Sunday, 23 August 2015

Gone with the wind / Odviate vetrom (1936 and 1939)


Scarlett: Sir, you are no gentleman.
Rhett Butler: And you, Miss, are no lady.

Scarlett: Pane, vy nie ste žiaden džentlmen.
Rhett Butler: A vy, slečna, nie ste žiadna dáma.

Sunday, 9 August 2015

Vertigo (1958)

"Hitchcock's most tender story!"
''One of the landmarks of the 20th century!''
''One of the all-time greats!''
This was not. Call me stupid or argue with me because I just didn't get Vertigo.

"Najnežnejší Hitchockov príbeh!"
"Jedna z ikon dvadsiateho storočia!"
"Jeden z najlepších filmov všetkých čias!"
Alebo aj nie. Kľudne ma nazvite blbou alebo sa so mnou pohádajte, lebo ja som Vertigo jednoducho nepochopila.