neighbor and a childhood love that was suddenly taken away from him. Ned and Emerson come to the funeral house to resurrect her and ask her about her murder but when he looks at Chuck he can't help himself and he has to let her live. His resurrecting talent is very tricky though. When he touches a dead person, they come back to life. When he touches them again, they die forever. Plus he has to touch them within 60 seconds after the resurrecting touch otherwise someone nearby dies immediately to restore the balance.

Despite of the major cutesy from Ned and Chuck, who can never touch and the fact that their playful ways to work round it may seem a little too sweet to some viewers, there are many other features that are without exception loved by everyone. Olive's can-do attitude, Emerson's cynical comments on everything, Charlotte's two crazy aunts or totally bizarre deaths. See above and bear in mind that the victims were all very nice and friendly despite of waking up in a mortuary. Even that lady with bee stings all over her body and the crispy fried guy in the middle picture kept nibbling on himself while having a conversation with Ned the pie maker.  This is without any doubts the most morbid fantasy world and I want to live in it, thank you very much.
Vivian and Lilly, Charlotte's unmarried aunts, who almost never leave their house and used to be a swimming synchronized duo named The Darling Mermaid Darlings.
And at the end a little treat - the sample of the humour:
Emerson Cod: Sounds like you're a narcoleptic.
Ned: I suffer from sudden and uncontrollable types of deep sleep?
Emerson Cod: What's the other one?
Ned: Necrophiliac.
Emerson Cod: Words that sound alike get mixed up in my head.
Olive: Me, too. I used to think masturbation meant chewing your food. [awkward silence] I don't think that anymore.
How on earth could they cancel the show after only two seasons?! Such a wonderful one-of-a-kind show!
If you love yourself a little parody here and there and you're not afraid of complete craziness you'll be very quickly sucked it the world of Pushing Daisies.Tento seriál je z iného sveta. Oveľa lepšieho. Prekrásneho farebného sveta, kde je všetko veľmi vizuálne, ľudia sú štýloví a prefíkaní, sypú jeden vtipný komentár za druhým, niekedy aj spievajú a nikto sa netrápi bez ohľadu na to, ako strašne zomrel. Áno, ľudia tu zomierajú. V jednom kuse. Ale najlepšie na tom je, že sa to málokedy berie ako tragédia. Dokonca ani obete nemajú hysterické záchvaty, že ich zavraždili. Pohoda-jahoda. Pre mňa je to určite inšpiratívne.
Objavila som Pushing Daisies (mohli by sme to preložiť ako "voňať fialky odspodu") ešte za študentských čias, keď som po Simpsonovcoch zabudla vypnúť telku. Zrazu len obrazovka sfarebnela a zgýčovatela ešte viac ako ten slávny animovaný seriál o žltej rodine. Rozhodla som sa, že tomu dám šancu a toto som sa dozvedela:
Olive a Ned.
Večne roztržitý Ned, na obrázku hore, vlastní cukráreň Pie hole (diera na koláč = slangovo ústa), kde sám pečie a predáva koláče. Neoficiálne tiež pracuje ako pomocník detektíva Emersona a pomáha mu riešiť záhadné vraždy tak, že oživí obeť, spýta sa, čo sa stalo a znova ich zabije. Znie to skvele, že? Neda hrá fantastický Lee Pace, ktorý sa neskôr objavil aj v Súmraku (asi si po skončení Pushing Daisies uvedomil, že to bolo to najlepšie dielo na svete, takže prečo sa ešte vôbec snažiť? Tak aspoň dúfajme, že mu to potom za tie prachy stálo). Aby som vysvetlila fotku použitú vyššie, jeho kolegyňa - čašníčka z Pie Hole Olive je do neho beznádejne zamilovaná, aj keď on o ňu, bohužiaľ, žiaden romantický záujem nejaví. Veľa divákov považujú ukecanú a rozkošne strelenú Olive za ich najobľúbenejšiu postavu celého seriálu.
Chuck a Emerson.
Ned ešte ako malý chlapec zistil, že vie oživovať mŕtvych ľudí, zvieratá a dokonca "občerstviť" hnilé ovocie. To posledné využíva v práci v Pie Hole pri pečení ovocných koláčov, aby si zvýšil zisk. Ľudí zase oživuje, keď pomáha Emersonovi riešiť jeho detektívne prípady a následne si spolu rozdelia odmenu.
Jedného dňa uvidí v televíznych novinách, že z mora vylovili zavraždenú ženu a spozná jej meno. Charlotte "Chuck" bola jeho suseda a detská láska, no krutý osud ich rozdelil. Ned a Emerson prídu do domu smútku, aby ju oživili a spýtali sa jej na okolnosti jej vraždy, no keď sa na ňu Ned pozrie, nemôže si pomôcť a nechá ju žiť. Jeho oživovací talent má však jeden háčik. Keď sa dotkne mŕtveho, ten ožije. Keď sa dotyčného dotkne znova, tak umrie znova a navždy. Navyše sa mŕtvych musí dotknúť do 60 sekúnd po prvom dotyku, inak zomrie niekto v blízkosti, aby sa obnovila rovnováha.
Napriek maximálnej rozkošnosti zo strany Neda a Chuck, ktorý sa jeden druhého nemôžu nikdy dotknúť a napriek faktu, že ich hravé taktiky sa niektorých divákom môžu zdať presladené, seriál má mnohé plusy, ktoré ľúbi každý. Olive a jej energický postoj k veciam, Emersonove sarkastické komentáre, Charlottine dve bláznivé tety alebo bizarné vraždy. Tie môžete vidieť na obrázku vyššie a podotýkam, že všeky obete sú veľmi príjemné a priateľské aj napriek prebudeniu v márnici. Aj tá dáma s včelými štípancami po celom tele, aj ten vyprážaný chrumkavý pán v strede, ktorý sa stále "uždiboval" počas konverzácie s Nedom, koláčnikom. Toto je bez pochyby ten morbídnejší fantazijný svet, v ktorom by som chcela žiť. Tak.
Vivian and Lilly, Charlottine slobodné tety, ktoré skoro nikdy nevychádzajú z domu a kedysi boli akvabely The Darling Mermaid Darlings.
A na koniec malá ukážka zmyslu pre humor:
Emerson Cod: Zní to, jako bys byl narkoleptik.
Ned: Ti trpí náhlými nekontrolovatelnými záchvaty hlubokého spánku.
Emerson Cod: Jak se říká těm druhým?
Ned: Nekrofil.
Emerson Cod: Všechno se mi to plete.
Olive Snook: Mě taky. Kdysi jsem si myslela, že "masturbace" znamená přejídání se. Už si to nemyslím.
Ako len mohli zrušiť tento seriál iba po dvoch sezónach?! Taký užasný a jedinečný seriál!
Ak si viete užiť občasné paródie a nevyhýbate sa tomu, čo je úplne odveci, tak vás svet Pushing Daisies pohltí za okamih.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.