Sunday, 28 June 2015

Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka a jeho továreň na čokoládu (1971)

An eccentric hermit, who owns a bizarre confectionery factory, decides to boost his sales with a contest, whose 5 winners will spend one whole day exploring his outlandish production processes. During the surreal presentation four out of five young visitors get disfigured and/or lost in unknown parts of the factory to be never seen again and the owner still goes on like a boss.

Ekcentrik, ktorý nevychádza z domu a vlastní pitoresknú továreň na cukrovinky sa rozhodne povzbudiť predaj tým, že vyhlási súťaž, ktorej piati víťazi strávia celý deň skúmaním jeho bizarných výrobných procesov. Počas surealistickej prehliadky skončia štyria z piatich detských víťazov znetvorení a/alebo stratení v útrobách továrne, nik už ich neuvidí a majiteľ jednoducho ide ďalej ako pán.

Saturday, 13 June 2015

Batman returns/Batman sa vracia (1992)


An upper-class family throws their mutant baby down the sewer, then the grown-up mutant baby freak runs for political office, a socio-phobic billionaire dresses up in leather as a flying rodent and a lonely secretary has a mental breakdown and dresses up in leather as a feline. That's a summary of Christmas flick made by Burton.

Rodina z vyššej vrstvy hodí svoje zmutované bábo do kanála, neskôr sa tento mutant uchádza o post senárora, bilionár trpiaci sociofóbiou sa oblečie za lietajúceho hlodavca v koženom kostýme a osamelá sekretárka sa mentálne zosype a prezlečie sa za mačku. Toť v skratke vianočný film podľa Tima Burtona.