Saturday, 13 June 2015

Batman returns/Batman sa vracia (1992)


An upper-class family throws their mutant baby down the sewer, then the grown-up mutant baby freak runs for political office, a socio-phobic billionaire dresses up in leather as a flying rodent and a lonely secretary has a mental breakdown and dresses up in leather as a feline. That's a summary of Christmas flick made by Burton.

Rodina z vyššej vrstvy hodí svoje zmutované bábo do kanála, neskôr sa tento mutant uchádza o post senárora, bilionár trpiaci sociofóbiou sa oblečie za lietajúceho hlodavca v koženom kostýme a osamelá sekretárka sa mentálne zosype a prezlečie sa za mačku. Toť v skratke vianočný film podľa Tima Burtona.
Slowly I continue with my plan to watch old classics and the time for the second Batman has come. I'm not a real fan of comic-book heroes so don't expect to see here a review of X-Men or something that's so hot today. I know there has been/are going to be some remakes and others but to me they just seem like CGI company advertisement portfolio.

Anyway, I enjoyed the first Batman film (even though I cringed a little at some moments to be honest) so I was quite looking forward to the second Batman. I must say one thing right away: the script of the second film was SO MUCH better. While the first Batman had points for Jack Nicholson and noir atmosphere, Batman returns gets characters with psychological depth and a very disturbing story. Tim Burton really threw a party here. There are developments and scenes, which might not be wise to watch with children as there are some pretty horrifying horror elements. Penguin eating a raw fish with his disfigured claw-like hands and having the fish all over his face? Check. Catwoman being a target of many unprovoked attacks and even murder attempts? Repeatedly? You bet. Catwoman getting insane? That's right. Even though both were made by Tim Burton Batman returns is so much darker than then first film. Also watch it right now.
I loved the art deco decorations in the previous film so I was a little bummed when I saw it got replaced with the dark Neverland and the french revolution in sewers. The visuals reminded me dark Pushing daisies if you know that TV show.
Apart from the charmingly dark atmosphere another huge plus of the film are the characters. Not that Batman got interesting, not at all, but that didn't bother me in the slightest. The heroes are seldom interesting and when compared to the villains they are allowed only to brood and frown and look serious unlike the villains, who get all the cool lines and move the story further. That's why I'm very satisfied with Michael Keaton as Batman because he's so comfortably reliable and forgettable.
Sorry man, it's true.
Batman: What do you want?
The Penguin: Ah, the direct approach. I admire that in a man with a mask.
The story is that an evil businessman, Max Schreck (young and wonderful Christopher Walken, however at first Burton offered the role to David Bowie, who chose Twin Peaks film over it) bullies his secretary, Selina (Michelle Pfeiffer) and he eventually attempts to kill her. Meanwhile, he himself is threatened by Penguin, a monster from urban legends, who lives in the sewers under the city. Penguin is tired of living under ground and he wants to come out and rule the city. It goes without saying that the villains in this film are spectacular.
Max Schreck and Penguin
Danny de Vito as the disgusting Penguin with disfigured hands and loud breath was captivating, however, the for me the biggest positive of the film was Michelle Pfeiffer as a Catwoman and not only because I love cats (I admit that's a factor too). I expected Catwoman to be a generic chick in a dominatrix costume and with classless behavior but I was very pleasantly surprised. She did some acting! She got a fine material script and she did her magic and made Catwoman the most striking character in my opinion. Joker was cool but when listening to him I couldn't shake off the feeling that he was just... prattling. However, with Catwoman every line, every scene is a gem! She definitely doesn't take herself too seriously.
Did you know that Warner Bros. had to constantly submit new Catwoman posters for various cities as many of the bus stop ads were being stolen. It soon got so bad that police officers had to patrol bus stops in order to catch perpetrators before they could break the Plexiglas containers. Today the large scale Catwoman bus ads are worth a great deal of money./source imdb.com/

Generally the film was beautiful both when it comes to the script and visuals and there are so many lines and pictures I'd like to share but I'm not gonna spoil you. So I'm just gonna share this with you.
Pomaličky pokračujem vo svojom ťažení a sledujem ďalšie klasické filmy. Teraz dozrel čas na druhého Batmana. Vlastne ani nie som fanúšik komiksových hrdinov, takže neočakávajte tu recenziu X-Menov alebo niečoho podobného, čo teraz fičí. Viem o tom, že sa natočili a ešte sa aj natáčajú rôzne remaky a kadečo, ale tie mne skôr pripadajú ako reklamy firiem na špeciálne efekty a nie ako filmy.

Prvý Batmanský film som si celkom užila (aj keď v niektorých momentoch som si zakrývala oči, aby som sa priznala) takže som sa na druhého Batmana aj celkom tešila. Jednu vec vám poviem rovno: scenár druhého filmu bol OVEĽA lepší. Zatiaľ čo prvý film mal body k dobru za Jacka Nicholsona a noir atmosféru, Batman sa vracia disponuje postavami s hlbšou pychologickou výbavou a skutočne hrôzostrašným príbehom. Tim Burton sa tu skutočne rozbehol. Isté záplatky a scény nie sú vhodné na televízny večer s deťmi, lebo hororových prvkov je tam požehnane. Tučniak vyžiera surovú rybu držiac ju vo svojich znetvorených rukách a má kúsky ryby po celej tvári? Dobrú chuť! Mačacia žena ako obeť ničím nevyprovokovaných útokov a pokusov o vraždu? Opakovane? Nech sa páči! Mačacia žena skolabuje sa prepadne šialenstvu? To si píšte! Aj keď boli oba Batmani dielom Tima Burtona, Batman sa vracia je nepochybne oveľa temnejší ako jeho predchodca. Neváhajte:-)
Páčili sa mi art deco dekorácie prvého filmu, takže som bola trošku sklamaná, keď som videla, že ich nahradil temný Neverland a francúzska kanálová revolúcia. Po vizuálnej stránke mi film pripomínal Pushing daisies, ak ten seriál poznáte.
Okrem očarujúcej temnej atmosféry sú veľkým plusom aj postavy. Teda niežeby bol Batman zrazu zaujímavý, božechráň, ale to ma vôbec netrápilo. Hrdinovia sú predsa bežne nezaujímaví, majú právo akurát tak sa zasmušene mračiť a vyzerať veľmi vážne narozdiel od zloduchov, ktorí si vždy uchmatnú skvelé hlášky a schopnosť hýbať dejom. Preto mi úplne vyhovoval Michael Keaton ako Batman, pretože je tak pohodlne spoľahlivý a zabudnuteľný.
Sorry chlape, je to tak.
Barman: O čo ti ide?
Tučniak: A! Koľká otvorenosť! To sa mi páči, hlavne od chlapa, čo nosí masku.
Zlý zlý businessman, Max Schreck (mladý a ohromný Christopher Walken. Mimochodom pôvodne chcel Burton obsadiť Davida Bowieho, ale ten dal prednosť Twin Peaks filmu) šikanuje svoju sekretárku Selinu (Michelle Pfeiffer) a a dokonca sa ju pokúsi zabiť. Okrem toho je on sám vydieraný Tučniakom, monštrom z mestských klebiet, ktoré žije v mestských kanáloch. Tučniak je unavený z toho, že trávi celý život pod zemou a chce výjsť na zemský povrch a ovládnuť mesto. Hádam nemusím ani nehoriť, že zlodusi sú veľkolepí.
Max Schreck a Tučniak
Danny de Vito ako nechutný funiaci Tučniak so zdeformovaných rukami bol iste fascinujúci, ale tým najväčším pozitívom filmu bola podľa mňa určite Mačacia žena v podaní Michelle Pfeiffer. To nehovorím len ako milovník mačiek (aj keď to je nezanedbateľný faktor). Čakala som, že Mačacia žena bude len taká obyčajná babena v domina-kostýme prezentujúca sa lacným správaním, ale bola som veľmi príjemne prekvapená. Videla som kus herectva! Dostala parádny scenár a jej talent urobil z Mačacej ženy ohromnú postavu. Joker bol fajn, ale keď som ho počúvala, nemohla som za zbaviť pocitu, že iba.... jednoducho tára. No u Mačacej ženy je každá replika, každá scéna klenot! Ako dobre, že sa neberie vážne.
Vedeli ste, že Warner Bros. štúdia museli v mnohých mestách neustále vylepovať nové plagáty s Mačacou ženou, pretože z mnohých autobusových zástavok ich jednoducho kradli. Onedlho to už bolo také zlé, že na zástavkách musela hliadkovať polícia, lebo sa ničili plexisklové panely. Dnes majú tieto plagáty ohromnú cenu. /source imdb.com/

Suma sumárum, film to bol krásny, či už hovoríme o scenári alebo o vizuálnej stránke a je toľko hlášok a obrázkov, ktoré by som sem chcela dať, ale nejdem nič prezrádzať. Takže tu nechám už len toto:

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.