Sunday, 23 August 2015

Gone with the wind / Odviate vetrom (1936 and 1939)


Scarlett: Sir, you are no gentleman.
Rhett Butler: And you, Miss, are no lady.

Scarlett: Pane, vy nie ste žiaden džentlmen.
Rhett Butler: A vy, slečna, nie ste žiadna dáma.

How do I even begin to explain Gone with the wind?... Gone with the wind is flawless. It won 8 oscars and earned 390 million dollars worldwide (the fact that it had a premiere during the second world war probably helped as well). It was the biggest film of those times: there are more than 50 speaking roles and 2,400 extras in the film. The writing of the script was so crazy that there's even a theater comedy about it. And this 90 years old this story still carries bigger tribute to the strength of women than most of the stories today. Scarlett ran the shit. And she was awesome!
I think I went to elementary school when I got bored one summer and started reading these thick books and I got sucked right in. The story and characters were depicted with such a lively manner it felt almost as captivating as Harry Potter series. I know it might sound unbelievable about a book written in 1920 - 1930s.
For the first time I saw Gone with the wind I was shocked by how good it was. I'd seen some older films and I noticed that the pace is often too slow and they get really exciting only towards the end. Gone with the wind was charming immediately. We see the sunny and cheerful afternoon at O'Hara farm in 1860s, most absorbing Vivien Leigh as Scarlett and from the first moment you feel you want to be a part of that world (unless you're black, I guess).
Now Gone with the wind is not a lovestory, at least not for me. Even when I read the books as a pre-teenage girl, love didn't feel like the focal point. The main topics for me are the extraordinary inner strength in the face of the ceaseless war destruction, the utmost loyalty of characters towards each other and the mourning for the past worlds.
Gone with the wind is a bildungsroman, which means it's about growth of the protagonist in order to become an improved human being. What I love about Scarlett O'Hara is the fact that she undeniably grows up, however, she never becomes a perfect person, which is surprisingly realistic development. Margaret Mitchell does a splendid job on creating psychologically believable characters.
We meet Scarlett as a 16 year old girl, who fell in love with Ashley, who's going to marry Melanie (his cousin, I know, weird, pah those people in the past). As a spoiled rich kid she is, she can't accept not getting what she wants, however, the true complication is the civil war that breaks out in that moment and the viewer knows the merry sunny world of southern belles and gentlemen's is over.
Therefore, this is not only coming of age story for Scarlett but also for the whole society.
In the besieged Atlanta Scarlett manages to help Melanie to give birth without medical help, then runs away on a couch with no luggage and empty pockets only to find out her family's farm had decayed, her mother died, father got insane and soldiers stole everything from valuables to food. Moreover, all the slaves left (except for two) and the harvest of the fields is completely destroyed. I've seen some relatively current catastrophic films about horrible disaster striking  and bringing mankind to its knees. The scenes always include some famous landmarks broken in half but Scarlett finding her childhood home in ruins in much stronger experience. The book gave really intensive portrayal of a complete loss with repeating calamities (for what the film understandably didn't have that much space).
Despite her heartbreak, once a spoiled little brat, now unshakable Scarlett leads her family and friends through the jungle of restoration world in the broken south.
Scarlett is not perfect. She cheats and lies and manipulates others ruthlessly. Her emotional maturity is quite low, which causes her complications but who knows what we would do in her situation. She is such a full character with many conflicting features, both good and bad. I'll never cease to admire her strength to face the day and carry others as well.
Another thing I loved about the film/book were the relationships. I'm a sucker for characters making up and getting along together. Even though Scarlett hated Melanie at first I was glad that Melanie never paid her back the same way and stood by her as a loyal friend in any situation and that Scarlett later realized this. The power of friendship and loyalty gets me more than any love story.
The story doesn't shy away from the the topic of slavery. From today's point of view it doesn't present racially sensitive picture but that can be expected from a story written in 1920s - 30s. However, we get to see the hilarious character of Mammy, Scarlett's nanny, who's been in the family for decades and who does a good job of stealing the show from Vivian Leigh in many scenes.
Did you know hat the actress Hattie McDaniel got an Oscar for the role but was banned from going and accepting it in person? And Clark Gable was so angry he wanted to boycott the Oscar ceremony.

Whether you decide to watch the film or read the books you can do no wrong. The story is so rich and compelling you can find in it anything you like: be it love, history, survival, psychology, feminism or freedom. And remember:
Scarlett isn't perfect. She's awesome!Ako len začať príspevok o príbehu Odviate vetrom...? Odviate vetrom nemá chybu. Film vyhral 8 oscarov a po celom svete zarobil 390 miliónov dolárov (fakt, že film mal premiéru počas druhej svetovej vojny sa o tom zrejme tiež zaslúžil). Bol to najväčší film svojich čias: je v ňom 50 rolí s replikami a 2 400 komparzistov. Písanie scenára bolo také bláznivé, že o tom bola napísaná divadelná hra. Tento už pomaly 90 ročný príbeh nesie väčšie feministické posolstvo ako väčšina príbehov dneška. Scarlett kraľovala všetkému. A bola úžasná!
Myslím, že som ešte chodila na základku, keď som sa jedného leta nudila a začala som čítať tieto hrubizné knihy, ktoré ma hneď chytili. Príbeh a postavy boli tak živo popísané, že mi až trošku pripomínajú čaro Harryho Pottera. Viem, že to znie asi neuveriteľne takto rozprávať o knihe z 20 - 30. rokov.
Prvýkrát, keď som videla film Odviate vetrom, dosť ma ohromilo, aký bol dobrý. Videla som viac starších filmov a všimla som si, že sa často pomaly rozbiehajú a skutočne napínavé sú až ku koncu. Odviate vetrom chytí diváka hneď. Ako tak sledujete to veselé slnečné popoludnie na O'Harovskej farme v 1860. a očarujúcu Vivien Leigh ako Scarlett, od prvého momentu snívate o tom, aké by to bolo žiť tam s nimi (teda pokiaľ nie ste černoch, že?).
Aby bolo jasné, Odviate vetrom nie je ľúbostný príbeh, aspoň nie pre mňa. Aj vtedy keď som tie knihy čítala ako decko, som nemala pocit, že láska by bola hlavnou témou. Hlavnými témami podľa mňa je mimoriadna vnútorná sila hrdinov aj tvárou v tvár neutíchajúcemu vojnovému ničeniu, maximálna lojalita postáv navzájom  a smútok za strateným svetom.
Odviate vetrom je bildungsromán, čo znamená, že je to raste a vývoji protagonistky, aby sa z nej stal lepší človek. Čo však na Scarlett milujem je fakt, že síce nepochybe vyrastie, no nestane sa dokonalou osobou, a to je prekvapujúco realistické. Margaret Mitchell urobila parádny kus práce a vytvorila psychologicky uveriteľné postavy.
Scarlett stretávame ako 16 ročnú žabu, ktorá sa beznádejne zaľúbila do Ashleyho, mladého muža, ktorý sa ide vydať za jeho sesternicu Melanie (ja viem, títo ľudia minulosti...). Keďže je to rozmaznané bohaté decko, nedokáže sa s tým zmieriť, no skutočnou komplikáciu sa stáva občianska vojna, ktorá vypukne práve v tom čase a divákovi/čitateľovi je jasné, že utešený svet južanských krásavíc a džentlmenov je nenávratne preč.
Toto nie je len o Scarlett, ktorá sa lúči s detstvom, ale násilné dospievanie celej južanskej spoločnosti.
V obliehanej Atlante Scarlett pomáha Melanii pri pôrode bez akejkoľvek lekárskej starostlivosti a potom bez koruny uteká kočom späť domov, na rodnú farmu, ktorá medzitým úplne spustla, aby zistila, že jej matka zomrela, otec sa zbláznil a vojaci ukradli všetko jedlo a každú cennosť. Okrem toho im všetci otroci odišli (okrem dvoch) a úroda na poliach je absolútne zničená. Videla som už nejaké katastrofické filmy o efektných pohromách, ktoré udrú a zrazia ľudstvo na kolená. V týchto scénach sú vždy nejaké slávne pamiatky rozlomené napoly, ale to ako Scarlett nájde svoj rodičovský dom v ruinách je pre mňa silnejší zážitok. Kniha celkom intenzívne zobrazuje úplnú stratu a všetky donekonečna sa opakujúce problémy a prekážky (na čo teda samozrejme film nemal priestor).
Napriek nešťastiu toto kedysi rozmaznané decko, teraz už nezničiteľná Scarlett vedie svoju rodinu a priateľov cez džungľu vojnou zlomeného juhu.
Scarlett nie je dokonalá. Podvádza a klame a manipuluje ostatnými bez akýchkoľvek výčitiek. Jej emociálna vyspelosť je pomerne nízka, čo jej spôsobuje mnohé komplikácie, no ktovie čo by sme v jej situácii urobili my. Je to veľmi obsiahla postava s mnohými konfliktnými črtami, či už dobrými alebo zlými. Nikdy neprestanem obdivovať jej silu čeliť každému novému dňu a ťahať so sebou aj ostatných.
Ďalšou vecou, ktorú na knihe/filme milujem sú vzťahy. Mám slabosť pre postavy, ktoré sa zmieria, či skamarátia. Aj keď Scarlett na začiatku Melanie nenávidela, bolo fajn vidieť, že Melanie jej to vôbec neoplácala rovnakou mincou a stála pri nej ako loajálna priateľka v každej situácii a že si to Scarlett neskôr uvedomila. Sila priateľstva a loality ma viac osloví ako akákoľvek dojímavá lovestory.
Príbeh sa pochopiteľne nevyhýba ani téme otroctva. Z dnešného pohľadu nie to nie je najcitlivejši príbeh, keď ide o rasizmus, ale je pravda, že bol napísaný v 20. a 30. rokoch. Máme však možnosť vidieť perfektnú postavu Mammy, Scarlettinej pestúnky, ktorá bola v rodine desaťročia. Smelo na plátne konkuruje Vivian Leigh a darí sa jej si úplne ukradnúť mnohé scény s hlavnými postavami.
Vedeli ste, že herečka Hattie McDaniel za túto svoju rolu dostala Oskara, no mala zakázané prísť na ceremóniu, aby si ho osobne prevzala? A Clark Gable bol taký nahnevaný, že chcel celú ceremóniu bojkotovať.

Či už sa rozhodnete si pozrieť film, či prečítať knihu, nemúžete urobiť chybu. Príbeh je taký bohatý a pútavý, že si tam každý niečo nájde: či už lásku, históriu, nezlomnosť, psychológiu, feminizmus alebo slobodu. A pamätajte:
Scarlett nie je dokonalá. Scarlett je úžasná!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.