Sunday, 27 December 2015

Buffy - season 6 1/2

The battle's done and we kind of won
So we sound our victory cheer
Where do we go from here?
Why is the path unclear?
When we know hope is near?
Understand we'll go hand in hand, but we'll walk alone in fear
Tell me!
Where do we go from here?

Už je po bitke a asi sme ju vyhrali
takže spievame víťaznú pieseň
A čo teraz?
Prečo nie je cesta jasná?
Kedy spoznáme, že nádej je blízko?
Rozumieme, ideme ruka v ruke, ale kráčame sami a vystrašení
Povedzte mi!
Čo teraz?

Sunday, 13 December 2015

Moving Pictures/Pohyblivé obrázky (1990)

"The whole of life is just like watching a film. Only it's as though you always get in ten minutes after the big picture has started, and no one will tell you the plot, so you have to work it out all yourself from the clues."

"Celý život jako pohyblivé obrázky, pomyslel si. Jenže v životě to většinou bývá tak, jako když přijdeš na promítání deset minut po začátku a nikdo ti neřekne, o co jde, takže si to všechno musíš zjistit sám z náznaků."