Sunday, 29 November 2015

Idiocracy (2006)


Narrator: As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species.

Rozprávač: V 21. storočí sa ľudstvo ocitlo na križovatke. Prirodzený výber, proces kedy sa najsilnejší, najinteligentnejší a najrýchlejší reprodukovali vo väčších množstvách ako ostatní, začal uprednostňovať úplne iné vlastnosti. Väčšina vtedajších sci-fi predstáv prorokovala budúcnosť, ktorá by bola civilizovanejšia a inteligentnejšia. No ako šiel čas, veci sa začali uberať opačným smerom. Nastalo hlúpnutie. Ako to? Evolúcia nie vždy oceňuje inteligenciu. Bez prirodzených nepriateľov, ktorí by oddelili zrno od pliev, začala jednoducho preferovať tých, ktorí sa párili najviac a inteligentní sa stali ohrozeným druhom.

Sunday, 15 November 2015

Ghost World/Svet duchov (2001)

Enid: I think only stupid people have good relationships.
Seymour: That's the spirit.

Enid: Myslím, že iba hlúpi ľudia majú dobré vzťahy.
Seymour: Správny prístup.

Sunday, 1 November 2015

A fish called Wanda/Ryba menom Wanda (1988)

Archie: Wanda, do you have any idea what it's like being English? Being so correct all the time, being so stifled by this dread of, of doing the wrong thing, of saying to someone "Are you married?" and hearing "My wife left me this morning," or saying, uh, "Do you have children?" and being told they all burned to death on Wednesday. You see, Wanda, we'll all terrified of embarrassment. That's why we're so... dead. 

Archie: Vanda, vieš čo to je byť angličan? Byť neustále korektný, byť úplne ochromený hrôzou, že urobíš niečo zle, že sa niektoho spýtaš "Si ženatý?", aby ti povedal "Dnes ráno ma žena opustila" alebo "Máš deti?" a dozvedieť sa, že v stredu zomreli v horiacom dome. Vieš, Vanda, my všetci sa desíme, že sa strápnime. Preto sme takí... mŕtvy.